Návšteva historického centra Viedne a sídla OSN

1 - titulkaDňa 17. októbra 2013 sa 40 žiakov z  tried  II.AP a IV.BP spolu s pedagogickým dozorom Mgr. Paulou Panákovou a PaedDr. Janou Daubnerovou zúčastnili exkurzie vo Viedni, v hlavnom meste Rakúska.

Naša poznávacia exkurzia sa začala prehliadkou jedného z 10 najlepších prírodovedných múzeí na svete, Prírodovedno-historického múzea (Naturhistorisches Museum). Bolo postavené v 2. polovici 19. storočia na uschovanie a prezentáciu obrovských zbierok Habsburgovcov, nachádza sa v ňom viac ako 25 miliónov objektov. Medzi nimi povestné obrovské skelety dinosaurov, veľká zbierka meteoritov, ohrozené a vyhynuté druhy zvierat a mnoho ďalších.

Odtiaľ sme sa presunuli do historického centra Viedne, ktoré bolo roku 2001 zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pri  pešej prehliadke nám ponúklo mnoho zaujímavých objektov. Od gotickej katedrály svätého Štefana cez Hofburg (rezidencia Habsburgovcov), budovy politických inštitúcií ako Parlament, Hradné divadlo, Radnica, Štátna opera (známa plesom Opernball), mnohé kostoly s pôsobivými architektonickými prvkami, romantické stredoveké uličky, ktoré sa zachovali dodnes, až po luxusné nákupné ulice.

Viedeň je obľúbeným mestom medzinárodných konferencií a rokovaní na najvyššej diplomatickej úrovni, preto sme počas našej exkurzie navštívili budovu OSN. Organizácia spojených národov má štyri oficiálne sídla – New York, Ženeva, Nairobi a Viedeň. V rámci  našej prehliadky sme sa od dvoch anglicky hovoriacich sprievodcov dozvedeli, že v úradoch, organizáciách a agentúrach OSN so sídlom vo Viedni pracuje viac ako 4000 zamestnancov z viac ako sto krajín sveta. Približne jednu tretinu z nich tvoria Rakúšania. Napriek tomu, že je sídlo v nemecky hovoriacej krajine, nemčinu počuť len veľmi zriedka, dorozumievacím  jazykom  je  angličtina.  Zamestnanci majú v tomto komplexe k dispozícii kompletné služby od čistiarne šatstva, pošty, banky, novinového stánku, cestovnej kancelárie, škôlky pre deti, jazykových kurzov, jedálne, viacero kaviarní,  tax free obchodov a  ešte mnoho iných  doplnkových služieb.

Tiež sme sa dozvedeli informácie o vzniku OSN, o práci v oblasti kontroly drog, zločinu, problematike utečencov, o mierovom využití vonkajšieho  vesmíru a atómovej energie, zákaze testovania jadrových zbraní. Sprístupnená nám bola aj prehliadka konferenčnej miestnosti.

K celkovej pohode počas poznávacej  expedície prispelo i pekné jesenné počasie, ktoré bolo naším príjemným spoločníkom. Ďakujeme žiakom za dochvíľnosť, príkladné správanie a vzornú reprezentáciu školy.

2 3 4 5 61 - titulka