Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Hájik

DSCF4064V rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme v Stredisku odbornej praxe, Košická 2, zabezpečili dňa 24.03.2014 časť vyučovacieho predmetu Technika pre 14 žiakov ZŠ Hájik. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. Vyučovanie prebiehalo v priestoroch dielní I. ročníka a bolo zamerané na získanie vedomostí a odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Žiakom sa venovali majstri odbornej výchovy p. Daník a p. Paur. Získané vedomosti a zručnosti majú pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. V tejto forme spolupráce so ZŠ chceme naďalej pokračovať a tiež sústreďovať sa na pilotné školy v rámci projektu RSOV.

DSCF4065 DSCF4066DSCF4064