Overview

Zmluvy za rok 2023
Zmluvy za rok 2022
Zmluvy za rok 2021
Zmluvy za rok 2020
Zmluvy za rok 2019
Zmluvy za rok 2018
Zmluvy za roky 2012-2017


Sheet 1: Zmluvy za rok 2023

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2023
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
17.1.2023 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakturovanú elektrinu SSE stredoslovenská energertika, a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

0,00 € 15.1.2023 18.1.2023
17.1.2023 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakturovanú elektrinu SSE stredoslovenská energertika, a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

0,00 € 15.1.2023 18.1.2023
18.1.2023 [PDF] Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste Bc. Igor Večerík


0,00 € 18.1.2023 19.1.2023 31.12.2023
19.1.2023 [PDF] Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste Ing. Monika Fabiniová


0,00 € 19.1.2023 20.1.2023 31.12.2023
1.2.2023 [PDF] Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaži žiakov základných a stredných škôl v roku 2023
RÚŠSZA-OM-2023/003/41-AT
Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina Organizovanie krajského kola
Technickej olympiády
500,00 € 23.1.2023 2.2.2023
2.2.2023 [PDF] Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávrtného finančného príspevku
OPĽZ/55/2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 164381 Stromová 1, 81330 Bratislava
0,00 € 1.2.2023 3.2.2023
9.2.2023 [PDF] Dodatok č,1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Ing. Lukáš Chudoba
Gabajova 2594/26,
Žilina
Zmena (navýšenie) cien. 0,00 € 2.2.2023 10.2.2023
13.2.2023 [PDF] DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Vlčí Parkour, o.z. 52085571 Berlínska 6, 010 08 Žilina Zmena (navýšenie) cien. 0,00 € 2.2.2023 14.2.2023
13.2.2023 [PDF] DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Mládežnícky basketbalový klub Žilina 31925430 Internátna 18, 010 08 Žilina Zmena (navýšenie) cien. 0,00 € 2.2.2023 14.2.2023
13.2.2023 [PDF] DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Mládežnícky basketbalový klub Victória Žilina 42054125 A.Rudnaya 21, 010 08 Žilina Zmena (navýšenie) cien. 0,00 € 2.2.2023 14.2.2023
13.2.2023 [PDF] DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
č.5/šk.r.2022/2023
Benet LTC - združenie 37906135 Štefánikova 219, 014 01 Bytča Zmena (navýšenie) cien. 0,00 € 2.2.2023 14.2.2023
13.2.2023 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve o nájme EMŽU s.r.o., 54 505 585 P.M. Bohúňa 1153/1, 013 01 Teplička nad Váhom Zmena (navýšenie) cien. 0,00 € 2.2.2023 14.2.2023
14.2.2023 [PDF] DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – telocvične Gymnathlon Slovensko 54 405 181 Račianska 24/D,
831 02 Bratislava
Zmena (navýšenie) cien. 0,00 € 2.2.2023 14.2.2023
17.2.2023 [PDF] Zmluva o realizovaní mobility (Erasmus+) Střední odborná škola a Střední odborné učilište, Hradec Králové Vocelová 1338 175 790 Vocelova 1338,
50002 Hradec Králove,
Česká republika
Erasmus+ 0,00 € 10.2.2023 18.2.2023
17.2.2023 [PDF] Zmluva o realizovaní mobility (Erasmus+) Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace 219 321 Křížikova 106/15,
612 00 Brno,
Česká republika
Erasmus+ 0,00 € 13.2.2023 18.2.2023
17.2.2023 [PDF] ZMLUVA č. ZO/2023ZAZ24514-1
O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.
54 145 708 Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť
Staré Mesto 040 01
612 00 Brno,
Česká republika
Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri
zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany Poskytovateľa ako zodpovednej osoby
vrátane určenia rozsahu zodpovednosti, ktorú je možné uplatniť vo vzťahu k poskytovateľovi pri zistení, že dohľad nad
ochranou osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom nebol vykonaný riadne
66 € /mesiac 16.2.2023 18.2.2023
20.2.2023 [PDF] Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 01/2021 zo dňa 22.02.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.02.2022 Akzent BigBoard, a.s. 44 540 957 Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava Predlženie doby nájmu 0,00 € 17.2.2023 21.2.2023 29.2.2024
23.2.2023 [PDF] Zmluva o spracúvaní osobných údajov aSc Applied Software Consultants s.r.o. 31 361 161 Svoradova 7,81103 Bratislava GDPR 0,00 € 23.2.2023 24.2.2023
2.3.2023 [PDF] Zmluva o nájme pozemku 01/2023
reg. č.17/2023/SOSDZA-16
Ing. Dalibor Krupa
Bernolákova 6,
01001 Žilina
Nájom, pozemok pod garážou v areáli SOŠ 190,00 € 1.3.2023 3.3.2023 14.3.2024
2.3.2023 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu č. 23031
reg.č.17/2023/SOSDZA-17
Nadácia Kia Slovakia 42 349 826 Sv. Jána Nepomuckého 1282/1,
01301 Teplička nad Váhom
Poskytnutie grantu na projekt Zvárač 500,00 € 1.3.2023 3.3.2023 10.9.2023
2.3.2023 [PDF] Dodatok č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev.č, zmluvy ZŠ/083/2022
reg.č.17/2023/SOSDZA-18
Prvá zváračská, a.s. 35 805 609 Kopčianská 14,
85101 Bratislava 5
zmena doby platnosti, zmena poplatkov 0,00 € 1.3.2023 3.3.2023
21.3.2023 [PDF] Kolektívna zmluva na rok 2023
17/2023/SOSDZA-20
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Strednej odbornej škole dopravnej
Rosinská 3126/2,
010 08 Žilina

0,00 € 16.1.2023 21.3.2023 31.8.2024
21.3.2023 [PDF] Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste Ing. Emerencia Remetová
Fyzická osoba
0,00 € 21.3.2023 22.3.2023 31.12.2023
23.3.2023 [PDF] Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste Mgr. Mária Sikorová
Fyzická osoba
0,00 € 23.3.2023 24.3.2023 31.12.2023

Sheet 2: Zmluvy za rok 2022

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2022
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
5.1.2022 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakturovanú elektrinu SSE stredoslovenská energertika, a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

16 128,00 € 3.1.2022 1.1.2022 31.12.2022
5.1.2022 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakturovanú elektrinu SSE stredoslovenská energertika, a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

7 368,00 € 3.1.2022 1.1.2022 31.12.2022
13.1.2022 [PDF] Dodatok č.1 k objednávke 030/2021 zo dňa 28.04.2021 LIBEX, s.r.o. 31620795 Bytčianska 114,
010 03 Žilina
Zmena cien za plnenie predmetu zmluvy 0,00 € 13.1.2022 14.1.2022
18.1.2022 [PDF] Zmluva o spolupráci Slovenský červený kríž, Územný spolok Žilina 416169 Moyzesová 38,
01001 Žilina
Poskytovanie akreditovaného kurzu prvej pomoci pre študentov kurzu vodičského oprávnenia autoškoly pri SOŠD. 20€/študent 18.1.2022 19.1.2022 31.12.2022
21.1.2022 [PDF] Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci Prvá zváračská, a.s. 35805609 Kopčianská 14,
85101 Bratislava 1
Vykonávanie skúšobnej a kontrolnej činnosti, zabezpečenie účasti skúšajúceho na skúškach, prípadne poskytovanie technickej pomoci na chod zvárač. Školy. podľa cenníka 20.1.2022 22.2.2022 31.12.2023
4.2.2022 [PDF] Zmluva č.2022/81-18
o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ a SŠ
Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Vysokoškolákov 8556/33B
01008
Realizácia krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku a krajského kola Technickej olympiády. 0,00 € 3.1.2022 po dni zverejnenia v CR
17.2.2022 [PDF] Erasmus+
Zmluvu o realizovaní mobility
Stredná odborná škola a Stredné odborné učilište,
Hradec Králové, Vocelova 1338
175790 Vocelova 1338,
50002 Hradec Králove,
Česká republika
Predmetom je poskytnutie stáže účastníkom projektu "Odbornosť a zručnosť" v rámci programu Erasmus+. 0,00 € 14.2.2022 14.2.2022 21.10.2022
17.2.2022 [PDF] Dodatok č. 1 k
Zmluve o nájme
pozemku 01/2021
Akzent BigBoard, a.s. 44 540 957 Ivanská cesta 2D,
821 04 Bratislava
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 28.02.2023 s možnosťou predĺženia v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK na základe č. 21 ods. 1.3.b, najviac však na celkovú dobu 5 rokov 0,00 € 16.2.2022 18.2.2022 28.2.2023
14.3.2022 [PDF] Zmluva o nájme pozemku 01/2022 Ing. Dalibor Krupa
Bernoláková 6,
010 01 Žilina
Prenájom pozemku pod garážou o výmere 18 m2. 0,00 € 3.3.2022 15.3.2022 14.3.2023
14.3.2022 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu č.22027 Nadácia Kia Slovakia 42349826 Sv. Jána Nepomuckého 1282/1,
01301 Teplička nad Váhom
Poskytnutie peňažných prostriedkov zo strany nadácie na uskutočnenie projektu. 0,00 € 14.3.2022 15.3.2022
OD 01.04.2022 zverejňované aj v CR
5.4.2022 [PDF] Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.02/2021 Jakub Ilavský s.r.o. 36326615 Záblatská 471,
91106 Trenčín
Zmena cien. 0,00 € 1.4.2022 6.4.2022
5.4.2022 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve o bežnom účte Štátna pokladnica 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena čl. III, odsek 3 0,00 € 30.3.2022 28.3.2022
7.4.2022 [PDF] Dodatok č.1 k zmluve o nájme EMŽU, s.r.o. 54505585 P.M. Bohúňa 1153/1
013 01 Teplička nad Váhom
Prevod práv a povinnosti predoślého nájomcu na nový subjekt. 0,00 € 1.4.2022 8.4.2022
19.4.2022 [PDF] Rámcová dohoda č.1/2022 INMEDIA, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP č.1 Dodávka potravín do ŠJ 8295,62 19.4.2022 20.4.2022 19.4.2023
29.4.2022 [PDF] Zmluva o nájme tenisových dvorcov č. 2/2022 TJ Štátny skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky 37809130 Republiky 13 Predmetom nájmu sú tenisové kurty o rozlohe 581 m2, vybudované v areáli prenajímateľa 0,00 € 29.4.2022 1.5.2022 30.4.2023
6.5.2022 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve o bežnom účte Štátna pokladnica 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena čl. III, odsek 3 0,00 € 26.4.2022 27.4.2022
9.5.2022 [PDF] Rámcová dohoda č. 02/2022 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 Hviezdoslavova 8194/85, 010 01 Žilina Dodávka potravín do ŠJ 7 774,14 € 6.5.2022 10.5.2022 5.5.2023
17.5.2022 [PDF] Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu Envito ways, s.r.o. 50520075 Sidónie Sakalovej 190/30,
01401 Bytča
Odvážka biologického odpadu zo ŠJ. 0,00 € 10.5.2022 10.5.2022
25.5.2022 [PDF] Dodatok č.1 ku zmluve o spolupráci pre zaistenie výkonu odbornej praxe medzi vysielajúcou a prijímacou organizáciou zo dňa 21.01.2019 AGAMOS, s.r.o. 28349521 Zelená 1387/14,
73535 Horní Suchá
Úprava finančných podmienok odbornej praxe 0,00 € 25.5.2022 25.5.2022
1.6.2022 [PDF] Ramcová dohoda č.3/2022 Jakub Ilavský s.r.o. 36326615 Záblatská 471,
91106 Trenčín
Dodávka potravín do ŠJ 14 602,95 € 31.5.2022 2.6.2022 31.5.2023
13.6.2022 [PDF] Ramcová dohoda č.4/2022 INMEDIA, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP č.1 Dodávka potravín do ŠJ 8 843,72 € 10.6.2022 14.6.2022 9.6.2022
4.7.2022 [PDF] Ramcová dohoda č.5/2022 Lamron s.r.o., 51636077 Jána Goliana 37, 036 01 Martin Dodávka potravín do ŠJ 7 524,55 € 29.6.2022 5.7.2022 28.6.2023
7.7.2022 [PDF] ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+1
ČÍSLO ZMLUVY – 2022-1-SK01-KA122-VET-000077310
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
30778867 Križkova 9,
811 04 Bratislava
Poskytnutie grantu na projekt 53 930,00 € 6.7.2022 7.7.2022 31.5.2023
15.7.2022 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_070 Metodicko-pedagogické centrum 164348 Ševčenkova 11, P.O.BOX 58,
850 05 Bratislava
Zmena doby platnosti zmluvy a ďalšie body 0,00 € 24.5.2022 1.9.2022
26.8.2022 [PDF] Zmluva o ubytovaní a stravovaní v Školskom internáte Strednej odbornej školy dopravnej pre účastníkov programu Scania Mladí profesionáli Scania Slovakia s.r.o., 35826649 Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec, Slovenská republika
850 05 Bratislava
o ubytovaní a stravovaní v Školskom internáte Strednej odbornej školy dopravnej pre účastníkov programu Scania Mladí profesionáli 0,00 € 24.8.2022 25.8.2022
26.8.2022 [PDF] Zmluva o spracovaní osobných údajov Scania Slovakia s.r.o., 35826649 Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec, Slovenská republika
850 05 Bratislava
GDPR 0,00 € 24.8.2022 25.8.2022
6.9.2022 [PDF] Zmluva o vypracovaní projektu ERASMUS+SK01 KA122 a jeho realizácií Mgr. Jozefína Malecová
EUROAKADÉMIA
47082381 Chalúpková ulica 2
930 41 Hviezdoslavov
Predmetom je záväzok zhotoviteľa vypracovať projekt... + činnosti s tým spojené. 5 900,00 € 23.8.2022 7.9.2022
6.9.2022 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č.2/šk.r.2022/2023 Mládežnický basketbalový klub Žilina 31925430 Internátna 18, 01008 Žilina Prenájom šk, telocvične. 0,00 € 5.9.2022 7.9.2022 30.6.2023
6.9.2022 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č.3/šk.r.2022/2023 Mládežnický basketbalový klub Victoria Žilina 42054125 A.Rudnaya 21, 010 08 Žilina Prenájom šk, telocvične. 0,00 € 5.9.2022 7.9.2022 30.6.2023
14.9.2022 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č.4/šk.r.2022/2023 Vlčí Parkour, o.z. 52085571 Berlínska 6,
01008 Žilina
Prenájom šk, telocvične. 0,00 € 12.9.2022 15.9.2022 30.6.2023
14.9.2022 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č.6/šk.r.2022/2023 Gymnathlon Slovensko 54405181 Rajčianska 24/D,
831 02 Bratislava
Prenájom šk, telocvične. 0,00 € 13.9.2022 15.9.2022 30.6.2023
19.9.2022 [PDF] Darovacia zmluva č.27911/2022 Nadácia Pontis 31784828 Zelinárska 2,
82108 Bratislava 2

