Overview

Zmluvy za rok 2024
Zmluvy za rok 2023
Zmluvy za rok 2022
Zmluvy za rok 2021
Zmluvy za rok 2020
Zmluvy za rok 2019
Zmluvy za rok 2018
Zmluvy za roky 2012-2017


Sheet 1: Zmluvy za rok 2024

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2024
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy
s DPH (ak nie je uvedené ináč)
Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
8.1.2024 [PDF] SLOVNAFT, a.s.
17/2023/SOSDZA-61
SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1,
82412 Bratislava
Nákup palív prostredníctvom predplatených MOL kariet. 15 000,00 € 19.12.2023 9.1.2024 30.12.2024
30.1.2024 [PDF] Zmluva č.ZO/2024WBS24514-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa Osobnyudaj-WP s.r.o. 52695352
170€/rok 170,00 € 25.1.2024 31.1.2024
4.2.2024 [PDF] Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste č.3/24
11/2024/SOSDZA-4
Mgr. Paula Panáková sukr. Osob.
Dohoda o používani vlastného mot. Vozidla 0,00 € 1.2.2024 5.2.2024 31.12.2024
19.2.2024 [PDF] ZMLUVA č. KŠ / ZO/2024ŠKŠ24514-3 O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI ŠIKANY A KYBERŠIKANY Kybersikana s.r.o. 54524482 Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice-Staré Mesto Predmetom tejto zmluvy je aj úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní odborných poradenských služieb a konzultácií v oblasti šikany a kyberšikany 60 eur/mesačne 19.2.2024 20.2.2024
1.3.2024 [PDF] Dodatok č.3 k Zmluve o nájme pozemku č. 01/2021 zo dňa 22.02.2021 v zneni Dodatku č.1 zo dňa 16.02.2022 a Dodatku č.2 zo dňa 17.02.2023 Akzent BigBoars, a.s. 44540957 Ivanská cesta 2D,
821 04 Bratislava
Zmena článku IV, doba nájmu. 0 29.2.2024 2.3.2024 28.2.2025
13.3.2024 [PDF] Dodatok č.8 k Zmluve o dočasnom užívaní pozemku a o úhrade za dočasné užívanie pozemku zo dňa 20.09.2005
11/2024/SOSDZA-7
SIRS-Development, a.s. 36751804 Framborská 12,
010 01 Žilina
Zmena ceny na 265,20 eur bez DPH/ročne, t.j. 22,10€ bez DPH /mesiac + dph. 0 13.3.2024 14.3.2024
25.3.2024 [PDF] Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste č.4/24
11/2024/SOSDZA-8
Ing. Emerencia Remetová

Dohoda o používani vlastného mot. Vozidla 0 22.3.2024 26.3.2024 31.12.2024
8.4.2024 [PDF] Zmluva o nájme pozemku 01/2024
11/2024/SOSDZA-9
Ing. Dalibor Krupa
gdpr
200 € 11.3.2024 9.4.2024 14.3.2025
18.4.2024 [CR] Zmluva o poskytovaní služieb 01/2024
11/2024/SOSDZA-10
Ing. Ján Lukáč 45254966
Poskytovanie služieb inštruhtorov pre autoškolu 6,70 € /hod s DPH 26 800 € 18.4.2024 19.4.2024 18.4.2025
18.4.2024 [CR] Zmluva o poskytovaní služieb 02/2024
11/2024/SOSDZA-12
Jana Halabicová 33346453
Poskytovanie služieb inštruhtorov pre autoškolu 6,70 € /hod s DPH 20 100 € 18.4.2024 19.4.2024 18.4.2025
18.4.2024 [CR] Darovacia zmluva číslo SVS-ZO-23-057-STR
11/2024/SOSDZA-11
Škoda Auto a.s. 177041

2933,04 Kč 31.1.2024 19.4.2024
19.4.2024 [CR] Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - telocvične č.4/šk.r.2023/2024
11/2024/SOSDZA-13
Benet LTC - združenie 37906135 Štefánikova 219,
01401 Bytča
Zmena doby nájmu
19.4.2024 20.4.2024 30.6.2024
22.4.2024 [CR] Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste číslo: 5/2024
11/2024/SOSDZA-16
Mgr. Erika Grigová

