Deň otvorených dielní – Zručnosti pre úspech

deň otvorených dielní 1Dňa 19. 11. 2014 sa v SOP Košická 2, Žilina uskutočnil druhý ročník akcie „Zručnosti pre úspech“. Aktivity sa zúčastnilo 48 súťažiacich z týchto základných škôl (ZŠ Turie, ZŠ Žilina, Hájik, ZŠ Divina, ZŠ Višňové, ZŠ Bytča, ZŠ Martinská, ZŠ Terchová, ZŠ Belá, ZŠ Teplička/Váhom, ZŠ Hliny V., ZŠ Rajecké Teplice, ZŠ Brodno, ZŠ Karpatská, ZŠ sv. Gorazda, ZŠ Rosina, ZŠ Varín), 16 výchovných poradcov, 22 študentov zo študentských spoločností z tried III.AP a III.BP, spolu 86 účastníkov.

Jednotlivé tímy plnili súťažné úlohy na piatich stanovištiach:

  1. Lakovňa – prostredníctvom airbrush pištolí maľovali osobný automobil.
  2. Skrutkové spoje – na tomto pracovisku sa popasovali s ručnou pílkou, s montážou a demontážou skrutkových spojov.
  3. „Michelin“ – demontáž, slalom a montáž pneumatiky.
  4. Prevodovka – montáž, demontáž obalu prevodovky.
  5. Zábavný kvíz a logická hra „Cuts“ – zábavnou formou a logickým myslením si precvičili aj svoje „mozgové závity“.

Najúspešnejšie základné školy:

  1. ZŠ Karpatská, Vlčince
  2. ZŠ Hliny V.
  3. ZŠ Ul. Mieru, Bytča

Naše spoločné poďakovanie patrí: Milanovi Hruškovi, Milanovi Chovanovi, Jánovi Pučekovi, Zdenkovi Majeríkovi, Ondrejovi Mrmusovi, Petrovi Balátovi, Petrovi Daníkovi, Romanovi Pšaneckému, sponzorom podujatia Štefanovi Schronerovi a Jozefovi Bilkovi a metodičkám Mestského úradu Žilina, odbor školstva.

Príloha:

Súbor XLS

 

Mária Sikorová a Martina Čelková

vyhodnotenie vyhodnotenie2výkresy