600,00 € 7.9.2022 7.9.2022
23.9.2022 [PDF] ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – telocvične
č.1/šk.r.2022/2023
Ing. Lukáš Chudoba
Gabajová 2594/26, Žilina Prenájom šk, telocvične. 0,00 € 12.9.2022 12.9.2022 30.6.2023
23.9.2022 [PDF] ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – telocvične
č.5/šk.r.2022/2023
Benet LTC - združenie 37906135 Štefánikova 219, 014 01 Bytča Prenájom šk, telocvične. 0,00 € 19.9.2022 17.10.2023 14.4.2023
11.10.2022 [PDF] Dodatok č.9 k zmluve
č. 20120806/21450
DSI Data, a.s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377,
029 01 Námestovo
Predĺženie viazanosti na poskytovanie internetu na odlúčenom pracovisku. 372,00 € 29.9.2022 1.10.2022 30.9.2024
14.10.2022 [PDF] Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 Vysokoškolákov 33/B
01008 Žilina

49€ bez DPH
mesačne
13.10.2022 15.10.2022
14.10.2022 [PDF] Dodatok č.10 k zmluve č.
20120806/21450
DSI Data, a.s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377,
029 01 Námestovo
Zmena poštovej adresy školy. 0,00 € 1.10.2022 1.10.2022
22.11.2022 [PDF] Výpoveď rámcovej dohody č.02/2022 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 P.O. Hviezdoslava 8194/85,
01001 Žilina
Výpoveď dohody. 0,00 € 27.10.2022 23.11.2022
23.11.2022 [PDF] Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.1/2022 INMEDIA, spol. s.r.o. 651117 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen Príloha č.1 sa dopĺňa o prílohu č.2, ktorá je súčasťou tohto dodatku 0,00 € 21.11.2022 24.11.2022
23.11.2022 [PDF] Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.4/2022 INMEDIA, spol. s.r.o. 651117 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen Príloha č.1 sa dopĺňa o prílohu č.2, ktorá je súčasťou tohto dodatku 0,00 € 21.11.2022 24.11.2022
5.12.2022 [PDF] Objednávka s akceptáciou na prenájom umývacieho zariadenia a poskytovanie servisných služieb NCH Slovakia s.r.o. 34096043 Drieňová 34,
82102 Bratislava
Prenájom umývacieho zariadenia a poskytovanie servisných služieb 529,00 € 30.11.2022 5.12.2022 29.11.2027
9.12.2022 [PDF] Zmluva o spolupráci
č.120/2022
Univerzita Mateja
Bela v BB
30232295 Národná č.12,
974 01 Banská Bystrica
Predmetom je spolupráca zmluvných
strán pri zabezpečení pedagogickej
praxe študentky a Cvičnej škole...
0,00 € 6.12.2022 10.12.2022 31.1.2024
13.12.2022 [PDF] Darovacia zmluva - Finančný dar WocaBee s.r.o. 51904641 Majerníkova 1/B
841 05 Bratislava
Predmetom sú finančné prostriedky vo výške 800€. Bezodplatný - dar. 800,00 € 12.12.2022 14.12.2022
15.12.2022 [PDF] Rámcová dohoda č.06/2022 INMEDIA, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP č,11 Dodávka potravín do ŠJ 10086.66 € 14.12.2022 16.12.2022 13.12.2023
15.12.2022 [PDF] Dodatok č.1
k Rámcovej dohode č.03/2022
Jakub Ilavsky s.r.o. 36326615 Záblatská 471,
91106 Trenčín
Úprava cien tovarov pre ŠJ 0,00 € 16.12.2022 1.1.2023
20.12.2022 [PDF] Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet Slovnaft a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1,
82412 Bratislava

0,00 € 16.12.2022 1.1.2023 31.1.2023
23.12.2022 [PDF] Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023
č. 470383
MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 83104 Bratislava
0,00 € 15.12.2022 24.12.2022
23.12.2022 [PDF] Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023
č. 470215
MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 83104 Bratislava
0,00 € 15.12.2022 24.12.2022
29.12.2022 [PDF] Zmluva o združenej dodávke elekriny č. 48 Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467 Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
Dodávka el. energie 0,00 € 29.12.2022 30.12.2022 31.12.2024

Sheet 3: Zmluvy za rok 2021

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2021
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
14.1.2021 [PDF] Zmluva č. OU-ZA-OS1-2021/000190-009 Ministerstvo vnútra SR,
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
151866 Vysokoškolákov 8556/33B
01008
Objednávka organizačného zabezpečenia a realizácií krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku.
MVSR objednávateľ, škola - organizátor.
1 000,00 € 7.1.2021 po dni zverejnenia v CRZ
29.1.2021 [PDF] Dodatok č.1/2021 pre rok 2021
k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/83/2020
Prvá zváračská, a.s., 35805609 Kopčianská 14
85101 Bratislava
Predĺženie platnosti Zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci. 0,00 € 7.1.2021 1.1.2021 31.12.2021
20.2.2021 [PDF] Zmluva na zabezpečenie testovania antigén. Testami Slovenský červený kríž územný spolok Žilina 416169 Moyzesová 959/38,
01001 Žilina
Zabezečenie odberu a diagnostikovania infekčného respiračného ochorenia Sars-CoV-2 prostredníctvom antigenového testovania 600,00 € 20.1.2021 20.1.2021
28.2.2021 [PDF] Zmluva o nájme pozemku 01/2021 Akzent BigBoard, a.s. 44540957 Ivánska cesta 2D,
82104 Bratislava
Prenájom bilboardu na pozemku SOŠDZA, Košická. 0,00 € 22.2.2021 1.3.2021
3.3.2021 [PDF] Zmluva o duálnom vzdelávaní Štipendijný program Scania Mladí profeionáli Scania Slovakia s.r.o., 35826649 Diaľničná cesta 4570/2A,
90301 Senec
Predmetom je záväzok spoločnosti poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť.... 0,00 € 25.2.2021 4.3.2021
14.3.2021 [PDF] Zmluva o nájme pozemku 02/2021 Ing. Dalibor Krupa
Bernoláková 6,
01001 Žilina
Nájomca preberá do nájmu pozemok pod garážou o výmere 18m2 0,00 € 14.3.2021 15.3.2021 14.3.2022
14.4.2021 [PDF] Darovacia zmluva Kia Motors Slovakia s.r.o. 35876832 Teplička nad Váhom Darovanie makety motora škole pre edukačné účely. 0,00 € 12.4.2021