Dohoda o používaní vlastného mot. Vozidla 0 € 22.4.2024 23.4.2024 31.12.2024
7.5.2024 [CR] Zmluva o poskytovaní služieb č. 03/2024
11/2024/SOSDZA-14
Mgr. Ferdinand Papaj

Poskytovanie služieb inštruktorov pre autoškolu 6,70 €/hod s DPH 7 370 € 7.5.2025 8.5.2024 7.5.2025
7.5.2024 [CR] Zmluva o poskytovaní služieb č. 03/2024
11/2024/SOSDZA-15
Jozef Švrhovný

Poskytovanie služieb inštruktorov pre autoškolu 6,70 €/hod s DPH 7 370 € 7.5.2025 8.5.2024 7.5.2025
29.5.2024 [CR] Zmluva o nájme pozemku č. 02/2024
11/2024/SOSDZA-17
MH Teplárenský holding, a.s 36211541

160 € 29.5.2024 30.5.2024 1.4.2025
14.6.2024 [CR] Zmluva o duálnom vzdelávaní
11/2024/SOSDZA-18
Motorr Žilina, s.r.o. 36383686 Rosinská cesta 8446/5,010 08 Žilina Duálne vzdelávanie 0 € 14.6.2024 15.6.2024 31.8.2028
18.6.2024 [CR] Zmluva o poskytnutí grantu č. STEK24 02
11/2024/SOSDZA-19
Nadácia Pontis 31784828 Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 Poskytnutie grantu 4 487 € 6.6.2024 19.6.2024 15.9.2024
Sheet 2: Zmluvy za rok 2023

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2023
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy
s DPH (ak nie je uvedené ináč)
Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
17.1.2023 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakturovanú elektrinu SSE stredoslovenská energertika, a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

0,00 € 15.1.2023 18.1.2023
17.1.2023 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakturovanú elektrinu SSE stredoslovenská energertika, a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

0,00 € 15.1.2023 18.1.2023
18.1.2023 [PDF] Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste Bc. Igor Večerík


0,00 € 18.1.2023 19.1.2023 31.12.2023
19.1.2023 [PDF] Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste Ing. Monika Fabiniová


