Sviatok umeleckého slova „Jazykový kvet“

titulkaRečnícky prejav v cudzom jazyku je skvelá príležitosť pre žiakov na celom Slovensku ukázať a prezentovať svoje komunikačné  zručnosti.

V stredu 26.03.2014 sa v  Krajskej knižnici v Žiline uskutočnilo semifinálové krajské kolo súťaže JAZYKOVÝ KVET v prednese poézie  a prózy v anglickom, španielskom, nemeckom a ruskom jazyku.Našu školu v prednese anglickej poézie s ukážkou Goblin Market od Christini Rossetti reprezentovala žiačka ENRICA RENDEKOVÁ z III.DP triedy.

Krajské semifinále bolo neverejné a súťažiaci prezentovali svoje výkony len pred odbornou komisiou, ktorá ocenila zvládnutie jazykového prejavu, využitie  špecifických dramatických prostriedkov a taktiež aj originalitu príspevku.

Za odvahu, predvedený výkon  a prezentáciu školy jej patrí poďakovanie.

2