Cyril a Metod a slovanský svet

Snímka008Dňa 13.6.2013 sa v Sobášnom  paláci v Bytči konala medzinárodná konferencia  „ Cyril a Metod a slovanský svet“  pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára v rámci spoločného projektu Žilinského samosprávneho kraja a Zlínskeho kraja Putovanie (po)slov.

Program konferencie pozostával z dvoch blokov:

1.blok – Historický odkaz sv. Cyrila a Metoda

2.blok – Odkaz vierozvestcov v literárnom umení

S hodnotnými prednáškami vystúpili PhDr. Vladimír Turčan z Archeologického múzea SNM, MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ Kysuckého múzea, Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., nitriansky diecézny biskup, Mgr. Miroslav Vaškových, PhD., Slovácke múzeum v Uherském Hradišti, Prof.PhDr. Mária Bátorová, DrSc. ,Ústav svetovej literatúry SAV a PF UK Bratislava, doc. Michal Kováč Adamov, CSc. a iní.

Ing. Juraj Blanár: „Konštantín a Metod, svätí Cyril s Metodom alebo solúnski bratia a staroslovenskí či veľkomoravskí apoštoli. Nazývajme ich tými najrozmanitejšími menami, no ich význam zostáva, čoho dôkazom je i zasvätenie mladučkej Žilinskej diecézy do patronátu Byzantíncov, čo priniesli našim predkom písmo i Písmo. Vzdajme im našu úctu a hold za činy, ktoré vykonali nebojácne a rozhodne, zvierajúc v rukách namiesto dobyvateľských mečov slová pretrvávajúce generácie.“

Snímka012 Snímka013 Snímka014 Snímka001 Snímka006