Odborná exkurzia – Koliba Papradno

1379611_784737354885651_1915878280_nDňa 17. 10. 2013 sa trieda III.DP študijný odbor dopravná akadémia so zameraním na cestovný ruch zúčastnila odbornej exkurzie na agrofarme v Papradne. Obec Papradno je lokalizované v regióne, ktorý má bohaté možnosti turistiky, športu a kultúrneho vyžitia a ďalších zaujímavých aktivít. Javorníky ponúkajú podmienky, ktoré sú ideálnou príležitosťou k vidieckemu turizmu a aktívnemu oddychu.

Agropenzión sa nachádza v hornatej oblasti Javorníky. Je vhodný na rekreáciu rodinného charakteru ako aj na usporiadanie rôznych akcií. Majiteľka penziónu pani Beníková, súkromne hospodáriaca roľníčka a súčasne podnikateľka v agroturizme, nás pozvala na prehliadku agrofarmy, kde chová ovce, kravy, kone – jazdecké i ťažné, poníky,  vyrába syr, oštiepky, bryndzu a prevádzkuje jazdenie na koníkoch. Bola to veľmi názorná ukážka, ako má fungovať agroturistika.

V pohostinskom zariadení Salaš – štýlovej drevenej stavbe s veľkým zastrešeným altánom nám pani Beníková rozprávala o svojich začiatkoch v podnikaní, o problémoch a úspechoch, o prevádzke agrofarmy a o jej vízii – agroturistike. Žiaci sa veľmi aktívne zapájali do diskusie, pýtali sa na rôzne zaujímavosti súvisiace s vidieckym turizmom a agroturistikou. V štýlovej drevenici sme vyskúšali výborné ozajstné bryndzové halušky, ovčí syr a žinčicu. Plní zážitkov sme sa v popoludňajších hodinách vrátili domov.

1376462_784730424886344_1438650349_n 1377201_784730554886331_1432224576_n 1377580_784732601552793_1698528205_n 1379611_784737354885651_1915878280_n 1382269_784731668219553_1201337063_n1391875_784732328219487_670492090_n