Dohoda o vzájomnej spolupráci

IMG_0010Dňa 18.09.2013 Ing. Rudolf Michalec, riaditeľ Dopravnej akadémie v ŽilineIng. Milan Chylik, riaditeľ Integrovanej strednej školy automobilovej v Brne podpísali „Dohodu o vzájomnej spolupráci.“ Jej zámerom je posilnenie a podpora spolupráce v oblasti výchovno – vzdelávacieho procesu i mimoškolských aktivít (oblasť kultúry, športu, výmenných stáží a iných aktivít, ktoré si partneri dohodnú). Pokračovať v čítaní „Dohoda o vzájomnej spolupráci“