0,00 € 19.1.2023 20.1.2023 31.12.2023
1.2.2023 [PDF] Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaži žiakov základných a stredných škôl v roku 2023
RÚŠSZA-OM-2023/003/41-AT
Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina Organizovanie krajského kola
Technickej olympiády
500,00 € 23.1.2023 2.2.2023
2.2.2023 [PDF] Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávrtného finančného príspevku
OPĽZ/55/2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 164381 Stromová 1, 81330 Bratislava
0,00 € 1.2.2023 3.2.2023
9.2.2023 [PDF] Dodatok č,1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Ing. Lukáš Chudoba
Gabajova 2594/26,
Žilina
Zmena (navýšenie) cien. 0,00 € 2.2.2023 10.2.2023
13.2.2023 [PDF] DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Vlčí Parkour, o.z. 52085571 Berlínska 6, 010 08 Žilina Zmena (navýšenie) cien. 0,00 € 2.2.2023 14.2.2023
13.2.2023 [PDF] DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Mládežnícky basketbalový klub Žilina 31925430 Internátna 18, 010 08 Žilina Zmena (navýšenie) cien. 0,00 € 2.2.2023 14.2.2023
13.2.2023 [PDF] DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Mládežnícky basketbalový klub Victória Žilina 42054125 A.Rudnaya 21, 010 08 Žilina Zmena (navýšenie) cien. 0,00 € 2.2.2023 14.2.2023
13.2.2023 [PDF] DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
č.5/šk.r.2022/2023
Benet LTC - združenie 37906135 Štefánikova 219, 014 01 Bytča Zmena (navýšenie) cien. 0,00 € 2.2.2023 14.2.2023
13.2.2023 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve o nájme EMŽU s.r.o., 54 505 585 P.M. Bohúňa 1153/1, 013 01 Teplička nad Váhom Zmena (navýšenie) cien. 0,00 € 2.2.2023 14.2.2023
14.2.2023 [PDF] DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – telocvične Gymnathlon Slovensko 54 405 181 Račianska 24/D,
831 02 Bratislava
Zmena (navýšenie) cien. 0,00 € 2.2.2023 14.2.2023
17.2.2023 [PDF] Zmluva o realizovaní mobility (Erasmus+) Střední odborná škola a Střední odborné učilište, Hradec Králové Vocelová 1338 175 790 Vocelova 1338,
50002 Hradec Králove,
Česká republika
Erasmus+ 0,00 € 10.2.2023 18.2.2023
17.2.2023 [PDF] Zmluva o realizovaní mobility (Erasmus+) Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace 219 321 Křížikova 106/15,
612 00 Brno,
Česká republika
Erasmus+ 0,00 € 13.2.2023 18.2.2023
17.2.2023 [PDF] ZMLUVA č. ZO/2023ZAZ24514-1
O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.
54 145 708 Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť
Staré Mesto 040 01
612 00 Brno,
Česká republika
Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri
zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany Poskytovateľa ako zodpovednej osoby
vrátane určenia rozsahu zodpovednosti, ktorú je možné uplatniť vo vzťahu k poskytovateľovi pri zistení, že dohľad nad
ochranou osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom nebol vykonaný riadne
66 € /mesiac 16.2.2023 18.2.2023
20.2.2023 [PDF] Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 01/2021 zo dňa 22.02.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.02.2022 Akzent BigBoard, a.s. 44 540 957 Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava Predlženie doby nájmu 0,00 € 17.2.2023 21.2.2023 29.2.2024
23.2.2023 [PDF] Zmluva o spracúvaní osobných údajov aSc Applied Software Consultants s.r.o. 31 361 161 Svoradova 7,81103 Bratislava GDPR 0,00 € 23.2.2023 24.2.2023
2.3.2023 [PDF] Zmluva o nájme pozemku 01/2023
reg. č.17/2023/SOSDZA-16
Ing. Dalibor Krupa
Bernolákova 6,
01001 Žilina
Nájom, pozemok pod garážou v areáli SOŠ 190,00 € 1.3.2023 3.3.2023 14.3.2024
2.3.2023 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu č. 23031
reg.č.17/2023/SOSDZA-17
Nadácia Kia Slovakia 42 349 826 Sv. Jána Nepomuckého 1282/1,
01301 Teplička nad Váhom
Poskytnutie grantu na projekt Zvárač 500,00 € 1.3.2023 3.3.2023 10.9.2023
2.3.2023 [PDF] Dodatok č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev.č, zmluvy ZŠ/083/2022
reg.č.17/2023/SOSDZA-18
Prvá zváračská, a.s. 35 805 609 Kopčianská 14,
85101 Bratislava 5
zmena doby platnosti, zmena poplatkov 0,00 € 1.3.2023 3.3.2023
21.3.2023 [PDF] Kolektívna zmluva na rok 2023
17/2023/SOSDZA-20
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Strednej odbornej škole dopravnej
Rosinská 3126/2,
010 08 Žilina

