DNI NÁDEJE 2013

Dni nádeje 2013 001Niet pochýb o tom, že drogová závislosť je veľkou hrozbou súčasnosti. Preto sa aj naša škola zapojila do XIX. ročníka celoslovenského protidrogového festivalu „ Dni nádeje“ pod záštitou predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára.

Hlavnou úlohou festivalu bola primárna prevencia drogových závislostí demonštrovaná besedami, prednáškami, vernisážou výtvarných a literárnych prác a športovými podujatiami. Jedenásť študentov sa zapojilo do výtvarnej súťaže, traja žiaci do literárnej súťaže. Veľkú radosť sme mali najmä z práce Martiny Pospíšilovej – II.DP, ktorá získala vo výtvarnej súťaži 3.miesto. Srdečne gratulujeme. Triedy I.BP a I.DP spolu so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Majchrákovou a RNDr. Baníkovou sa zúčastnili zaujímavých besied s odborníkmi na tému „Nebojme sa hovoriť“, ktorá sa uskutočnila v mestskom divadle a v krajskej knižnici. Žiaci sa  zaujímavou formou dozvedeli množstvo informácií o návykových látkach, ich účinkoch a liečbe.

Plavecký maratón pre SŠ sa konal 08.10.2013. Zúčastnili sa ho žiaci Kelemen a Polka – II.AP, Verhaar – III.DP a Kurucár – III.AP spolu s Mgr. Papajom.

Mladí nadšenci turistiky sa v rámci festivalu Dni nádeje vydali spolu so svojimi majstrami OV p. Šenkárom, p. Daníkom, p. Paurom na Pochod nádeje. Turisti hravo zvládli vytýčenú trasu.

Vyvrcholením celého podujatia bol „Oskar nádeje“ – kultúrny program a vyhodnotenie súťaží, ktorého sa zúčastnilo 11 žiakov  z našej školy. Na javisku medzi ocenenými bola aj naša úspešná Martinka Pospíšilová. Pri preberaní ocenenia sme nešetrili potleskom. Tak dovidenia do budúcich Dní nádejí!!

Dni nádeje 2013 003 Dni nádeje 2013 004 Dni nádeje 2013 008 Dni nádeje 2013 018 Dni nádeje 2013 024 Dni nádeje 2013 025 Dni nádeje 2013 026 Dni nádeje 2013 027Dni nádeje 2013 001