Vincent Hložník našimi očami

01V rámci projektu Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie sme sa dňa 13.06.2014 – III.AP a III.DP s vyučujúcimi Mgr. O. Černekovou a Mgr. A. Medviďovou zúčastnili stálej expozície výtvarných prác V. Hložníka, rodáka zo Svederníka, v Považskej galérii umenia v Žiline.
Expozícia predstavuje výber z celoživotnej tvorby V. Hložníka z oblasti maľby a pastelu z obdobia od 40.rokov až po druhú polovicu 90.rokov 20.storočia. Rozsiahla grafická tvorba autora výrazne podmienila vznik tzv. Hložníkovej grafickej školy a spolu s prácami v oblasti kresby, maľby a ilustrácie je výrazným prúdom v modernom slovenskom výtvarnom umení.
Jeho výtvarné diela možno vnímať ako Múzeum V. Hložníka, ktoré je sprístupnené v zrekonštruovaných podkrovných priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline. Autorom jej koncepcie a kurátorom je Mgr. Milan Mazúr.
Jeho umelecké diela v nás zanechali neopísateľné dojmy, zážitky. Odporúčame aj ostatným študentom pokochať sa jeho neobyčajnými umeleckými dielami.

02