Poďakovanie Dopravnej akadémii v Žiline

Dopravná akadémia v Žiline sa už tradične zapája do verejnej zbierky Hodina deťom s názvom Uličnica. Cieľom tejto zbierky je pomôcť stovkám detí a mladým ľuďom na Slovensku.

Tím Hodina deťom poďakoval Dopravnej akadémii v Žiline za zapojenie sa do tejto verejnej zbierky. Ocenil našu nezištnú ochotu pomáhať a vytvárať krajší svet.

certif.