Divadelné predstavenie

Dňa 11.11.2014 sa žiaci I.AP,II.AP, II.AN s pedagogickým dozorom zúčastnili v Mestskom divadle v Žiline divadelného predstavenia s názvom: TAKÁ FAJN BABA AKO TY.

Žiaci so záujmom sledovali dojemný príbeh o prostitútke starajúcej sa o mentálne postihnutú mladšiu sestru, ktorú sa snaží ochrániť pred krutou a bolestnou realitou, kde je na predaj všetko.

Pri sledovaní žiaci emotívne reagovali na niektoré pasáže a výstupy hercov. Najviac ich zaujala situačná komika a vtipné repliky protagonistov hry.

Záver hry vyznel pre niektorých žiakov trocha rozpačito a nejasne, ale otázky týkajúce sa záveru budú predmetom diskusie na hodinách literatúry s vyučujúcim slovenského jazyka a literatúry.