Občianske združenie Prekonať bariéru – škola pre Európu

Názov:                         Občianske združenie Prekonať bariéru – škola pre Európu

Sídlo:                           Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

IČO:                              37911791

Registračné číslo:     VVS/1-900/90-24920

Bankové spojenie:   Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN:                           SK53 8330 0000 0025 0133 8236

BIC:                              FIOZSKBAXXX


Write a comment