• Grémium žiakov ŠI je spolutvorcom života v ŠI.
  • Vedie dialóg s vedením ŠI.
  • Vzťah Grémia a vedenia ŠI je partnerský. 
  • Grémium ŠI je orgán apolitický, ktorého poslaním je ochrana oprávnených záujmov všetkých žiakov ubytovaných v ŠI.

ČLENOVIA:

Predseda: René Praženica
Podpredseda: Katarína Hudecová
Pokladník: Nina Vlhová
Kultúrny referent: Zuzana Píšová
Športový referent: Matej Mladoň
Zapisovateľ: Mária Rafajová