21.4.2021 [PDF] Rámcová zmluva o servise
č. RZ12/21
Velcon spol. s.r.o., 36056677 Továrenská 368/40
97631 B. Bystrica
Vykonávanie (na základe písomnej objednávky) prehliadky a odborné skúšky, servis, záručnu a pozáručnú opravu zariadení dodávaných spo. Velcon - plošina. 0,00 € 19.4.2021 20.4.2021
28.4.2021 [PDF] Zmluva o nájme tenisových dvorcov č.2/2021 TJ Štátny skúšobný ústav dopravnej techniky a stavebnej techniky 37809130 Republiky 13
Prenechanie do dočasného odplatného užívania predmet nájmu - tenisové kurty. 0,00 € 23.4.2021 1.5.2021 30.4.2022
3.5.2021 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu č.
21059
Nadácia Kia Motors
Slovakia
42349826 Sv. Jána Nepomuckého 1282/1,
013 01 Teplička n. Váhom
Posktynutie finančnych prostriedkov (2072€) na projekt "Zručnosť nadovšetko". 0,00 € 28.4.2021 4.5.2021
1.6.2021 [PDF] Rámcová dohoda č. 01/2021 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 Hviezdoslavová 8194/85
01001 Žilina
Dodávka potravín do ŠJ, Mrazené ryby, hydina a zelenina. 0,00 € 1.6.2021 2.6.2021 1.6.2022
7.6.2021 [PDF] Rámcová dohoda č. 02/2021 Jakub Ilavsky, s.r.o. 36326615 Záblatská 471,
911 06 Trenčín
Čerstvé mäso a mäsové výrobky pre ŠJ 0,00 € 4.6.2021 8.6.2021 3.6.2022
15.6.2021 [PDF] Rámcová dohoda č. 03/2021 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37,
Žilina
Dodávka Zemiakov, zeleniny, ovocia a strukovín pre ŠJ. 0,00 € 15.6.2021 16.6.2021 15.6.2022
25.6.2021 [PDF] Rámcová dohoda č. 04/2021 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37,
Žilina
Dodávka mlieka a mliečných výrobkov pre ŠJ. 0,00 € 24.6.2021 26.6.2021 23.6.2022
29.6.2021 [PDF] Zmluva o spolupráciň Univerzita Mateja Bela v BB 30232295 Národná 12,
974 01 Banská Bystrica
Zabezpečovanie pedagogickej praxe. 0,00 € 29.6.2021 1.9.2021 31.8.2022
16.7.2021 [PDF] Zmluva
o dodávke vody z ver. Vodovodu
o odvádzaní odpadových vôd
SEVAK,
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,
2022238900 Bôrická cesta 1960,
žilina
Dodávka pitnej vody, odvádzanie odpadových vôd 681€/mesačne
spolu
pre 2 odberné
miesta
12.7.2021 17.7.2021
26.7.2021 [PDF] Zmluva o spolupráci Univerzita Mateja Bela v BB 30232295 Národná 12,
974 01 Banská Bystrica
Vykonávanie náčuvovej a výstupovej pedagogickej praxe študentstva doplňujúceho pedag. štúdia... 0,00 € 21.7.2021 27.7.2021 31.06.2022
31.8.2021 [PDF] ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
– telocvične č. 3 /šk.r.2021/2022
Mládežnícky basketbalový klub
Viktória Žilina
42054125 A.Rudnaya 21, 010 08 Žilina
974 01 Banská Bystrica
Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) 0,00 € 31.8.2021 2.9.2021 30.6.2022
31.8.2021 [PDF] ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
– telocvične č. 2 /šk.r.2021/2022
Mládežnícky basketbalový klub Žilina 31925430 Internátna 18, 010 08 Žilina Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) 0,00 € 31.8.2021 2.9.2021 30.6.2022
6.9.2021 [PDF] ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
– telocvične č.1 /šk.r.2021/2022
Ing. Lukáš Chudoba
Gabajova 2594/26, Žilina Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) 0,00 € 6.9.2021 6.9.2021 30.6.2022
6.9.2021 [PDF] ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
– telocvične č.4 /šk.r.2021/2022
Vlčí Parkour, o.z. 52085571 Berlínska 6, 010 08 Žilina Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) 0,00 € 6.9.2021 2.9.2021 30.6.2022
13.9.2021 [PDF] Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb Verejná informačná služba, spol. s.r.o. 36006912 Janka Alexyho 12
031 01 Liptovský Mikuláš
Aktualizácia modulov pre SW v školskej jedálni, podpora, servisná činnosť. 449.10 €
bez DPH
31.8.2021 1.9.2021
24.9.2021 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní
Štipendijný program Scania Mladí profesionáli
Scania Slovakia s.r.o., 35826649 Diaľničná cesta 4570/2A,
90301 Senec
Sa mení a dopĺňa č.3 - "Hmotné zabezpečenie žiaka". Zmena vo finančnom príspevku. 0,00 € 24.9.2021 25.9.2021
4.10.2021 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č.5/šk.r.2021/2022 Benet LTC 37906135 Štefánikova 219,
014 01 Bytča
Prenájom telocvične 0,00 € 1.10.2021 12.10.2021 14.4.2022
13.10.2021 [PDF] Dodatok č,1 k Rámcovej dohode č.01/2021 zo dňa 01.06.2021 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 P.O.Hviezdoslava 8194/85,
01001 Žilina
Dohoda zmluvných strán na zmene ceny vybraných tovarov 0,00 € 13.10.2021 14.10.2021
30.11.2021 [PDF] Dodatok č,1 k Rámcovej dohode č.04/2021 zo dňa 01.06.2021 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37,
01015 Žilina
Zmena cien, nová cenová ponuka 0,00 € 25.11.2021 1.12.2021
6.12.2021 [PDF] Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č.170/2021 Centrum vedecko-technických informácií SR 151882 Lamačská cesta 8A
840 05 Bratislava
CVTI SR sa zaväzuje poskytnúť škole finančné prostriedky na štipendiá... 0,00 € 1.12.2021 ďňom po zverejnení v CR zmlúv
7.12.2021 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve č. 265/ITA-SŠ/2017 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
a
Centrum vedecko-technických informácií
00151882
00397768

Mení a dopĺňa: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas platnosti zmluvy do 31.08.2022 pričom jej platnosť skončí najneskôr ukončením doby udržateľnosti dňa 31.08.2027 0,00 € 4.11.2021

10.12.2021 [PDF] Zmluva o spolupráci č.83/2021 Univerzita Mateja Bela v BB 30232295 Národná 12,
974 01 Banská Bystrica
Predmetom je vykonávanie náčuvovej a výstupovej pedagogickej praxe. Bezodplatné. 0,00 € 8.12.2021 9.12.2021 31.1.2023
15.12.2021 [PDF] Memorandum o spolupráci Mladiinfo Dolny Kubín 50252119 Radlinského 1725/55
02601 Dolný Kubín
Umožnenie študentom školy zapojenie sa do lokálnych, národných a medzinárodných vzdelávacich projektov 0,00 € 1.12.2021

16.12.2021 [PDF] Zmluva o predaji mot. Palív Slovnaft, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1
82412 Bratislava
Predmetom je záväzokj SLOVNAFT posktytnúť zákazníkovi palivové MOL karty (nákup mot. Palív a iných tovarov v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT) 16 000,00 € 15.12.2021 16.12.2021 31.12.2022
16.12.2021 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 01.10.2019 Mgr. Milan Sadloň
advokát
37846370 V. Paulínyho - Tótha 30
BOX 121
90501 Senica
Zmena článku IV. Bod 2.
"Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2021".
0,00 € 14.12.2021 16.12.2021
20.12.2021 [PDF] Dohoda o preddavkových platbách v roku 2022 Žilinská teplárenská a.s.,
Košická 11,
011 87 Žilina

33 750,00 € 16.12.2021 1.1.2022 31.12.2022
20.12.2021 [PDF] Dohoda o preddavkových platbách v roku 2022 Žilinská teplárenská a.s.,
Košická 11,
011 87 Žilina

10 030,00 € 16.12.2021 1.1.2022 31.12.2022

Sheet 4: Zmluvy za rok 2020

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2020
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
8.1.2020 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú - nevyfakturovanú elektrinu SSE Stredoslovenská energetika a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina
Rozpis platieb na r. 2020 879 €/m 22.12.2019 1.1.2020 31.12.2020
8.1.2020 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú - nevyfakturovanú elektrinu SSE Stredoslovenská energetika a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina
Rozpis platieb na r. 2020 1725 €/m 31.12.2019 1.1.2020 31.12.2020
8.1.2020 [PDF] Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci Prvá zváračská, a.s. 35805609 Kopčianska 14
851 01 Bratislava 5
Vykonávanie skúšobnej a kontrolnej činnosti, poskytovanie odbornej technickej pomoci. 0,00 € 7.1.2020 7.1.2020 31.12.2020
27.1.2020 [PDF] Dodatok č.2 k rámcovej dohode č.5/ŠJ/2019 Čička, s.r.o. 36763705 Antona Bernoláka 2203
01001 Žilina
Úprava ceny mäsa a mäsových výrobkov 0,00 € 27.1.2020 28.1.2020
31.1.2020 [PDF] Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, časti pozemku č.01/2017/DA Ing. Dalibor Krupa

