Odborná exkurzia v Dopravnom podniku mesta Žiliny, s.r.o.

Nový obrázokŽiaci nadstavbového štúdia I.AN triedy absolvovali dňa 12.5.2014 odbornú exkurziu v priestoroch Dopravného podniku mesta Žilina, s.r.o. Exkurzia bola zameraná na systematizáciu poznatkov v oblasti prevádzky a riadenia hromadnej osobnej dopravy. Exkurzia sa začala v centrále Dopravného podniku mesta Žiliny na Kvačalovej ulici, kde nás privítal dopravno-prevádzkový námestník, Ing. Ján Šimko, ktorý žiakom predstavil históriu dopravného podniku, jeho poslanie, oboznámil ich s organizačnou štruktúrou a spôsobom financovania činnosti podniku. Žiaci sa tiež dozvedeli o spôsobe prevádzky trolejbusov, s tvorbou grafikonu prepravy, o ich konštrukcii a riešení technických problémov, ktoré vznikajú počas prevádzky. Nasledovala návšteva dispečingu, kde sa žiaci dozvedeli o spôsobe sledovania prevádzky a komunikácie medzi vodičmi a dispečingom. Na záver si žiaci pozreli umyváreň trolejbusov, čističku odpadových vôd a stredisko údržby, kde sa žiaci dozvedeli o častiach pohonu trolejbusov a intervaloch kontroly.

Na záver chceme poďakovať zamestnancom Dopravného podniku mesta Žilina, s.r.o. a zvlášť Ing. Jánovi Šimkovi za odborný výklad počas exkurzie.