Tehlička pre deti ulice

tehlickaTehlička je pravidelné celoslovenské podujatie, prebiehajúce v období pred Veľkou nocou. Jej cieľom je pozdvihovať životy detí a mladých žijúcich v biede a poskytovať ľuďom priestor na vyjadrenie solidarity, podporovať výchovu a vzdelávanie detí a mladých v núdzi. Tehlička má štatút verejnej zbierky.

Dňa 20. marca 2013 sa v našej škole uskutočnila školská zbierka na podporu tejto charitatívnej akcie. Jej výťažok poputuje na podporu výchovno – vzdelávacích projektov do Angoly, Azerbajdžanu, Kene alebo Južného Sudánu. Srdečná vďaka všetkým darcom!

tehl