0,00 € 16.1.2023 21.3.2023 31.8.2024
21.3.2023 [PDF] Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste Ing. Emerencia Remetová
Fyzická osoba
0,00 € 21.3.2023 22.3.2023 31.12.2023
23.3.2023 [PDF] Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste Mgr. Mária Sikorová
Fyzická osoba
0,00 € 23.3.2023 24.3.2023 31.12.2023
31.3.2023 [CR] Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2023 Jana Halabicová 33346453 Višňové 11, 013 23 Višňové Poskytovanie služieb inštruktorov pre Autoškolu 21 666,66 € 31.3.2023 1.4.2023 30.3.2024
31.3.2023 [CR] Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2023 Ing. Ján Lukáč 45254966 ul. T. Vansovej 1600/4, 01008 Žilina Poskytovanie služieb inštruktorov pre Autoškolu 21 666,66 € 31.3.2023 1.4.2023 30.3.2024
31.3.2023 [CR] Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2023 Mgr. Ferdinand Papaj 34499393 Kempelenová č.3413/15, 01015 Žilina Poskytovanie služieb inštruktorov pre Autoškolu 21 666,66 € 31.3.2023 1.4.2023 30.3.2024
18.4.2023 [PDF] Dodatok č. 7
17/2023/SOSDZA-26
SIRS-Development, a.s. 36751804 Framborská 12,
010 01 Žilina
Zmena úhrady za dočasné užívanie 250,00 € 14.4.2023 19.4.2023
27.4.2023 [PDF] Zmluva o nájme tenisových
kurtov
17/2023/SOSDZA-27
TJ Štátny skúšobný ústva dopravnej a stavebnej techniky 37809130 Republiky 13,
Žilina
Prenájom tenisových kurtov 1 300,00 € 26.4.2023 28.4.2023 30.4.2024
10.5.2023 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
17/2023/SOSDZA-28
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Mesačná platba 2316 € s DPH. Odberné miesto: Košická. 16 212,00 € 3.5.2023 11.5.2023 1.12.2023
10.5.2023 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
17/2023/SOSDZA-29
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Mesačná splátka je 4186€ s DPH. Odberné miesto Rosinská. 33 488,00 € 3.5.2023 11.5.2023 15.12.2023
19.5.2023 [PDF] Rámcová dohoda č. 1/2023
17/2023/SOSDZA-31
INMEDIA, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen Rôzne potravinárske výrobky pre ŠJ 13 869,98 € 18.5.2023 20.5.2023 20.5.2024
19.5.2023 [PDF] Zmluva o nájme nebytového priestoru ASO VENDING s.r.o. 45851221 Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica Prenájom priestoru pre pred. automat 775,00 € 19.5.2023 20.5.2023 14.4.2028
26.5.2023 [PDF] Dohoda o používaní vlastného motorového vozidla na pracovnej ceste
17/2023/SOSDZA-32
Mgr. Paula Panáková


0,00 € 25.5.2023 27.5.2023 31.12.2023
30.5.2023 [PDF] Rámcová dohoda č. 2/2023
17/2023/SOSDZA-33
Jakub Ilavský s.r.o. 36326615
Dodávka mäsa a mäs. výrobkov pre školskú jedáleň. 20 818,73 € 29.5.2023 31.5.2023 28.5.2024
5.6.2023 [PDF] Dodatok č.5 k zmluve o dielo
17/2023/SOSDZA-34
CERBEROS s.r.o. 36008869

0,00 € 1.6.2023 6.6.2023
9.6.2023 [PDF] Rámcová dohoda č. 3/2023
17/2023/SOSDZA-35
INMEDIA, spol. s.r.o. 36019208
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov do ŠJ. Uvedená cena je s DPH. 11 967,71 € 9.6.2023 10.6.2023 9.6.2024
21.6.2023 [PDF] Rámcová dohoda č. 4/2023
17/2023/SOSDZA-36
Lamron s.r.o., 51636077
Dodávka potravín do ŠJ (zemiaky, zelenina, ...) 15 007,05 € 19.6.2023 22.6.2023 18.6.2024
8.8.2023 [PDF] Zmluva o nájme
17/2023/SOSDZA-37
Andrea Kubalová 55516289 Straža 102,
01304 Straža
Prevádzkovanie školského bufetu. 7 806,45 € 8.8.2023 1.9.2023 30.6.2026
31.8.2023 [PDF] Zmluva o dielo
17/2023/SOSDZA-39
Montagne, a.s.
36002500 Hričovská 196
01001 Žilina
Oprava havarijneho stavu strechy prevádzkovej budovy školských dielní. 58 061,04 € 17.8.2023 1.9.2023
4.9.2023 [CR] Zmluva č.2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_169 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci nárdného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
17/2023/SOSDZA-44
Národný inštitút vzdelávania a mládeže 164348 Ševčenková 11,
P.O.Box 58
850 05 Bratislava
Poskytnutie finančnej podpory pre školy z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu 0,00 € 21.8.2023 5.9.2023 31.8.2024
4.9.2023 [PDF] DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
Projekt č. 2023-1-SK01-KA122-VET-000131092
17/2023/SOSDZA-38
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867 Križkova 9
811 04 Bratislava
Prevádzkovanie školského bufetu. 58 848,00 € 3.7.2023 1.9.2023
4.9.2023 [PDF] Zmluva o nájme nebytového priestorov - telocvične č.2/šk.r.2023/2024
17/2023/SOSDZA-42
Mládežnicky basketbalový klub Žilina 31925430 Internátna 18, 01008 Žilina Prenájom telocvične.
19.80€ / hodinu
0,00 € 4.9.2023 5.9.2023 30.6.2024
4.9.2023 [PDF] Zmluva o nájme nebytového priestorov - telocvične č.3/šk.r.2023/2024
17/2023/SOSDZA-41
Mládežnicky basketbalový klub Victoria Žilina 42054125 A.Rudnaya 21, 010 08 Žilina Prenájom telocvične.
19.80€ / hodinu
0,00 € 4.9.2023 5.9.2023 30.6.2024
5.9.2023 [PDF] Zmluva o nájme nebytového priestorov - telocvične č.1/šk.r.2023/2024
17/2023/SOSDZA-43
Ing. Lukáš Chudoba