Nájomca preberá do nájmu v areáli SOŠDZA pozemok pod garážou o výmere 18m2. 0,00 € 28.1.2020 1.2.2020 31.1.2021
2.2.2020 [PDF] Zmluva o vypracovaní projektu Erasmus+SK01 KA102 Mgr. Jozefína Malecová,
EUROAKADÉMIA
47082381 Kopecnica 46, 96701 Kremnica Predmetom je záväzok zhotoviteľa vypracovať projekt v rámci programu Erasmus+ KA102. popis v zmluve 27.1.2020 3.2.2020 30.6.2021
5.2.2020 [PDF] Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme stavby - AUTOCVIČISKA č.02/2017/DA Ing. Ján Samek - AUTOŠJKOLA SAMEK 41081111 T.Vansovej 1600/2,
01008 Žilina
Zmena doby nájmu 0,00 € 5.2.2020 1.3.2020 28.2.2021
7.2.2020 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 1390/2020 PT Gas spol s.r.o. 45626634 Karpatská 8388/14,
01008 Žilina
Dodávka plynov na základe čiatkových kúp. Zmlúv. 0,00 € 4.2.2020 5.2.2020
10.2.2020 [PDF] Zmluva č.2020_MPC_NP_PoP_SŠ_070
o vzájomnej spolupráci pri implementácií proj. aktivít
Metodicko-pedagogické centrum 164348 Ševčenkova 11
P.O.BOX 58,
850 05 Bratislava
Poskytnutie finančnej podpory pre SŠ z prostriedkov Európskecho sociálneho fondu pri implementácií proj. aktivít v rámci Projektu. 0,00 € 27.1.2020 dňom zverejnenia
v CR
31.8.2022
24.2.2020 [PDF] Dohoda o spolupráci Univrzita Mateja Bela v BB
Národná 12,
974 01 Banská Bystrica
Predmetom dohody je vykonávanie pedagogickej praxe Mgr. Márie Marunovej, študentky doplňujúceho pedagogického štúdia UMBB. Zabezpečovanie je bezodplatné. 0,00 € 21.2.2020 24.2.2020 zimný semester
2020/2021
9.3.2020 [PDF] Dodatok č.3 k Zmluve č.3/2018/DV o dueálnom vzdelávani do dňa 27.02.2018 Todos Žilina, s.r.o., 31575790 Ul. Kragujevská 1,
010 01 Žilina
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 9.3.2020 11.3.2020 30.6.2030
9.3.2020 [PDF] Dodatok č.3 k Zmluve č.4/2016/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 AUTOMAX PLUS, s.r.o. 465 6 902 2 Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 6.3.2020 10.3.2020 30.6.2030
9.3.2020 [PDF] Dodatok č.3 k Zmluve č.5/2016/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 30.03.2016 ContiTrade Slovakia, s.r.o. 363 3 655 6 Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 6.3.2020 10.3.2020 30.6.2030
9.3.2020 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2017/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 10.09.2019 Auto Becchi. s.r.o.. 44 624 948 Pri Celulózke 3631,
010 01 Žilina
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 6.3.2020 10.3.2020 30.6.2030
10.3.2020 [PDF] Dodatok č.3 k Zmluve č.4/2018/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a. s. 44855206 Sklabinská 20,
831 06 Bratislava
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 6.3.2020 10.3.2020 30.6.2030
10.3.2020 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve č.1/2018/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Auto - Hmira, s.r.o., 46518754 Rudinská 97,
023 31 Rudinská
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 9.3.2020 11.3.2020 30.6.2030
10.3.2020 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve č.02/DV/2019 o duálnom vzdelávaní zo dňa10.09.2018 T.A. autoopravovne, s.r.o. 50471171 Cesta k vodojemu 1166/48
01003 Budatín
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 9.3.2020 11.3.2020 30.6.2030
10.3.2020 [PDF] Dodatok č.3 k zmluve č.02/2018/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 SÚDST, s.r.o. 36392405 Kvačalova 782/11,
01001 Žilina
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 9.3.2020 11.3.2020 30.6.2030
13.3.2020 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve č.5/2018/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Volvo Group Slovakia, s.r.o. 35729066 Diaľničná cesta 9,
903 01 Senec
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 6.3.2020 10.3.2020 30.6.2030
5.5.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.2 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
Dodávky tovarov pre ŠJ, na predmet zákazky "Rastlinné a živočísne oleje a tuky pre ŠJ". 1 314,65 € 5.5.2020 6.5.2020 6.5.2021
07..05.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.1 SHP, a.s. 31585370 Červenej armády 1191
039 01 Turčianské Teplice
Dodávky tovarov pre ŠJ, na predmet zákazky "Slepačie vajcia". 1 080,00 € 6.5.2020 7.5.2020 7.5.2021
22.5.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.4 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 315 63 490 Športová 9
010 01 Žilina
Dodávky tovarov pre ŠJ, na predmet zákazky "Mrazené ryby, mrazená hydina a zelenina ". 5 629,98 € 21.5.2020 22.5.2020 22.5.2021
26.5.2020 [PDF] Dodatok č.2/2020
k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 1/2018
TJ ŠSDST,
37809130 ul. Republiky 13, 010 01 Žilina Zmena doby nájmu 0,00 € 25.5.2020 26.5.2020 24.4.2021
26.5.2020 [PDF] Zmluva o nájme TJ štátny skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky.
37809130 Republiky 13, Žilina? Predmetom nájmu sú dva tenisové dvorce o rozlohe 581 m2. 0,00 € 25.5.2020 26.5.2020 30.4.2021
28.5.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.3 Demifood, s.r.o. 36324124 Piešťanská 2053/43,
915 01 Nové Mesto n/Váhom
Dodávky tovarov pre ŠJ: Rôzne potravinásrske výrobky 0,00 € 28.5.2020 29.5.2020 29.5.2021
1.6.2020 [PDF] Zmluva o duálnom vzdelávaní pre praktické vyučovanie pre žiakov 1. ročníka v šk rok 2020/21 KIA Motors s.r.o., 35876832 Sv. Jána Nepomucké 1282/1
01301 Teplička nad Váhom
Poskytovanie praktické vyučovanie pre SOŠD. 0,00 € 31.5.2020 1.6.2020 31.8.2023
8.6.2020 [PDF] Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica 36065340 Radlinského 32,
81005 Bratislava 15
Zriadenie a vedenie bežného účtu ŠP 0,00 € 4.6.2020 8.6.2020
11.6.2020 [PDF] Kúpna zmluva COOP Jednota, Žilina 169048 Predmestská 71
01083 Žilina
Dodávky tovarov pre Školskú jedáleň 0,00 € 10.6.2020 12.6.2020
15.6.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.5 Čička, s.r.o. 36763705 Antona Bernoláka 2 203,
010 01 Žilina
Čerstvé mäso a čers tvé mäsové výrobky pre školskú jedáleň 0,00 € 15.6.2020 16.6.2020 15.6.2021
16.6.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.6 Rudolf Masár - HODMAR 10952080 Chalúpková 49,
010 09 Bytčica
Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky pre školskú jedáleň 0,00 € 15.6.2020 16.6.2020 15.6.2021
18.6.2020 [PDF] Zmluvné pracovisko GALIA Slovakia s.r.o.,
Vlachy 142
03213 Vlachy
Dodávka ťažných zariadení konkrétnej značky, zaškolovanie pracovníkov... 0,00 € 16.6.2020 17.6.2020
18.6.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.7 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37 Predmetom plnenia sú dodávky Zemiakov, zeleniny a ovocia, strukovín pre ŠJ 7 905,95 € 18.6.2020 19.6.2020 8.6.2021
29.6.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.8 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37 Predmetom plnenia sú dodávky Mlieka a mliečných výrobkov 0,00 € 29.6.2020 30.6.2020 29.6.2021
17.7.2020 [PDF] Zmluva o poskytnutí nevratného finančného príspevku Ministerstvo školstva 164381 Stromova 1, 81330 Bratislava Projekt: Prepojenie s praxou - kvalitné vzdelávanie 0,00 € 17.7.2020 18.7.2020
24.8.2020 [PDF] Zmluva o nájme Eva Žuchová
50978420 P.M. Bohúňa 1153/1,
01301 Teplička n.Váhom
Prenechanie dočasného odlplatného užívania nebytového priestoru, "školský bufet". 0,00 € 24.8.2020 2.9.2020 30.6.2023
25.8.2020 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
Č.Z. 2020-1-SK01-KA102-077883
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 30778867 Križkova 9
811 04 Bratislava
Udelenie grantu na projekt "Podporujeme žioakov" v rámci programu ERASMUS+ 0,00 € 24.8.2020 1.9.2020 31.8.2021
25.8.2020 [PDF] Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí grantu,
č.z. 2020-1-SK01-KA102-077883
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 30778867 Križkova 9
811 04 Bratislava
Zmena a doplnenie článku I.2 a II.2 prílohy III. 0,00 € 24.8.2020 1.9.2020
28.8.2020 [PDF] Zmluva o dielo č.1/2020 VELCON spol. s.r.o., 36056677 Továrenská 368/40
97631 Vikanová
Dodávka a inštalácia zariadenia Aritco 7000 (plošina/vozík na schody?) 17 796,00 € 28.8.2020 29.8.2020
2.9.2020 [PDF] Dodatok č. 7 k smernici č. 1/2018 upravujúcej výkon cvičných prác a poskytovanie služieb0,00 € 28.8.2020 2.9.2020
11.9.2020 [PDF] Zmluva o ubytovaní a stravovaní v Školskom internáte SOŠDZA pre účastníkov programu Scania Mladí profesionáli Scania Slovakia, s.r.o., 35826649 Diaľničná cesta 4570/2A,
903 01 Senec
Poskytnutie ubytovania pre študentov programu Scania Mladí profesionáli 0,00 € 11.9.2020 12.9.2020 30.6.2021
16.9.2020 [PDF] Dodatok č.8 k zmluve č. 20120806/21450 podpísanej 06.09.2012 DSI DATA, a.s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377
02901 Námestovo
Predĺženie doby viazanosti na ďalších 24 mesiacov a z toho plynúca zľava na prístup k internetu. 335,76 € 10.9.2020 1.10.2020 30.9.2022
21.9.2020 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.4/šk.r.2020/21
Mládežnicky basketbalový klub Žilina 31925430 Internátna 18,
010 08 Žilina
Prenájom veľkej telocvične (haly) vrátane šatní a sociálnych priestorov. 0,00 € 21.9.2020 22.9.2020 30.6.2021
21.9.2020 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.5/šk.r.2020/21
Mládežnicky basketbalový klub, Viktória Žilina 42054125 A Rudnaya 21, 010 08 Žilina Prenájom veľkej telocvične (haly) vrátane šatní a sociálnych priestorov. 0,00 € 21.9.2020 22.9.2020 30.6.2021
23.9.2020 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.1/šk.r.2020/21
Ing. Lukáš Chudoba
Gabajova 2594/26,
Žilina
Prenájom veľkej telocvične (haly) vrátane šatní a sociálnych priestorov. 0,00 € 18.9.2020 24.9.2020 30.6.2021
28.9.2020 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.2/šk.r.2020/21
BOX SPORT Žilina 420674278 Dubová 6
010 07 Žilina
Prenájom veľkej telocvične (haly) vrátane šatní a sociálnych priestorov. 0,00 € 18.9.2020 29.9.2020 30.6.2021
1.10.2020 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.3/šk.r.2020/21
Benet LTC - združenie 37906135 Štefánikova 219,
014 01 Bytča
Prenájom veľkej telocvične (haly) vrátane šatní a sociálnych priestorov. 0,00 € 21.9.2020 2.10.2020 15.4.2021
1.10.2020 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.6/šk.r.2020/21
Vlčí Parkour, o.z. 52085571 Berlínska 6,
010 08 Žilina
Prenájom veľkej telocvične (haly) vrátane šatní a sociálnych priestorov. 0,00 € 21.9.2020 2.10.2020 30.6.2021
7.10.2020 [PDF] Kúpna zmluva č. 2020205126 BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o. 45270805 Mělnická 150,
277 06 Lužec n/Vlt.
Dodávka "Nářezový stroj s nerezovým nožem NS-301" 1 406,16 € 5.10.2020 6.10.2020
12.10.2020 [PDF] Dohoda o pristúpení Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48,
01109 Žilina
Telekomunikačné služby O2 Slovakia, 0,00 € 31.7.2020 13.10.2020
22.10.2020 [PDF] Zmluva č.648/2020/OŠaŠ Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48,
01109 Žilina
Zverenie zhodnotenia majetku súvisiaceho s nehnuteľnosťou - Projektová dokumentácia, nadstavba a stav. úpravy budovy internátu 0,00 € 21.10.2020 22.10.2020
22.10.2020 [PDF] Zmluva č.649/2020/OŠaŠ Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48,
01109 Žilina
Zverenie zhodnotenia majetku súvisiaceho s nehnuteľnosťou - Interiérové a tech. Vybavenie odb. učební 0,00 € 21.10.2020 22.10.2020
5.11.2020 [PDF] Dodatok č.8 k smernici č.1/2018 upravujúcej výkon cvičných prác a poskytovanie služieb


Týmto dodatkom sa mení príloha č. 1 – cenník základných sadzieb za práce v strednej škole 0,00 € 20.10.2020 6.11.2020
10.11.2020 [PDF] Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávky elektriny Stredoslovenská energetika a.s., 51865467
Predĺženie doby platnosti zmluvy + dohoda na nových cenách za dodávku elektriny 0,00 € 10.11.2020 11.11.2020
18.11.2020 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu č.258/20_MA Nadácia Volkswagen Slovakia 42137527 J. Jonáša 1,
84302 Bratislava 49
Poskytnutie grantu v hodnote 1000€ na projekt "Strojársky workshop 3D tlače". 0,00 € 16.11.2020 17.11.2020
4.12.2020 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve č.265/ITA-SŠ/2017 Centrum vedecko-technických informácií SR
a
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KE
00151882
00397768

Cieľom je npĺňaia cieľov národného projektu - IT akadémia - vzdelanie pre 21. storočie
Zmena doby na určitú do 31.08.2021 a 31.08.2026 (bližšie info v dodatku)
0,00 € 27.11.2020 deň po zverejnení v CR
11.12.2020 [PDF] Zmluva o dielo na servis kompresorov č.10122020 EKOMPRES, s.r.o.
45306192
Vykonávanie pravidelných servisov, opráv, revízií, údržby kompresorov. 0,00 €


31.12.2020 [PDF] Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom MOL Group GOLD kariet spoločnosti Slovnaft. SLOVNAFT, a.s.

