Návšteva žiakov zo ZŠ Divina

DDSCF3119ňa 17.04.2013 nás navštívili žiaci ZŠ Divina, ktorí u nás absolvujú časť vyučovacieho predmetu Technická výchova. Druhé stretnutie sa bude konať dňa 25.04.2013.

Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA, aby žiaci ZŠ boli viac informovaní o možnosti vzdelávania sa na SOŠ a zároveň získali i niektoré manuálne zručnosti a vzťah k niektorým povolaniam. Veríme, že takáto forma spolupráce sa bude i naďalej rozvíjať s inými ZŠ v blízkom regióne.

DSCF3116 DSCF3117 DSCF3118 DSCF3120 DSCF3119