Pomoc deťom vzdelávať sa

Kambodza 202Každý človek žije svoj vlastný život, mnohokrát sebecký, často sa nestarajúc ani len o svojich blízkych, nieto ešte o ostatných. Azda je tou pokrokovou dobou, že je medzi ľuďmi toľko chladu a nevôle. Prečo sa však neodvažujeme správať srdečne? Akí sme vo svojom vnútri?Ako nemôže byť vlna oceánu sama pre seba, pretože sa neustále podieľa na vlnení vôd oceánu, tak ani my, ľudia, nikdy nemôžeme fungovať jeden bez druhého, ale len spolu, pretože spolu toho dokážeme najviac!

Žijeme v dobe, ktorá mnohým zabezpečuje vskutku pohodlný život, no nie každý má také šťastie ako my. Pre tisícky ľudí nie je základným záujmom mať super výkonný počítač, či najnovší smartphone, oni chcú len prežiť.

Ani škola, pre nás taká zbytočnosť a strata času, či vzdelanie, nie je pre každého samozrejmosťou. Tisícom detí v Kambodži je odopreté právo na vzdelanie. A dôvod?

CHUDOBA!

Pokúsili sme sa to spoločnými silami zmeniť!

Spoločnosť Happinness z III.AP triedy v rámci svojho podnikania urobilo charitatívnu finančnú zbierku pre deti v Kambodži pre organizáciu MARLIN´S FRIENDS.

Každý cent sa počíta a i málo je viac ako nič.

Hoc aj malou finančnou čiastkou, ale s úprimným srdcom naši študenti priložili ruku k dielu a podporili správnu vec.

Mgr. Sikorová, Ing. Kostolná

Kambodza 039 Kambodza 045 Kambodza 053 Kambodza 122 Kambodza 202 Kambodza 227 Kambodza 240 Kambodza 348 Kambodza 351Kambodza 514