Starobylá Nitra

Snímka039 V kultúrnom a kresťanskom živote na terajšom Slovensku mala prvoradé miesto Nitra, a to ešte pred vznikom Veľkej Moravy.

A práve toto historické miesto sa stalo cieľom našej exkurzie – 4. júna 2014. S vyučujúcimi Mgr. Ing. Soňou Pacekovou a Mgr. Oľgou Černekovou navštívili vybraní žiaci tried I.AP, I.BP, I.CP, I.DP II. BP a III.BP starobylú nitriansku Katedrálu – Baziliku sv. Emeráma, ktorá je súčasťou Nitrianskeho hradu. Je postavená v barokovom štýle, každý deň sa tu konajú bohoslužby.

Študentov zaujala aj prehliadka múzea, v ktorom sa nachádzajú historické skvosty z čias Veľkej Moravy – rôzne dokumenty, písomné záznamy, napríklad najstaršia rukopisná kniha na území Slovenska – Nitriansky evanjeliár z roku 1083, kópie Zoborských listín z rokov 1111 a 1113, rozličné zlaté predmety vykladané drahými kameňmi, ap.

Navštívili sme aj Vazulovu vežu, hradnú studňu a kazematy, ktoré sa nachádzajú v juhovýchodnej časti hradu. Je to archeologická expozícia prezentujúca veľkomoravský val.
Neopísateľný bol výhľad z nádvoria hradu. Domov sme sa vrátili s pocitom spokojnosti a plní zážitkov. Získanými poznatkami obohatíme svoju duchovnú kultúru a naďalej budeme zachovávať dedičstvo našich predkov.

Snímka039 Snímka040 Snímka044 Snímka041 Snímka045