„Sériová diagnostika“ – druhýkrát v COVaP

DSC_0572skolenie4COVaP zahájilo dňa 17. 02. 2014 už  druhýkrát akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Sériová diagnostika motorových vozidiel“, ktorý bol ukončený záverečnou  prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa 21. 02. 2014.

Vzdelávacieho programu sa zúčastnilo 13 uchádzačov, z toho 1 učiteľ odborných predmetov a 2 majstri odbornej výchovy zo Strednej odbornej školy polytechnickej Ružomberok, 3 majstri odbornej výchovy zo Strednej odbornej školy technickej Čadca, 1 učiteľ odborných predmetov zo Spojenej školy Martin, 1 učiteľ odborných predmetov zo Spojenej školy Tvrdošín a 5 učiteľov odborných predmetov Dopravnej akadémie Žilina. Rozsah vzdelávacieho programu bol 20 hodín teórie dištančné a 40 hodín praktickej prípravy prezenčne. Obsahom vzdelávania boli tematické celky ako „Systém Blick-Code“, Systém OBD, OBD II a EOBD“, „PC program VAG-COM“, „PC program LEXIA“ a „Systém ISO 1941“. Vzdelávanie zabezpečovali odborní lektori vzdelávacieho programu s použitím diagnostických prístrojov a zariadení Strediska odbornej praxe na Košickej 2, Žilina . Po ukončení vzdelávacieho programu trojčlenná skúšobná komisia odovzdala uchádzačom osvedčenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania podpísané štatutárnym zástupcom poskytovateľa.

DSC_0587skolenie11 DSC_0589skolenie13 DSC_0592skolenie14DSC_0616skolenie21