Prenájom telocvične.
19.80€ / hodinu
0,00 € 4.9.2023 6.9.2023 30.6.2024
8.9.2023 CRZ Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb č. RTA24082301
17/2023/SOSDZA-45
GX Solutions, a.s. 45232270 Galvaniho 12,
82104 Bratislava
Cena za služby 10€/mesiac bez DPH 403.20 € 24.8.2023 9.8.2023
14.9.2023 PDF Zmluva o spolupráci na
projekte Digitálny žiak
17/2023/SOSDZA-47
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR 52828123 Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava - Ružinov Vzájomná spolupráca pri informovaní Žiakov školy o možnostiach uplatnenia Digitálneho príspevku. <br /> Odplata za jedného žiaka ktorý si Digitálny príspevok uplatní je 15€. 0,00 € 12.9.2023 15.9.2023 31.12.2023
14.9.2023 PDF Darovacia zmluva
17/2023/SOSDZA-46
Nadácia Kia Slovakia 42349826 Jana Nepomuckého 1
Teplička nad Váhom
Darovanie vyradenej techniky - škole. 67,00 € 7.9.2023 7.9.2023
14.9.2023 PDF Darovacia zmluva
17/2023/SOSDZA-48
Robert Bosh odbytová s.r.o. 43872247 Radlická 350/107d, Radlice, 158 00 Praha 5, Česká republika Autoopravár Junior 2023, skupina
Automechanik
13 572,00 € 23.8.2023 15.9.2023
20.9.2023 [PDF] Zmluva o nájme nebytového priestorov - telocvične č.4/šk.r.2023/2024
17/2023/SOSDZA-40
Benet LTC - združenie 37906135 Štefánikova 219, 014 01 Bytča

18.9.2023 21.9.2023 30.4.2024
26.9.2023 [CR] Smlouva o zajištění akce č. 105/2023
17/2023/SOSDZA-49
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, přispěvková organizace 380385 Brno

20.9.2023 27.9.2023 25.10.2023
29.9.2023 [CR] Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorenej na základe rámcovej dohody č. 1205/2022/OSMai/2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8 591/4B
01047 Žilina
Zmena ceny za dodávku elektriny. = 161,87€/ MWh bez DPH
28.9.2023 30.9.2023
9.10.2023 [CR] Darovacia zmluva Scania Slovakia s.r.o. 35826649 Diaľničná cesta 4570/2A
90301 Senec
Darovanie finančnej čiastky 3000€
9.10.2023 9.10.2023
12.10.2023 [CR] Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - telocvične č.3/šk.r./2023/2024
17/2023/SOSDZA-52
Mládežnický basketbalový klub Victoria Žilina 42054125 A.Rudnaya 21, 010 08 Žilina Zmlena v článku IV: Doba nájmu.
5.10.2023 13.10.2023 30.6.2024
12.10.2023 [CR] Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - telocvične č.2/šk.r./2023/2024
17/2023/SOSDZA-53
Mládežnický basketbalový klub Žilina 321925430 Internátna 18, 01008 Žilina Zmlena v článku IV: Doba nájmu.
5.10.2023 13.10.2023 30.6.2024
10.11.2023 PDF Zmluva o spolupráci na
projekte Digitálny žiak
17/2023/SOSDZA-54
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR 52828123 Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava - Ružinov Zmluva o spracovaní osobných údajov 0,00 € 12.9.2023 11.11.2023 31.12.2023
31.8.2023 [PDF] Dodatok č.1 k zmluve o dielo
17/2023/SOSDZA-55
Montagne, a.s.
36002500 Hričovská 196
01001 Žilina
Zmena v potrebnom rozsahu prác 8 639,14 € 10.11.2023 16.11.2023
21.11.2023 [CR] Dodatok č.2 k zmluve o dielo
17/2023/SOSDZA-56
Montagne, a.s.
36002500 Hričovská 196
01001 Žilina


