Poďakovanie

Ďakujeme riaditeľovi Dopravnej akadémie v Žiline, Ing. Rudolfovi Michalcovi, vedeniu školy a ostatným zamestnancom školy, ktorí prispeli určitou formou podpory počas nášho štúdia na tejto škole. Vďaka nej môžeme ukončiť štvorročné štúdium maturitnou skúškou.

bratia Jozef a Peter Kultánovci