Mikulášska nádielka

DSCF41976. december  – sv. Mikuláš, na celom svete symbol štedrého rozdávania darčekov a radosti. Žiaci našej školy každoročne pripravujú takýto radostný deň deťom Základnej školy internátnej v Bytči.

Pre 100 detí tejto školy sme pripravili sladké balíčky, hračky a knižky. Toto všetko sme mohli zabezpečiť vďaka zbierke na našej škole – Dopravnej akadémií, Rosinská cesta 2, Žilina, ktorú zabezpečovali v budove A žiaci II.CP triedy Valčuha Martin, Vlčák Lukáš, Kutaj Roman a Pastucha Róbert. V budove B organizovali zbierku žiaci II.DP triedy Čvapková Romana a Mruková Barbora. Do zbierky sa okrem žiakov zapojili aj všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, majstri odbornej výchovy, za čo im všetkým zo srdca ďakujeme. Celkovo sme vybrali takmer 640,00 €.

Okrem príchodu Mikuláša  jeho anjelov a čertov pripravili žiaci II.BP triedy pod vedením triednej učiteľky Ing. Evy Rezníčkovej kultúrny program – dramatizáciu rozprávky  „Ako dedko ťahal repu“, do ktorej sa priamo zapojili aj najmladšie deťúrence zo ZŠ. No to ešte nebolo všetko. Ostatní sa mohli zapájať do súťaží a dobrú náladu spríjemnila hra na harmoniku v podaní Viliama Šebeňu z II. BP triedy a Tomáša Belana z I.CP triedy. Na záver sme si všetci zaspievali Tichú noc.

Veríme, že sme svoju „misiu“ splnili na 100 %.

Už teraz sa tešíme na budúceho sv. Mikuláša.

DSCF4124 DSCF4172 DSCF4187 DSCF4189 DSCF4195 DSCF4197 DSCF4200DSCF4208