20.11.2023 22.11.2023
28.11.2023 [CR] Zmluva o ubytovaní v ŠI SOŠDZA pre účastníkov programu Scania Mladí profesionáli
17/2023/SOSDZA-57
Scania Slovakia s.r.o. 35826649 Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec
0,00 € 27.11.2023 29.11.2023 30.6.2024
13.12.2023 [CR] Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
17/2023/SOSDZA-60
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3581526 Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
0,00 € 12.12.2023 1.1.2024 31.12.2025
13.12.2023 [CR] Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024
17/2023/SOSDZA-58
MH Teplárenský holding, a.s.
36211541 Turbinová 3, 83104 Bratislava
0,00 € 13.12.2023 14.12.2023 31.12.2024
13.12.2023 [CR] Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024
17/2023/SOSDZA-59
MH Teplárenský holding, a.s.
36211541 Turbinová 3, 83104 Bratislava
0,00 € 13.12.2023 14.12.2023 31.12.2024

Sheet 3: Zmluvy za rok 2022

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2022
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
5.1.2022 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakturovanú elektrinu SSE stredoslovenská energertika, a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

16 128,00 € 3.1.2022 1.1.2022 31.12.2022
5.1.2022 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakturovanú elektrinu SSE stredoslovenská energertika, a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

7 368,00 € 3.1.2022 1.1.2022 31.12.2022
13.1.2022 [PDF] Dodatok č.1 k objednávke 030/2021 zo dňa 28.04.2021 LIBEX, s.r.o. 31620795 Bytčianska 114,
010 03 Žilina
Zmena cien za plnenie predmetu zmluvy 0,00 € 13.1.2022 14.1.2022
18.1.2022 [PDF] Zmluva o spolupráci Slovenský červený kríž, Územný spolok Žilina 416169 Moyzesová 38,
01001 Žilina
Poskytovanie akreditovaného kurzu prvej pomoci pre študentov kurzu vodičského oprávnenia autoškoly pri SOŠD. 20€/študent 18.1.2022 19.1.2022 31.12.2022
21.1.2022 [PDF] Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci Prvá zváračská, a.s. 35805609 Kopčianská 14,
85101 Bratislava 1
Vykonávanie skúšobnej a kontrolnej činnosti, zabezpečenie účasti skúšajúceho na skúškach, prípadne poskytovanie technickej pomoci na chod zvárač. Školy. podľa cenníka 20.1.2022 22.2.2022 31.12.2023
4.2.2022 [PDF] Zmluva č.2022/81-18
o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ a SŠ
Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Vysokoškolákov 8556/33B
01008
Realizácia krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku a krajského kola Technickej olympiády. 0,00 € 3.1.2022 po dni zverejnenia v CR
17.2.2022 [PDF] Erasmus+
Zmluvu o realizovaní mobility
Stredná odborná škola a Stredné odborné učilište,
Hradec Králové, Vocelova 1338
175790 Vocelova 1338,
50002 Hradec Králove,
Česká republika
Predmetom je poskytnutie stáže účastníkom projektu "Odbornosť a zručnosť" v rámci programu Erasmus+. 0,00 € 14.2.2022 14.2.2022 21.10.2022
17.2.2022 [PDF] Dodatok č. 1 k
Zmluve o nájme
pozemku 01/2021
Akzent BigBoard, a.s. 44 540 957 Ivanská cesta 2D,
821 04 Bratislava
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 28.02.2023 s možnosťou predĺženia v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK na základe č. 21 ods. 1.3.b, najviac však na celkovú dobu 5 rokov 0,00 € 16.2.2022 18.2.2022 28.2.2023
14.3.2022 [PDF] Zmluva o nájme pozemku 01/2022 Ing. Dalibor Krupa
Bernoláková 6,
010 01 Žilina
Prenájom pozemku pod garážou o výmere 18 m2. 0,00 € 3.3.2022 15.3.2022 14.3.2023
14.3.2022 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu č.22027 Nadácia Kia Slovakia 42349826 Sv. