QUADRILLE 2013 – Európsky tanečný festival

Štvorylka 2013 020Dňa 24. 05. 2013 sa uskutočnil Európsky tanečný festival Štvorylka – 2013, do ktorého boli cez satelitné vysielanie v Slovinsku privítané všetky mestá v Európe, ktoré sa Quadrille zúčastnili.V meste Žilina sa konal tanečný festival na Hlinkovom námestí v spolupráci s tanečnou školou Petra Ciekera. Do festivalu v Žiline bolo zapojených 23 škôl. Už po druhýkrát sa do festivalu zapojilo 60 žiakov z Dopravnej akadémie v Žiline. Patrí im poďakovanie za pekné vystúpenie a reprezentáciu našej školy.

Štvorylka 2013 001 Štvorylka 2013 004 Štvorylka 2013 008 Štvorylka 2013 010 Štvorylka 2013 014Štvorylka 2013 020