Vitajte na oficiálnych stránkach Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline (predtým Dopravná akadémia), na ktorých môžete nájsť vždy aktuálne informácie o našej škole, štúdiu na nej, jej výsledkoch a službách, ktoré ponúka nielen svojim žiakom, ale aj širokej verejnosti.

V súčasnosti ponúkame štúdium v troch učebných a štyroch študijných odboroch dopravného, prepravného a autoopravárenského charakteru. Náš internát a športové priestory sú k dispozícii nielen pre našich študentov a naše stredisko odbornej praxe, ale aj verejnosti. SOP Košická ponúka široký sortiment servisných služieb na všetkých typoch motorových vozidiel.

Bližšie informácie o škole a možnostiach štúdia na našej škole nájdete na týchto stránkach.