,,Župná liga predsedu Žilinského samosprávneho kraja” v malom futbale

Foto župná liga 2013 032Dňa 04. 11. 2013 sa v Dopravnej akadémii Rosinská cesta 2, Žilina  uskutočnil 5. ročník súťaže v malom futbale s názvom ,, Župná liga predsedu Žilinského samosprávneho kraja”. Uvedenej súťaže sa zúčastnilo 12 stredných škôl. Z považského regiónu bolo prihlásených 14 družstiev z rôznych stredných škôl.

Poďakovanie patrí všetkým žiakom , ktorí sa zúčastnili uvedenej súťaže. V regionálnom kole sa na 1. mieste umiestnilo Gymnázium Hlinská 29 , Žilina a postúpilo tak do krajského kola, ktoré sa uskutoční 21. 11. 2013.

Foto župná liga 2013 003 Foto župná liga 2013 011 Foto župná liga 2013 012 Foto župná liga 2013 026 Foto župná liga 2013 032Foto župná liga 2013 001