Realitný vodičák

Nový obrázokŠtudenti IV. AP, IV. AM,  IV. CP a I. AN absolvovali 7. a 14. februára 2014 vzdelávací seminár „VIRTUÁLNY REALITNÝ VODIČÁK“, ktorý realizuje odbor školstva a športu v spolupráci s firmou MGM & partners s. r. o. pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Vzdelávací seminár, organizovaný firmou MGM & partners s. r. o. je určený pre mladých ľudí – žiakov 3. a 4. ročníkov a nadstavbového štúdia, ktorí jeho absolvovaním získajú „VIRTUÁLNY REALITNÝ VODIČÁK“ vo svete nehnuteľností. Tento vzdelávací program sa skladal z dvoch častí. Prvou časťou bola prednáška zameraná na vzdelávanie a podporu gramotnosti v oblasti narábania s nehnuteľnosťami a druhá časť pozostávala z testovania prezenčnou formou. Naši žiaci získali účasťou na seminári komplexné informácie o trhu nehnuteľností a potrebný návod ako postupovať pri kúpe, predaji, či prenájme nehnuteľností s prihliadnutím na lokalitu Žilinského kraja bez toho, aby boli z hľadiska nedostatku informácií a vedomostí nútení využívať služby tretích osôb. Získané informácie môžu účastníci vzdelávania využiť v praxi.

Úspešní študenti aj školy dostanú certifikát, resp. VIRTUÁLNY REALITNÝ VODIČÁK.

892810_688077051244955_1257247112_o 1781096_688077191244941_1450262178_o1889038_688077117911615_348893016_o