Školské kolo Olympiády Mladý účtovník 2014

Nový obrázokOlympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve. Túto olympiádu organizuje každoročne Slovenská komora certifikovaných účtovníkov spolu so spoločnosťou KROS, a. s.. Cieľom olympiády je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky.  Tomuto trendu sa prispôsobila aj naša škola, ktorá tento rok po prvýkrát zrealizovala školské kolo Olympiády Mladý účtovník. Zúčastnilo sa ho 16 najlepších účtovníkov štvrtého ročníka, ktorí účtovali vybrané účtovné prípady v sústave podvojného účtovníctva. Dvaja žiaci, Juraj Zicho zo IV. AP a Lenka Podkrivacká zo IV.BP, postupujú do regionálneho kola súťaže – Olympiáda Mladý účtovník.

Výsledky Olympiády Mladý účtovník 2014

Víťazmi súťaže sa stali:

  1. miesto:    Miroslav Horvát, IV. AP … 47,5 b
  2. miesto:    Juraj Zicho, IV. AP … 46,5 b
  3. miesto:    Martin Dávidík, IV. AP … 43  b

Víťazom srdečne blahoželáme!