Európska jar 2013 – 17. máj 2013

Tak ako každý rok, aj tento sa naša škola zapája do kampane pod názvom „Európska jar“.

Európska jar je každoročná kampaň, ktorá je určená pre všetky základné a stredné školy v celej Európe. Vďaka účasti na tejto akcii sa učiteľom a študentom ponúka príležitosť zapojiť sa do širokej škály aktivít, súťaží a diskusií. Tieto podujatia inovatívnym a tvorivým spôsobom vnesú európske témy do vyučovania.

Hlavným cieľom kampane Európska jar je zorganizovať aktivity, ktoré pomôžu študentom zamýšľať sa nad Európou a vyjadriť svoje názory.

Európsky rok občanov 2013 je venovaný právam, ktoré sú spojené s občianstvom v EÚ.  

Jeho cieľom je lepšia informovanosť občanov o svojich právach vyplývajúcich z občianstva EÚ a ich širšie uplatňovanie, má pozitívny dosah na hospodárstvo a spoločnosť ako celok.

Informovaní občania lepšie chápu, že dobre fungujúca Európska únia je v ich záujme, a preto sa chcú podieľať na demokratickom živote EÚ na všetkých jeho úrovniach. Toto je hlavný cieľ Európskeho roka, ktorý občanom ponúka jedinečnú príležitosť, aby sa dozvedeli viac o možnostiach, ktoré im vyplývajú z občianstva EÚ, a to najmä o práve žiť a pracovať kdekoľvek v EÚ.

Aktivity Európskej jari 2013 budú realizované 17. mája 2013 v priestoroch Dopravnej akadémie v Žiline. V tento deň budú organizované nasledovné aktivity:

2013 – EURÓPSKY ROK OBČANOV

 Európska jar 2013

 Program:

  1. Slávnostné otvorenie
  2. Prezentácia EU, Európsky rok občanov
  3. Beseda s pozvanými hosťami
  4. Kvíz „ Čo vieš o EU ?“
  5. Prezentácia členských štátov EU
  6. Slávnostné ukončenie, vyhlásenie výsledkov