Technická olympiáda

DSC_2859Dňa 03.12.2013 sa v dopravnej akadémii konal už 4. ročník okresného kola Technickej olympiády. Súťaže sa zúčastnili žiaci žilinských škôl a osemročných gymnázií.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

Kategória A pre žiakov 8.a 9. ročníkov ZŠ a 3.a 4. ročníkov OG- prebiehala ako súťaž dvojíc

Kategória B pre žiakov   5. a 7. ročníkov ZŠ  a 3.a 4. ročníkov OG- prebiehala ako súťaž jednotlivcov

Súťaž pozostávala, tak ako každý rok, z teoretickej časti – tu si žiaci overili svoje teoretické vedomosti pri riešení vedomostných testov a praktickej časti, kde si vyskúšali svoju zručnosť a fantáziu.

Súťažiaci kategórie A zhotovovali podľa technického výkresu výrobok  –  Šplhajúci sa medveď.

Súťažiaci kategórie B vyrábali „raketové auto„  na balónový pohon.

Všetci zúčastnení preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, k čomu im blahoželáme a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Výsledková listina, po kliknutí sem.

DSC_2852 DSC_2853 DSC_2855 DSC_2856 DSC_2857 DSC_2859 DSC_2860 DSC_2861 DSC_2863 DSC_2864 DSC_2865 DSC_2866 DSC_2867 DSC_2868 DSC_2869 DSC_2870 DSC_2871 DSC_2872(1) DSC_2873DSC_2875