31322832 Vlčie hrdlo 1, Poskytnutie palivových MOL Group GOLD kariet na nakúp paliva a iných tovarov a služieb v sieti čerpacích staníc Slovnaft. 15 000,00 € 31.12.2020 1.1.2021 31.12.2021
5.1.2021 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú - nevyfakturovanú elektrinu Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina
Stanovenie nových preddavkových platieb za elektrinu. 0,00 €
1.1.2021 31.12.2021
12.1.2021 [PDF] Zmluva o dielo Cultura Humana, o.z.
42180112 Nezábudková 24,
821 01 Bratislava
Realizácia kultúrno-výchovného podujatia, akreditované MK SR, Streetdance workshop 2 057,00 € 21.12.2020 22.12.2020
19.1.2021 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu
č. STDG20_222
Nadácia Pontis
31784828 Zelinárska 2
82108 Bratislava
Poskytnutie grantu v hodnote 996€ na projekt Rozblikaj micro:bit 0,00 € 4.12.2020 1.12.2020 31.5.2021

Sheet 5: Zmluvy za rok 2019

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2019
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
1.1.2019 [PDF] Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina
Zmena obchodného produktu 0,00 € 7.12.2018 7.12.2018 31.12.2019
8.1.2019 [PDF] Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení teoretického a praktického výcviku, autoškoly SOŠD Viera Vlachová 35409037 Hlinská 2614/12
010 01 Žilina
Zmena článku IV - úhrada za služby 0,00 € 8.1.2019 8.1.2019
8.1.2019 [PDF] Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení teoretického a praktického výcviku, autoškoly SOŠD Ján Lukáč 45254966 T.Vansovej 1600/4
010 08 Žilina
Zmena článku IV - úhrada za služby 0,00 € 8.1.2019 8.1.2019
8.1.2019 [PDF] Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení teoretického a praktického výcviku, autoškoly SOŠD Jana Halabicová 33346453 Višňové 11,
013 23 Žilina
Zmena článku IV - úhrada za služby 0,00 € 8.1.2019 8.1.2019
8.1.2019 [PDF] Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení teoretického a praktického výcviku, autoškoly SOŠD Ján Olszár 22635971 Tatranská 3108/1,
010 01 Žilina
Zmena článku IV - úhrada za služby 0,00 € 8.1.2019 8.1.2019
8.1.2019 [PDF] Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení teoretického a praktického výcviku, autoškoly SOŠD Mgr. Ferdinand Papaj
Kempelenová3 413/15
010 15 Žilina
Zmena článku IV - úhrada za služby 0,00 € 8.1.2019 8.1.2019
16.1.2019 [PDF] Dodatok č.1/2019 pre rok 2019 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/83/2016 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. 35805609 Kopčianska 14, Bratislava 5 851 01 Predĺženie platnosti pôvodnej zmluvy č. ZŠ/83/2016 0,00 € 15.1.2019 1.1.2019 31.12.2019
21.1.2019 [PDF] Zmluva o spolupráci pre zaistenie výkonu odbornej praxe medzi organizáciami
(Erasmus +)
AGAMOS, s.r.o. 28349521 Zelená 1387/14
735 35 Horní Suchá
Predmetom je výkon odbornej praxe žiakov z vysielajúcej organizácie a podmienky realizácie. 0,00 € 21.1.2019 22.1.2019
30.1.2019 [PDF] Zmluva č. OU-ZA-OS1-2019/007846-001 Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
151866 Vysokoškolákov 8556/33B
01008 Žilina
Organizácia a zabezpečenie krajského kola "Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači". 0,00 € 21.1.2019 dňom zverejnenia v CRZ
30.1.2019 [PDF] Dodatok č.2/2019 k zmluve o nájme nebytového priestoru - časti pozemku (pod garážou) Ing. Dalibor Krupa
Bernoláková 6, 010 01 Žilina Zmena článku IV, doba nájmu. 0,00 € 18.1.2019 1.2.2019 31.1.2020
7.2.2019 [PDF] Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb 01/2019 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398,
010 01 Žilina
Úprava podmienok prevodu vlastníckeho práva tovaru, jeho dodávka, dovoz na základe čiastkových objednávok 5 969,93 € 6.2.2019 6.2.2019 5.2.2020
12.2.2019 [PDF] Zmluva o poskytovaní odbonej činnosti KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398,
010 01 Žilina
Zabezpečenie odbornej činnosti, prehliadok a odborných skúšok na VTZ-trafostanici 0,00 € 4.2.2019 12.2.2019 31.12.2023
18.2.2019 [PDF] Zmluva č. 01 DV/2019 o duálnom vzdelávaní Automax Plus s.r.o., 46569022 Sládkovičová 127/632, 017 01 Považská Bystrica Predmetom zmluvy je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie a organizovať a koordinovať odborné vzdelávanie a prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania 0,00 € 15.2.2019 15.2.2019 31.8.2023
20.2.2019 [PDF] Rámcová dohoda OPTIMAL ŽILINA, s.r.o., 36398519 Tajovského 8525/27A,
010 01 Žilina
Dodávka tonerov a atramentových náplni do tlačiarní a kop. strojov. 5 760,00 € 20.2.2019 20.2.2019
28.2.2019 [PDF] Dodatok č.2/2019 k zmluve o nájme nebytového priestoru - AUTOCVIČISKA Ing. Ján Samek - Autoškola Samek 41081111 T. Vansovej 1 600/2
010 01
Doba nájmu 0,00 € 27.2.2019 27.2.2019 28.2.2020
5.3.2019 [PDF] Rámcová dohoda Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Vajanského 80,
984 01 Lúčenec
Dodávka kancelárskych potrieb 5 800,00 € 4.3.2019 4.3.2019 3.3.2020
6.3.2019 [PDF] Zmluva o reklame Profesionálny register s.r.o. 46938079 Michalská 9,
811 01 Bratislava
Záväzok poskytovateľa reklamy poskytovať obchodnému partnerovi reklamu 250,00 € 5.3.2019 5.3.2019 4.3.2020
10.4.2019 [PDF] Zmluva o spracovaní osobných údajov Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 Grosslingova 4
816 03 Bratislava
Poverenie na spracúvanie osobných údajov pre protokoly o vydaných osvedčeniach 0.00 € 9.4.2019 9.4.2019
11.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.5/ŠJ/2019 Čička, s.r.o. 36763705 Antona Bernoláka 2
01001 Žiina
Čerstvé mäso a čerstvé mäsové výrobky pre školskú jedáleň 0.00 € 11.4.2019 11.4.2019 10.4.2020
11.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.1/ŠJ/2019 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Dodávka tovaru pre školskú jedáleň. 0.00 € 11.4.2019 11.4.2019 10.4.2020
16.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.2/ŠJ/2019 Demifood, s.r.o. 36324124 Piešťanská 2503/43,
0915 01 Nové Mesto n/Váhom
Rastlinné a živočíšné oleje pre školskú jedáleň 0.00 € 15.4.2019 15.4.2019 14.4.2020
16.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.3/ŠJ/2019 Demifood, s.r.o. 36324124 Piešťanská 2503/43,
0915 01 Nové Mesto n/Váhom
Rôzne potravinárske výrobky pre školskú jedáleň 0.00 € 15.4.2019 15.4.2019 14.4.2020
16.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.6/ŠJ/2019 Rudolf Masár - HODMAR 10952080 Chalúpková 49,
010 09 Bytčica
Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky pre školskú jedáleň. 0.00 € 15.4.2019 15.4.2019 14.4.2020
16.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.7/ŠJ/2019 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37 Zemiaky, zelenina, ovocie a strukoviny pre školskú jedáleň. 0.00 € 15.4.2019 15.4.2019 14.4.2020
24.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.4/ŠJ/2019 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 Hviezdoslavová 5,
010 01 Žilina
Mrazené ryby, mrazená hydina a zelenina pre ŠJ. 0.00 € 17.4.2019 17.4.2019 16.4.2020
26.4.2019 [PDF] Dodatok č.1/2019 k zmluve o nájme nebytového priestoru č.1/2018 TJ ŠSDST, 37809130 ul. Republiky 13,
01001 Žilina
Doba nájmu sa mení na, "do 24.04.2020". 0.00 € 25.4.2019 25.4.2019 24.4.2020
13.5.2019 [PDF] Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. ZSK 185/2018/OVOIaNM STAVOSPOL, spol. s.r.o. 30223849 Jašíková 101,
02354 Turzovka
Dôvodom dodatku sú naviac práce, ktoré sú nevyhnutné a neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy. 118 884,36 € 25.4.2019 13.5.2019
20.5.2019 [PDF] Rámcova dohoda č. Z201914539_Z Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
01047 Žilina,
Slovenská republika
Dodávka zemného plynu 923,27 € 17.5.2019 1.6.2019 31.12.2019
20.5.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.8/ŠJ/2019 Demifood, s.r.o. 36324124 Piešťanská 2503/43,
0915 01 Nové Mesto n/Váhom
Dodávka predmetu zákazky, t.j. "Mlieko a mliečné výrobky pre ŠJ" 0.00 € 14.5.2019 21.5.2019 20.5.2020
24.5.2019 [PDF] Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve združenej dodávke elektriny č. Z201914539_Z Stredoslovenská eneergetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
01047 Žilina,
Slovenská republika
Vzhľadom na matematickú chybu v cenovej ponuke dodávateľa sa celková cena zákazky mení. 1 068,34 € 22.5.2019 1.6.2019
7.6.2019 [PDF] Zmluva o dielo č.1/2019/ŠD Le Plan, s.r.o. 50455681 M.R. Štefánika 28, Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávateľ ako verejný obstarávateľ postupom podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „SOŠ dopravná, Žilina - Prístavba pracoviska praktického vyučovania Strednej odbornej školy dopravnej“. 55 870,00 € 7.6.2019 7.6.2019
13.6.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7....729/8180 ŠTÁTNA POKLADNICA 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena označenia klienta (meno DA->SOŠD), zmena názvu účtu, zmena skráteného názvu účtu 0,00 € 5.6.2019 6.6.2019
13.6.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7....737/8180 ŠTÁTNA POKLADNICA 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena označenia klienta (meno DA->SOŠD), zmena názvu účtu, zmena skráteného názvu účtu 0,00 € 5.6.2019 6.6.2019
13.6.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7....745/8180 ŠTÁTNA POKLADNICA 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena označenia klienta (meno DA->SOŠD), zmena názvu účtu, zmena skráteného názvu účtu 0,00 € 5.6.2019 6.6.2019
13.6.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7....753/8180 ŠTÁTNA POKLADNICA 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena označenia klienta (meno DA->SOŠD), zmena názvu účtu, zmena skráteného názvu účtu 0,00 € 5.6.2019 6.6.2019
13.6.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7....761/8180 ŠTÁTNA POKLADNICA 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena označenia klienta (meno DA->SOŠD), zmena názvu účtu, zmena skráteného názvu účtu 0,00 € 5.6.2019 6.6.2019
2.7.2019 [PDF] Dodatok č.2/2019 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/83/2016 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. 35805609 Kopčianska 14, Bratislava 5 851 01 Strany sa dohodli na novom znení prílohy č.1. Zmena súvisí s novými výkonmi, ktoré zavádza norma STN 050705, 2019 do praxe. 0,00 € 21.6.2019 1.7.2019
2.7.2019 [PDF] Dodatok č.1/2019 Mgr. Zdenka Klecová 41727339 ul. Dopšinského 1599/17,
01008 Žilina
Doba nájmu sa mení na "do 30.06.2020", Cena nájmu sa dopĺňa a mení, školské prázdniny nebudu účtované. 0,00 € 28.6.2019 28.6.2019
4.7.2019 [PDF] Zmluva o dielo č.2/2019/ŠI Kalorim, s.r.o. 50625781 Nesluša 759 Odstránenie havarijného stavu a úprava elektroinštalácia internátu SOŠD, Rosinská 2, Žilina 50 996,89 € 3.7.2019 4.7.2019
2.9.2019 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.1/šk.r.2019/2020
Ing. Lukáš Chudoba
Slnečná 162/15,
02901 Námestovo
Prenájom priestorov šk. telocvične, veľká hala a šatne a sociálne priestory 0,00 € 30.8.2019 2.9.2019 30.6.2020
2.9.2019 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.2/šk.r.2019/2021
BOX SPORT Žilina 42067278 Dubová 6
010 07 Žilina
Prenájom priestorov šk. telocvične, malá hala a šatne a sociálne priestory 0,00 € 30.8.2019 2.9.2019 26.6.2020
2.9.2019 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.5/šk.r.2019/2022
MBK Viktória 42054125 Internátna 18
010 08 Žilina
Prenájom priestorov šk. telocvične, veľká hala a šatne a sociálne priestory 0,00 € 30.8.2019 2.9.2019 28.6.2020
2.9.2019 [PDF] Torrent servisná zmlúva NCH Slovakia s.r.o. 34096043 Drieňová 34,
821 02 Bratislava
Zápožička zariadenia na umývanie súčiastok od bežných olejov a tukov. Inštalácia + pravidelná kontrola a údržba.
227 € /mesačne
5 448,00 € 1.9.2019 1.9.2019 30.8.2021
2.9.2019 [PDF] Dodatok č. 2 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 15.03.2016 AUTOMAX PLUS s.r.o. 46569022 Sládkovičová 127/632, 017 01 Považská Bystrica Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 2.9.2019 3.9.2019
2.9.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 SÚDST s.r.o. 36392405 Kvačalová 782/11
01001 Žilina
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 2.9.2019 3.9.2019
2.9.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Todos Žilina s.r.o. 31575790 Ul. Kragujevská 1,
010 01 Žilina
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 2.9.2019 3.9.2019
2.9.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Automobilové opravovne MVSR, a.s. 44855206 Sklabinská 20,
83106 Bratislava
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 2.9.2019 3.9.2019
2.9.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Auto - Hmira, s.r.o. 465187504 Rudinská 97,
023 31 Rudinská
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 2.9.2019 3.9.2019
2.9.2019 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 12.03.2018 Volvo Group Slovakia s.r.o. 35729066 Diaľničná cesta 9,
90301 Senec
Zmena čl. IV, bod 1, zmena časového harmonogramu 0,00 € 30.8.2019 3.9.2019
4.9.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 12.03.2018 Volvo Group Slovakia s.r.o. 35729066 Diaľničná cesta 9,
90301 Senec
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 4.9.2019 5.9.2019
5.9.2019 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 30.03.2016 ContiTrade Slovekia s.r.o. 36336556 Terézie Vansovej 1054,
02001 Púchov
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 5.9.2019 6.9.2019
9.9.2019 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.3/šk.r.2019/2020
Benet LTC - združenie 37906135 Štefánikova 219,
01401 Bytča
Prenájom priestorov šk. telocvične, malá hala a šatne a sociálne priestory 0,00 € 5.9.2019 8.10.2019 14.4.2020
10.9.2019 [PDF] Zmluva č.02 DV/2019 o duálnom vzdelávaní T.A. autoopravovane, s.r.o. 50471171 Cesta k vodojemu 1166/48,
01003 Žilina
Poskytovanie praktického vyučovania pre žiakov školy na svoje náklady a zodpovednosť. 0,00 € 10.9.2019 11.9.2019 31.8.2023
17.9.2019 [PDF] Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o. 50139088 M.R. Štefánika 33
Žilina
Autor vytvoril software: TENDERnet (ďalej len „Dielo“), ktorý je umiestnený na webovej stránke: www.tendernet.sk. Autor udeľuje Nadobúdateľovi licenciu na použitie Diela spôsobom, v rozsahu, na čas a za odmenu, ktoré sú určené v tejto licenčnej zmluve. 250,00 € 16.9.2019 16.9.2019 15.9.2020
23.9.2019 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične
č. 4/šk.r.2019/2020
Svet pohybu Slovensko o.z. 52503691 Klincová 35
821 08 Bratislava
Prenájom priestorov šk. telocvične, malá hala a šatne a sociálne priestory 0,00 € 23.9.2019 25.9.2019 31.1.2020
1.10.2019 [PDF] Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č.:5/2019 MEDCENTRUM, s.r.o. 36418081 J.Milca 33,
01001 Žilina
Zabezpečenie výkonu zdravotnej služby pre objednávateľa (školu) v zmlysle vyhlášky MZ č.208/2014 Z.z. 151,20 € / štvrťrok 1.10.2019 1.10.2019
1.10.2019 [PDF] Zmluva o poskytovaní právnych služieb Mgr. Milan Sadloň - advokát 37846370 V. Paulínyho - Tótha 30,
BOX 121
Poskytovanie komplexnej právnej, poradenskej a konzultačnej činnosti (úkony). 700 € / mesiac 30.9.2019 1.10.2019
3.10.2019 [PDF] Dohoda o spolupráci pri organizácií a zabezpečení podujatia "Burza stredných škôl" Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 37976699 Námestie A. Bernoláka 378/2
02901 Námestovo
Predmetom je spolupráca pri realizácií podujatia, ktorá sa uskutoční dňa 02.10.2019. 0,00 € 1.10.2019 1.10.2019 2.10.2019
3.10.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.5/ŠJ/2019 Čička, s.r.o. 36763705 Antona Bernoláka 2203
01001 Žiina
Zmena prílohy (cenovej ponuky). Ostatné ustanovenia nezmené. 0,00 € 2.10.2019 4.10.2019
8.10.2019 [PDF] Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S190200652 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Bratislavská 18,
90051 Zohor
Predmetom je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie a ich zneškodnňovanie v súlade s platnými zákonmi o odpadoch. 0,00 € 4.10.2019 9.10.2019
6.11.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 7/ŠJ/2019 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37
010 01 Žilina
Zmena prílohy, "cenovej ponuky". 0,00 € 5.11.2019 7.11.2019
26.11.2019 [PDF] Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 3/2017/DA Akzent BigBoard, a.s. 44540957 Ivanská cesta 2D,
821 04 Bratislava
Zmena doby nájmu. Uzatvára sa na dobu určitú do 01.12.2020. 0,00 € 25.11.2019 27.11.2019 1.12.2020
11.12.2019 [PDF] Zmluva č.OU-ZA-OS1-2019/007846-013 Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
151866 Vysokoškolákov 8556/33B
01008 Žilina
Objednávka a reálizácia krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku pre r. 2020 2 000,00 € 4.12.2019 12.12.2019
5.12.2019 [PDF] Dohoda o vykonaní exkurzie č.16/2019 Slovnaft, a.s., 31 322 832 Vlčie hrdlo 1,
824 12 Bratislava
Predmetom je vzmedzenie práv a povinností účastníkov 0,00 € 5.12.2019 5.12.2019 5.12.2019
11.12.2019 [PDF] Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
Zmluva o dodávke plynu 0,00 € 10.12.2019 12.12.2019 31.12.2023
13.12.2019 [PDF] ZMLUVA o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi … Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48,
011 09 Žilina
Zverejnie majetku súvisiacého s nehnuteľnosťou: Dopravná akadémia, Žilina – stavebné a technologické úpravy výmenníkovej stanice 0,00 € 13.12.2019 14.12.2019


- Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku
18.12.2019 [PDF] Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb Slovnaft, a.s., 31322832 Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Predmetom je záväzok SLOVNAFTu vydať palivové karty zákazníkovy v zmysle článku zmluvy. limit
35 000 €
16.12.2019 1.1.2020 31.12.2020
18.12.2019 [PDF] Dodatok č.3 k uzavrenej zmluve o spolupráci International Education Society Ltd,., 26943948 Vídeňská 119,
Brno, 619 00,
Česká republika
Doplnky a úpravy článkov 0.00 € 18.12.2019 19.12.2019
18.12.2019 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu v rámci programu ERASMUS+ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,
Občianské združenie
30778867 Križkova 9,
811 04 Bratislava
Udelenie grantu 0,00 € 12.12.2019

19.12.2019 [PDF] Dohod o preddavkovkých platbách v roku 2020 Žilinská teplárenská, a.s.

Rozpis mesačných preddavkov na kalendárny rok 2020 0,00 € 19.12.2019 20.12.2019
19.12.2019 [PDF] Dohod o preddavkovkých platbách v roku 2020 Žilinská teplárenská, a.s.

Rozpis mesačných preddavkov na kalendárny rok 2020 0,00 € 19.12.2019 20.12.2019
23.12.2019 [PDF] Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchylku, uzatvorená na z. Rámc. Dohod. Č. Z-00046658/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
01047 Žilina,
Slovenská republika
Dodávka elektriny do odborného miesta 69,79€/MWh 23.12.2019 1.1.2020 31.12.2020

