Technická olympiáda

DSC_2924Dňa 13. 02. 2014 sa v dopravnej akadémii konal  4. ročník krajského  kola Technickej olympiády.  Súťaže sa zúčastnili  víťazi obvodných kôl z regiónov Turiec, Kysuce, Žilina, Liptov a Orava .

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

Kategória A – pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a 3. a 4. ročníkov OG- prebiehala ako súťaž dvojíc.

Kategória B –pre žiakov 5. a 7. ročníkov ZŠ  a 3. a 4. ročníkov OG- prebiehala ako súťaž jednotlivcov.

Súťaž pozostávala  z teoretickej časti, v ktorej si žiaci overili svoje teoretické vedomosti  pri riešení vedomostných testov a praktickej časti, kde si vyskúšali svoju zručnosť a fantáziu.

Súťažiaci kategórie A zhotovovali podľa obrazovej predlohy výrobok – blikajúceho robota.

Súťažiaci kategórie B vyrábali  podľa technického  výkresu svietiaci vianočný stromček.

Na priebeh súťaže dohliadala krajská odborná komisia.

Všetci zúčastnení preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, k čomu im blahoželáme.

Výsledková listina krajské kolo

DSC_2911 DSC_2913 DSC_2919 DSC_2924 DSC_2926