Olympiáda ľudských práv

DSC_0225Človek je bytosť veľmi zraniteľná a potrebuje ochranu pred svojvôľou a násilím. Ľudské práva tvoria záštitu, ktorá jednotlivcovi umožňuje, aby žil život hodný tohto pomenovania. Ľudské práva sú nielen zárukou pokojného života, ale aj ohrozením našej pohodlnosti.

Na boj za ĽP je potrebná nielen odvaha, ale aj teória, ktorú žiaci našej školy preukázali na Olympiáde ĽP. Uskutočnila sa 03.12.2013 a zúčastnilo sa jej 18 študentov z I.AP, I.DP, I.AM, II.BP, II.AP, II.DP a z III.DP triedy. Diskutovali na témy „Interupcia“, „Eutanázia“, „Zločiny proti ľudskosti“, „Sloboda slova“, „Právo na informácie“, „Tolerancia“ a „Diskriminácia“.

Na obhajobu svojich projektov sa všetci starostlivo pripravili a preukázali, že dokážu otvorene diskutovať o problémoch, ktoré sa v občianskej spoločnosti vyskytujú. Hodnotiaca komisia v zložení Mgr. Černeková, Mgr. Kovárová a Mgr. Bučková mali veľmi ťažkú úlohu určiť víťazov.

Stali sa nimi – Jakub Pešula z II.AP – umiestnil sa na 1. mieste. 2. miesto získala Anna Randová z II.AP a 3. miesto obhájila Alexandra Horvátová z I.DP triedy.

Víťazom srdečne blahoželáme!

DSC_0224 DSC_0223 DSC_0225DSC_0226