Pre registráciu stravníkov a pre objednávanie stravy na internete postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Registrácia služby

Navštívte kanceláriu vedúcej Školskej jedálne. Tu dostanete prihlášku s číslom zariadenia na prihlásenie pre objednávanie stravy na internete. Zároveň si zvolíte Vaše prístupové meno (užívateľa) a heslo. Pripravte si ich dopredu.
Užívateľ – môže obsahovať čísla a písmena bez diakritiky
Heslo – môže obsahovať čísla a písmena bez diakritiky

Môžete tiež zadať e-mailovou adresu, na ktorú Vám systém môže zasielať tieto správy:

  • potvrdenie objednávky
  • nedostatočná výška konta
  • neodobraná strava
  • mesačný prehľad

Pri zriadení služby môžete určiť, ktoré z týchto správ si prajete zasielať.

Heslo, email a zasielané správy môžete kedykoľvek neskôr zmeniť po prihlásení do systému v sekcii Nastavenie používateľa.

Objednávanie stravy

  1. Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá potom objednávať strava tiež na internete na adrese: www.strava.cz . Tu zvoľte v sekcii Stravník položku Objednávanie stravy.
  2. V ďalšom dialógu zvoľte položku Prihlásenie užívateľa.
  3. Dostanete sa do dialógu pre prihlásenie. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zariadenia. Toto číslo ste obdŕžali pri registrácii služby (viď bod 1). Ste prihlásený do „svojej“ jedálne.
  4. Vyplňte a potvrďte položky Užívateľ a Heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii služby (viď bod 1). Ste prihlásený do systému a môžete objednávať stravu.
  5. Pre objednávanie stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Vykonajte požadované zmeny svojich prihlášok a odhlášok. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením položky Odoslať.
  6. Zo systému sa odhláste potvrdením položky Odhlásenie užívateľa.

Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz.

strava