Polytechnická výchova žiakov ZŠ Višňové, ZŠ Stráňavy a ZŠ Kysucké Nové Nesto

DSCF4064V rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV), sme na Stredisku odbornej praxe, Košická 2, zabezpečili v dňoch 27.11. a 29.11.2013 časť vyučovacieho predmetu Technika pre 13 žiakov ZŠ Višňové, 8 žiakov  ZŠ Stráňavy a 20 žiakov ZŠ Kysucké Nové Mesto. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. Vyučovanie prebiehalo v priestoroch dielní I. ročníka a bolo zamerané na získanie vedomostí a odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Žiakom sa venovali majstri odbornej výchovy p. Peter Daník a p. Marián Paur. Získané vedomosti a zručnosti majú pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. V tejto forme spolupráce so ZŠ chceme i naďalej pokračovať,  pričom sa chceme sústrediť hlavne na pilotné školy v rámci projektu RSOV.

DSCF4064 DSCF4065 DSCF4066 DSCF4076 DSCF4077 DSCF4078 DSCF4079 DSCF4080 DSCF4081 DSCF4082 DSCF4083 DSCF4084DSCF4085