Sheet 6: Zmluvy za rok 2018

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2018
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
8.12.2017 [ PDF ] Dodatok č. 3 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Uzatvorením tohto dodatku sa zml.strany dohodli: I.Doba platnosti, II. Cena za dodávku, III. Platnosť. 0,00 € 8.12.2017 1.1.2018 31.12.2018
2.1.2018 [ PDF ] Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 5/šk.r.2017/18 BOX SPORT Žilina 42067278 Dubová 6, Žilina Zmena Článku IV. predmetnej zmluvy. 0,00 € 2.1.2018 3.1.2018 30.6.2018
2.1.2018 [ PDF ] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 14/šk.r.2017/18 Súkromné cestrum voľného času 42059992 Lombardiniho 26, Bytča Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory škol.telovýchovného zariadenia (telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: malú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 4,10€/1hod.Služby spojené s nájmom 4,60€/1hod. 0.00 € 2.1.2018 3.1.2018 30.6.2018
8.1.2018 [ PDF ] Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení teoretického a praktického vycviku, Autoškoly DA Ing. Ján Lukáč 45254966 T. Vansovej 1600/4, Žilina Zmena článku IV. - Úhrada za služby 0.00 € 8.1.2018 8.1.2018
8.1.2018 [ PDF ] Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení teoretického a praktického vycviku, Autoškoly DA Jana Halabicová 33346453 Višňové 11,
01323 Žilina
Zmena článku IV. - Úhrada za služby 0.00 € 8.1.2018 8.1.2018
8.1.2018 [ PDF ] Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení teoretického a praktického vycviku, Autoškoly DA Mgr. Ferdinand Papaj
Kempelova 3 413/5
01015 Žiina
Zmena článku IV. - Úhrada za služby 0.00 € 8.1.2018 8.1.2018
8.1.2018 [ PDF ] Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení teoretického a praktického vycviku, Autoškoly DA Ing. Ján Olszar
Tatranská 3108/1,
010 01 Žilina
Zmena článku IV. - Úhrada za služby 0.00 € 8.1.2018 8.1.2018
18.1.2018 [ PDF ] Dodatok č.1/2018 pre rok 2018 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev.č.zmluvy ZŠ/83/2016 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. 35805609 Kopčianska 14, Bratislava 5 851 01 Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č.1/2018 dohodli na predĺžení platnosti Zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci ev.č. zmluvy ZŠ/83/2016, resp. jej Dodatku č.1/2017 na dobu určitú, a to od 01.januára 2018 do 31 decembra 2018. 0.00 € 2.1.2018,18.1.2018 2.1.2018,18.1.2018 31.12.2018
31.1.2018 [ PDF ] Rámcova zmlúva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 01001 Žilina Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi služby a tovary špecifikované v prílohe tejto zmluvy, na základe Verejného súťaženia riadne, v dojednanom termíne ... 0.00 € 25.1.2018 25.1.2018 25.1.2019
31.1.2018 [ PDF ] Zmluva o predaji motorového vozidla GALIMEX s.r.o. 31559093 Rosinská cesta 17, 010 01 Žilina Predaj motorového vozidla značka Škoda Fabia Active 1,0 MPI 55 kW 5-stup. Mech.,farba vozidla: červená Corrida 10 990.00 € 23.1.2018 23.1.2018
1.2.2018 [ PDF ] Dodatok č. 1/2018 k zmluve o nájme nebytového priestoru- časti pozemku Ing. Dalibor Krupa
Bernoláková 6, 010 01 Žilina Zmluvné strany sa dohodli,že týmto dodatkom sa mení Zmluva č. 01/2017/DA nasledovne:1. Článok IV: Doba nájmu 2. Mení sa text:,, Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01.02.2018 do 31.01.2019 ´´. 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 01/2017/DA zostávajú nezmenené. 0.00 € 1.2.2018 1.2.2018 31.1.2019
15.2.2018 [ PDF ] Zmluva o zabezpečovaní teoretického a praktického výcviku účastníkov kurzu autoškoly DA. Viera Vlachová 35409037 Hlinská 12,
010 01 Žilina
Poskytovanie úplneho teoretického a praktického výcviku účastníkov autoškoly. 0.00 € 15.2.2018 1.3.2018
27.2.2018 [ PDF ] Zmluva č. 4/2018/DV o duálnom vzdelávaní Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. 44855206 Sklabinská 20, Bratislava 83106 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, organizovať a koordinovať odb.vzdelávanie a prípravu žiakov v DV. 0.00 € 27.2.2018 27.2.2018 30.6.2021
27.2.2018 [ PDF ] Zmluva č. 1/2018/DV o duálnom vzdelávaní Auto-Hmira, s.r.o. 46518754 Rudinská 97, 023 31 Rudinská Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, organizovať a koordinovať odb.vzdelávanie a prípravu žiakov v DV. 0.00 € 27.2.2018 27.2.2018 30.6.2021
27.2.2018 [ PDF ] Zmluva č. 2/2018/DV o duálnom vzdelávaní Todos Žilina s.r.o. 31575790 Ul. Kragujevská 1, 010 01 Žilina Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, organizovať a koordinovať odb.vzdelávanie a prípravu žiakov v DV. 0.00 € 27.2.2018 27.2.2018 30.6.2021
27.2.2018 [ PDF ] Zmluva č. 2/2018/DV o duálnom vzdelávaní SÚDST, s.r.o. 36392405 Kvačalova 782/11, Žilina 011 23 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, organizovať a koordinovať odb.vzdelávanie a prípravu žiakov v DV. 0.00 € 27.2.2018 27.2.2018 30.6.2021
1.3.2018 [ PDF ] Dodatok č. 2/2018 k zmluve o nájme nebytového priestoru- AUTOCVIĆISKA Ing. Ján Samek - Autoškola Samek 41081111 T. Vansovej 1600/2, Žilina 1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu: Časť stavby- AUTO CVIČISKO Rosinská cesta Žilina o výmere 790m2, Predmet dodatku : Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení Zmluva č. 02/2017/DA 0.00 € 1.3.2018 1.3.2018 28.2.2019
5.3.2018 [ PDF ] Rámcová zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Vajanského 80, 984 01 Lučenec Predmetom zmluvy je dodávka kancelárskych potrieb, podľa druhu a množstva uvedeného v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, ako aj ďalšieho tovaru na základe objednávky kupujúceho podľa katalógovej ponuky predavajúceho. 0.00 € 5.3.2018 6.3.2018
12.3.2018 [ PDF ] Zmluva č. 5/2018/DV o duálnom vzdelávaní Volvo Group Slovakia, s.r.o. 35729066 Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, organizovať a koordinovať odb.vzdelávanie a prípravu žiakov v DV. 0.00 € 12.3.2018 12.3.2018 30.6.2021
12.3.2018 [ PDF] Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle §269 Obchodného zákonníka VALIN s.r.o. 36440884 Pri Celulózke 1376
010 01 Žilina
Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude zabezpečovať pre potreby objednávateľa poskytovanie služieb - pranie bielizne, v rozsahu podľa jednotlivých potvrdených výmenných lístkov pri odvoze a dovoze bielizne, ktoré budú potvrdené oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 0,00 € 12.3.2018 12.3.2018
12.3.2018 [ PDF ] Rámcová kupná zmluva uzatvorená podľa §409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov VALIN s.r.o. 36440884 Pri Celulózke 1376
010 01 Žilina
Predmetom tejto rámcovej kúpnej zmluvy je určenie podmienok pre opakované dodanie predmetov osobnej starostlivosti ( ďalej len“ tovar“) uvedených s jednotkovými cenami v Prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy 0,00 € 12.3.2018 12.3.2018
19.3.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 1/2018/ŠJ SHP a.s. 31585370 Červenej armády 1191
03901 Turčianské Teplice
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, bližšie špecifikovaný v Prílohe č.1 k tejto rámcovej kúpnej zmluve, ktorú tvorí "súpis - slepačie vajcia" 1 728,00 € 19.3.2018 19.3.2018 18.3.2019
22.3.2018 [ PDF ] Zmluva o prevode správy majetku Žilinského samosprávneho kraja Odovzdávajúci:
Spojená škola
17050499 Československej armády 24,
036 01 Martin
Prevod hnuteľného majetku, ktorého vlastníkom je ŽSK pod správu DA.
Motocykel JAWA 350, ev.č. TR333AA
0,00 € 14.3.2018 14.3.2018
5.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 3/2018/ŠJ Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky - Rastlinné a živočíšne oleje a tuky 0,00 € 5.4.2018 5.4.2018 4.4.2019
5.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 4/2018/ŠJ Hamsal, s.r.o. 47201177 A. Hlinku 27,
022 01 Čadca
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „ Čerstvé mäso a mäsové výrobky" 0,00 € 5.4.2018 5.4.2018 4.4.2019
10.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 2/2018/ŠJ Demifood, s.r.o. 36324124 Piešťanská 2503/43,
915 01 Nové Mesto n/Váhom
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „ Múka, ryža a ostatné mlynské výrobky" 0,00 € 10.4.2018 10.4.2018 9.4.2019
11.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 8/2018/ŠJ Rudolf Masár - HODMAR 10952080 Lúčanská č.190/10
013 11Lietavská Lúčka
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „ Čerstvý chlieb a pečivo" 0,00 € 11.4.2018 11.4.2018 10.4.2019
12.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 5/2018/ŠJ PICADO, s.r.o. 36397164 Vysokoškolákov 6,
010 08 Žilina
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „Sterilizovaná zelenina ,kompóty, džemy, ovocné koncentráty, sirupy a ovocné šťavy" 0,00 € 12.4.2018 12.4.2018 11.4.2019
12.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 6/2018/ŠJ PICADO, s.r.o. 36397164 Vysokoškolákov 6,
010 08 Žilina
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „ Mrazené ryby, mrazená hydina a mrazená zelenina " 0,00 € 12.4.2018 12.4.2018 11.4.2019
13.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 9/2018/ŠJ Normal, s.r.o. 31593402 Sučianska cesta 31,
036 08 Martina
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „Zemiaky, čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a strukoviny " 0,00 € 13.4.2018 13.4.2018 12.4.2019
18.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 7/2018/ŠJ Inmedia, spol. s r. o. 36019208 Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „Cestoviny, cukor a ostatné potravinárske výrobky " 0,00 € 17.4.2018 17.4.2018 16.4.2019
24.4.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytového priestoru č.01/2018 TJ ŠSDST 37809130 ul Republiky 13,
01001 Žilina
Nájom nebytového priestoru - skladu v areáli DA, ŠI o výmere 15m2 0,00 € 20.4.2018 24.4.2018 23.4.2019
25.4.2018 [PDF] Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb 02/2018/DA KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398,
01001 Žilina
Dodanie tovaru podľa požiadavky objednávateľa, či poskytnutie služieb špecifikované v prílohe č.1 tejto zmluvy. (Elektromateriál) 0.00 € 23.4.2018 23.4.2018 22.4.2019
27.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č.10/2018/ŠJ Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky „Mlieko a mliečne výrobky " 0.00 € 27.4.2018 27.4.2018 26.4.2019
30.4.2018 [PDF] Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností LAMRON s.r.o. 51636077 Jána Goliana 37,
036 01 Martin
Bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv, povinnosti a záväzkov z Postupcu na Postupníka 0.00 € 25.4.2018 25.4.2018
24.5.2018 [PDF] Zmluva o dielo č. 185/2018/OI STAVOSPOL s.r.o. 30223849 Jašíková 101,
023 54 Turzovka
Dopravná akadémia, Žilina - Nadstavba a stavebné úpravy internátu - I. etapa 933 332,77 € 24.5.2018 24.5.2018


príloha č.1 k zmluve o dielo č.185/2018/OI

príloha č.2 k zmluve o dielo č.185/2018/OI25.5.2018 [PDF] Zmluva o spracovávaní osobných údajov International Education Society Ltd., 26943948 Vídeňská 119,
Brno
Predmetom je úprava zvájomných práv a povinnosti pri spracovaní osobných údajov 0.00 25.5.2018 25.5.2018
28.5.2018 [PDF] Rámcová dohoda č. Z201822794_Z MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianská 18/7555
92101 Piešťany
Dodávka zemného plynu 1 712,78 € 25.5.2018 1.6.2018 31.5.2019
28.5.2018 [PDF] Zmluva o spracovaní osobných údajov Verejná informačná služba s.r.o.
36006912 Janka Alexyho 12,
031 01 Liptovský Mikuláš
Zmluva o spracovaní osobných údajov 0,00 € 25.5.2018 25.5.2018
1.6.2018 [PDF] Zmluva o spracovaní osobných údajov aSc Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 Svoradova 7
811 03 Bratislava
Zmluva o spracovaní osobných údajov 0,00 € 25.5.2018 25.5.2018
11.6.2018 [PDF] Dodatok č.4 k zmluve o dielo zo dňa 01.09.2002 CERBEROS, s.r.o. 36008869 Rajecká cesta 17
010 01 Žilina
Doplnenie článku V. Cena za dielo, stanovený mesačný poplatok je 39.87€ bez DPH 0,00 € 1.5.2018 1.5.2018
12.6.2018 [PDF] Mandátna zmluva Intersnack Slovensko a.s. 31450211 Nozdrkovce 1798
911 04 Trenčín
Zabezpečenie reklamy na akcíí "nočný beh", dodanie: slovakia kotlikové lupienky, 200ks 0.00 € 29.5.2018 7.6.2018
12.6.2018 [PDF] Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z201822794_Z MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianská 18/7555
92101 Piešťany
Zmena a doplnenie článku IV. Zmluvná cena, bod 4.4 0.00 6.6.2018 6.6.2018
22.6.2018 [PDF] Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi DA Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48
011 09 Žilina
Zverenie majetku, nehnuteľnosti - stavba - Domov Mládeže a projektovej dokumentácie - rekonštrukcia výzbroje trafostanice správcovi. 0.00 22.6.2018 2.7.2018
2.7.2018 [PDF] Protokol o odovzdaní a prevzaní majetku... Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48
011 09 Žilina
Protokol podľa zmlúvy zo dňa 22.06.2018. 0.00


