Vážení rodičia, priatelia, priaznivci školy,
ďakujeme Vám za vašu podporu vzdelávania v predchádzajúcich rokoch. V našej škole vzdelávame a vychovávame našu budúcnosť, ktorá sa o nás raz, keď to bude nutné, postará. Rozvíjame um, talent a šikovnosť našich detí. Stojí nás nemalé úsilie získať finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok, materiálny rozvoj školy, či na podporu talentov a záujmov detí na súťažiach. V mnohých prípadoch by sme sa bez Vašej podpory nezaobišli. Preto Vás prosíme, podporte nás darovaním 2 % zaplatenej dane za rok 2012, pomôžete tak vytvoriť lepšie podmienky vzdelávania.
Rozhodnite sa a poukážte časť svojich zaplatených daní našej i Vašej škole.
Ďakujeme.

Ponúkame Vám niekoľko základných informácii:
§Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy, majú Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane priamo v daňovom priznaní.
Termín: do 31. marca 2013
Poukázaná suma z 2 % dane zo zákona:

a) fyzické osoby – minimálne 3,32 EUR
b) právnické osoby – minimálne 8,30 EUR

§Zamestnanci (fyzické osoby), ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ, doručí daňovému úradu (podľa trvalého bydliska) tieto 2 vyplnené tlačivá:

a) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2012 – možno požiť priložené tlačivo s našimi údajmi
b) Potvrdenie o zaplatenej dane – vyhotoví Vám ho zamestnávateľ, tlačivo je priložené, o ročné zúčtovanie treba požiadať do 15. 02. 2013.

Termín: do 30. apríla 2013

Naša ponuka pre fyzické osoby so zamestnávateľom:
Ak ste zaneprázdnený, vyplnené tlačivá môžete doručiť do školy (triednemu učiteľovi, zástupkyni riaditeľa školy) a my ich doručíme na príslušný daňový úrad, pričom zaručujeme, že Vaše údaje budú použité len pre potreby daňového úradu.


Ďalšie info.: www.rozhodni.sk,
Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, www.doaza.edu.sk (041/525 2021)
Ing. Mária Vítová, PhD.  predseda Obč. združenia, ZRŠ
Ing. Rudolf Michalec riaditeľ DA

 


PRÍLOHY:

Write a comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.