Tehlička 2014

tehlaTehlička je pravidelná celoslovenská verejná zbierka občianskeho združenia SAVIO prebiehajúca v období pred Veľkou nocou už od roku 2006.

Do aktivít počas zbierky sa môžu zapojiť predovšetkým deti materských škôl, žiaci základných a študenti stredných škôl,centrá voľného času, univerzitné centrá, detské a mládežnícke „stretká“, spoločenstvá a v neposlednom rade aj široká verejnosť.

Cieľom Tehličky je každoročne vyzbierať finančné prostriedky na podporu vybraných rozvojových projektov, informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách a oblastiach sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti a k spoluzodpovednosti za svet, v ktorom žijeme.

Na čo budú použité peniaze?

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na podporu aktivít, vzdelávacie programy, vybavenie dielní pre výučbu a realizáciu dostavby ubytovacích kapacít, čo umožní prijať väčšie množstvo chlapcov ulice do centra Kala-Kala v Afrike.

Ďakujeme.