Exkurzia žiakov v Žilinskej univerzite

DSC_2902Dňa  22.01.2014 sa zúčastnili žiaci IV.CP   exkurzie  na Katedre materiálového inžinierstva Žilinskej univerzity. Cieľom exkurzie bolo absolvovať ukážky praktických meraní v 3 laboratóriách tejto katedry. Žiaci pracovali v troch skupinách .

Prvá  skupina sa zúčastnila merania tvrdosti materiálov. Študenti  mali možnosť vidieť meranie tvrdosti materiálov  na prístrojoch  metódami  podľa Brinella, Rockwella a Vickersa ako i nové moderné prenosné prístroje na meranie tvrdosti.

Druhá skupina sa venovala zisťovaniu vonkajších a vnútorných chýb materiálu, konkrétne Kapilárnou metódou ( pre zisťovanie povrchových chýb materiálu) a Ultrazvukovou metódou  ( pre zisťovanie vnútorných chýb materiálu.)

Tretia skupina si prezrela laboratórium svetelnej mikroskopie, videla ukážky štruktúry jednotlivých materiálov a oboznámila sa s prípravou metalografických vzoriek.

Exkurzia na pôde Žilinskej univerzity bola veľmi zaujímavá a  poučná . Všetci sa už tešíme na ďalšiu spoluprácu s  univerzitou.

DSC_2893 DSC_2900 DSC_2902 DSC_2906 DSC_2897 DSC_2892