Valentínska kvapka krvi 2013

vkk_13_03V dňoch od 14. 02. 2013 do 21. 03. 2013 sa v spolupráci so Slovenským Červeným krížom v Národnej transfúznej stanici v Žiline organizuje „Valentínska kvapka krvi“, pričom sa uvedenej akcie dňa 15. 02. 2013 zúčastnili aj žiaci z dopravnej akadémie pod vedením Mgr. Ferdinanda Papaja.

Do tejto akcie sa zapojilo z našej školy 34 žiakov a 1 pedagogický dozor:

II.AN – 1 žiak: Krško

I.AN – 8 žiakov: Polet, Paprňák, Kováč, Ďuriník, Ploštica, Tóth, Ponechal, Krutek

IV.BP – 8 žiakov: Cabadajová, Holaza, Chodelka, Sádecký, Lamlech, Fábel, Gašpierik, Fajčák

IV. CP – 6 žiakov: Haluška, Kendy, Perinayová, Gloser, Rybárik, Padyšák

IV. AM – 5 žiakov: Dubeň, Kostolný L., Kubov, Buchta, Kostelný M.

III. AP – 4 žiaci: Horníková, Majerník, Kubička, Drdák

III. DU – 1 žiak: Lučan

III. AM – 1 žiak: Brodňan

Akcia sa uskutočnila v Národnej transfúznej stanici v Žiline.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí darovali krv dobrovoľne a v dobrej viere, že aj ich kvapky krvi niekomu pomôže pri záchrane života.

vkk_13_01 vkk_13_02 vkk_13_03 vkk_13_04 vkk_13_05 vkk_13_06 vkk_13_07 vkk_13_08