18.7.2018 [PDF] Zmluva o dielo EUROS spol. s.r.o. 315670703 Bytčická 89,
01009 Žilina
Vykonanie diela - stavebné práce, opravu a rekonštrukciu výmenníkovej stanice v areáli objednávateľa 24 308,93 € 18.7.2018 18.7.201831.8.2018 [PDF] Kúpna zmluva COOP Jednota Žilina 169048 Predmestská 71,
010 83 Žilina
Dodávky tovaru z predajne predávajúceho 0.00 31.8.2018 1.9.2018 31.8.2019
1.9.2018 [PDF] Kúpna zmluva RAJO a.s. 31329519 Studená 35,
82355 Bratislava
Predaj a kúpa mlieka a mliečných výrobkov v rámci projektu "Školský program" 0.00 1.9.2018 1.9.2018 neurčito
3.9.2018 [PDF] Zmluva o dielo, preprava a zneškodnenie odpadu 4NAT s.r.o., 51751771 Gaštanová 1008/27,
01401 Bytča
Predmetom zmluvy je odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ a jeho likvidácia. 0,00 € 1.9.2018 1.9.2018
3.9.2018 [PDF] Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201807127 Disig, a.s. 35975946 Záhradnická 151
821 08 Bratislava
Vydanie mandátneho certifikátu pre účely el. podpisovania dokumentov cez slovensko.sk 0,00 € 3.9.2018 3.9.2018 neurčito
3.9.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 1/šk.r.2018/2019 MBK Viktória 42054125 Internátna 18,
010 08 Žilina
Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory (telocvične) a to - veľká hala a šatne a soc. Priestory, á 8,10€/hod. 0.00 3.9.2018 3.9.2018 30.6.2019
3.9.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 2/šk.r.2018/2019 Ing. Lukáš Chudoba
Slnečná 162/15,
029 01 Námestovo
Právo využívať nebytové priestory pre športovnú činnosť nájomcu v šk. roku 2018/2019, á 8,10€/hod 0.00 3.9.2018 3.9.2018 30.6.2019
3.9.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.4/šk.r.2018/2019 Benet LTC - združenie 37906135 Štefánikova 219,
014 01 Bytča
Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory (telocvične) a to - malá hala a šatne a soc. Priestory, á 4,10€/hod. 0.00 3.9.2018 9.10.2018 9.4.2019
3.9.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.6/šk.r.2018/2019 BOX SPORT Žilina 42067278 Dubová 6, Žilina Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory (telocvične) a to - malá hala a šatne a soc. Priestory, á 4,70€/hod. 0.00 3.9.2018 3.9.2018 30.6.2019
3.9.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.7/šk.r.2018/2019 Mgr. Mário Šujanský
Mikovíniho1187/22
010 15 Žilina
Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory (telocvične) a to - veľká hala a šatne a soc. Priestory, á 8,10€/hod. 0.00 3.9.2018 3.9.2018 30.6.2019
3.9.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.5/šk.r.2018/2019 ACADEMIC ŽU v Žiline 42060036 Univerzitná 8215/1,
01026 Žilina
Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory (telocvične) a to - malá hala a šatne a soc. Priestory, á 4,10€/hod. 0.00 3.9.2018 3.9.2018 30.6.2019
3.9.2018 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č.3/šk.r.2018/2019 Adrián Marušák
Mojš 248,
010 15 Žilina
Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory (telocvične) a to - veľká hala a šatne a soc. Priestory, á 8,10€/hod. 0.00 3.9.2018 3.9.2018 30.6.2019
18.9.2018 [PDF] Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl č. 345/2018 Centrum vedecko-technických informácií SR 0151882 Lamačská cesta 8/A
81104 Bratislava
Vyplácanie štipendií žiakom SŠ a ŠŠ. 0.00 18.9.2018 18.9.2018
20.9.2018 [PDF] Dodatok č.2/2018 k zmluve o nájme nebytového priestoru LIKA 35118644 Jaseňová 42,
01001 Žilina
zmena textu z do "30.10.2018" na do "31.10.2019" 0.00 20.9.2018 20.9.2018 31.10.2019
24.9.2018 [PDF] Dodatok č.6 a č.7 k zmluve č. 20120806/21450 z 06.09.2012 DSI DATA s.r.o. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377
029 01 Námestovo
Obnovenie viazanosti na poskytovanie Internetového pripojenia na 24 mesiacov a zmena mesačného programu 0.00 20.9.2018 1.10.2018 30.9.2020
2.10.2018 [PDF] Kúpna zmluva č. Z201840667_Z HENRYSO, s.r.o. 50687115 Fraňa Mojtu 22
94901 Nitra
Kúpa chladničky s objemom 500l 379,00 € 1.10.2018 4.10.2018 12.10.2018
4.10.2018 [PDF] Kúpna zmluva č. Z201840672_Z Gastromarket Tatry s.r.o. 44733135 8. Mája 44/848
05971 Ľubica
Kúpa umývací stôl s dvomi drezmi a spodnou policou 619,00 € 2.10.2018 5.10.2018 15.10.2018
26.10.2018 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku č.03/2017/DA Akzent BigBoard a.s. 44540957 Ivanská cesta 2D,
82104 Bratislava
Predmetom dodatku je zmena doby nájmu 0,00 € 26.10.2018 26.10.2018 31.12.2019
5.11.2018 [PDF] Kúpna zmluva GST Consulting s.r.o. 36720984 Kalinčiakova 26,
90028 Ivanka pri Dunaji
Dodanie a zabezpečenie funkčnosti a chodu konvektomatu s prísluŠenstvom poďla špecifikácie vo výzve. 15 816,00 € 5.11.2018 5.11.2018priložená zápisnica z vyhodnotenia ponúk (klik sem)8.11.2018 [PDF] Zmluva č.OU-ZA-OS1-2018/007716-006 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaži žiakov v roku 2019 Ministerstvo vnútra SR 151866 Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina
Objednávka zabezpečenia a realizácie krajského kola Tech. Olympiády a kraj. kola Olympiády v nem. jazyku. 2 500,00 € 8.11.2018 8.11.2018
9.11.2018 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu č.18198 Nadácia KIA Motors Slovakia 42349826 Sv. Jána Nepomuckého 1282/1,
01301 Teplička nad Váhom
Poskytnutie peňažných prostriedkov, Nadáciou na uskutočnenie projektu Zručnosti pre úspech. 2 300,00 € 9.11.2018 8.11.2018 30.11.2020
30.11.2018 [PDF] Kúpna zmluva č. Z201851825_Z Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Dodávka elektrickej energie 38 465,90 € 28.11.2018 1.1.2019 31.12.2019

Sheet 7: Zmluvy za roky 2012-2017

Zoznam zmlúv za kalendárne roky 2012-2017
pre zobrazenie novších rokov v Exceli prepínajte "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO Sídlo a miesto podnikania Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum trvania zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti Dátum zverejnenia
`1/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 8/šk.r.2015/2016 Siemens s.r.o. 31349307 Lamačská cesta 3/A, Bratislava Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia(telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: veľkú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 8,10€/1h. Služby za nájom 9,20€/1h. 0.00 € 30.6.2016 3.9.2015 0000-00-00 0000-00-00
`2010 Zmluva o zabezpečovaní teoretického a praktického výcviku účastníkov kurzu autoškoly Dopravnej akadémie Mgr. Zuzana Mišíková 45407568 , Poskytovateľ, ako oprávn.inštruktor autoškoly, sa zaväzuje zabezpečiť úplný teoretický a praktický výcvik účastníkov autoškoly a doplnkový výcvik v zmysle platných predpisov.Prijímateľ uhradí poskytovateľovi 4,00€/1vyuč.hod. 0.00 €
1.4.2010 2.4.2010 1.4.2010
`1/ŠJ/2012 Zmluva o poskytovaní stravovania Spojená škola 695106 Rosinská cesta 4, Žilina Príprava a poskytovanie stravy pre zamestnancov 2.51 € 9.9.2016 9.9.2011 9.9.2011 9.9.2011
`1/ŠJ/2012-1 Dodatok k č.1 ku zmluve o poskytovaní stravovania Spojená škola 695106 Rosinská cesta 4, Žilina Príprava a poskytovanie stravy pre zamestnancov 2.64 € 2.11.2016 31.10.2011 2.11.2011 2.11.2011
`Dodatok č.1/2012 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve na dodanie Tovaru zo dňa 1.2.2011 INMEDIA spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP č. 11, Zvolen Dodanie potravin. Tovaru 12.15 € 1.1.2017 20.12.2011 1.1.2012 20.12.2011
`2013 Zmluva o zabezpečovaní teoretického a praktického výcviku účastníkov kurzu autoškoly Dopravnej akadémie Mgr. Ferdinand Papaj 34499393 , Poskytovateľ, ako oprávn.inštruktor autoškoly, sa zaväzuje zabezpečiť úplný teoretický a praktický výcvik účastníkov autoškoly a doplnkový výcvik v zmysle platných predpisov.Prijímateľ uhradí poskytovateľovi 4,00€/1vyuč.hod. 0.00 €
30.12.2011 1.12.2012 30.12.2011
`2013 Zmluva o zabezpečovaní teoretického a praktického výcviku účastníkov kurzu autoškoly Dopravnej akadémie Ing. Ján Olszar 22635971 , Poskytovateľ, ako oprávn.inštruktor autoškoly, sa zaväzuje zabezpečiť úplný teoretický a praktický výcvik účastníkov autoškoly a doplnkový výcvik v zmysle platných predpisov.Prijímateľ uhradí poskytovateľovi 4,00€/1vyuč.hod. 0.00 €
30.12.2011 1.1.2012 30.12.2011
`ZoD/1/2012 Zmluva o dielo č.1 na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka.

, Verejné obstarávanie v rámci Operačného programu 1143.73 € 30.1.2012 10.1.2012 11.1.2012 10.1.2012
`KZ/1/2012 Kúpna zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa par. 409 a násl. Obchodného zákonníka. Homola spol. s.r.o. 31325921 Dlhé diely 1/18, Bratislava 4 Dodávka technologického zariadenia 4690.00 € 20.2.2012 1.2.2012 1.2.2012 1.2.2012
`KZ/2/2012 Kúpna zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa par. 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. SK-Technik s.r.o. 123456789 Legionárska 5, Žilina Dodávka tovaru 8675.90 € 17.2.2012 1.2.2012 1.2.2012 1.2.2012
`1/2012/AU Zmluva o nájme č.1/2012/AU uzatvorená v zmysle Občianského zákonníka podľa paragrafu č. 663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení zákona č. 446/2001.. Peter SAKALA, AUTOŠKOLA 40131441 Sv. Floriána 100, Varín Prenajatie autocvičiska s plochou 1580m2. Cena za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 10,20€ za 5h praktickej výučby a 0,50€/1žiak za vykonanie záverečnej skúšky. 0.00 € 31.1.2013 30.1.2012 1.2.2012 1.2.2012
`2/2012/AU Zmluva o nájme č. 2/2012/AU uzatvorená v zmysle Občianského zákonníka podľa paragrafu č. 663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom žilinského samosprávneho kraja zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení zákona č. 446/2001.. Dušan Virdzek, Autoškola Viky 33745439 Dom odborov, Nám. Ľ. Štúra 1, Žilina Prenajatie autocvičiska s plochou 1580m2. Cena za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 10,20€ za 5h praktickej výučby a 0,50€/1žiak za vykonanie záverečnej skúšky. 0.00 € 31.1.2013 22.1.2012 1.2.2012 1.2.2012
`1003/2012 Rámcová kúpna zmluva č. 1003/2012 uzatvorená podľa § 409 a násl. Ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. PT GAS spol. s.r.o. 45626634 Karpatská 8388/14, Žilina Dodávka tovaru 108.03 € 1.2.2017 1.2.2012 1.2.2012 1.2.2012
`3/2012/AU Zmluva o nájme č. 3/2012/AU uzatvorená v zmysle Občianského zákonníka podľa paragrafu č. 663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom žilinského samosprávneho kraja zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení zákona č. 446/2001.. Ing. Miroslav Malec - Zelená sedma 3544355186 Štefániková štvrť 478, Kysucké Nové Mesto Prenajatie autocvičiska s plochou 1580m2. Cena za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 10,20€ za 5h praktickej výučby a 0,50€/1žiak za vykonanie záverečnej skúšky. 0.00 € 13.2.2013 13.2.2012 14.2.2012 14.2.2012
`4/2012/AU Zmluva o nájme č. 4/2012/AU uzatvorená v zmysle Občianského zákonníka podľa paragrafu č. 663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom žilinského samosprávneho kraja zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení zákona č. 446/2001 .. Marek Poláček - Autoškola ČEKO 43378781 Rajecká 17, Žilina Prenajatie autocvičiska s plochou 1580m2. Cena za 1žiaka vo vodičskom kurze skupiny "B" 17,10€ za 8h praktickej výučby a 0,50€/1žiak za vykonanie záverečnej skúšky. 0.00 € 18.3.2013 19.3.2012 19.3.2012 19.3.2012
`5/2012/AU Zmluva o nájme č. 5/2012/AU uzatvorená v zmysle Občianského zákonníka podľa paragrafu č. 663 a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom žilinského samosprávneho kraja zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení zákona č. 446/2001 .. QUALITTEAM, s.r.o.