Beh do Strečnianskych hradných schodov

beh do Strecnianskych schodov 2014Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity usporiadal dňa 29. mája 2014  beh do Strečnianskych hradných schodov. Na tomto náročnom behu sa zúčastnili aj naši študenti – Marek Baláž (II. CP), Martin Kabašta (II. CP) a Božena Žiačiková (I. BP), ktorí boli veľmi úspešní. Úlohou súťažiacich bolo vybehnúť po 151 schodoch a zdolať prevýšenie 144 m. Víťazom jednej z kategórií sa stal Marek Baláž z II. CP triedy časom 37,20s a tretie miesto obsadil opäť žiak z II.CP Martin Kabašta, časom 40,25s. Ich umiestnenie je výrazným úspechom školy, za čo im patrí poďakovanie. Ostatným žiakom Dopravnej akadémie v Žiline, ktorí reprezentovali našu školu, patrí tiež veľká vďaka.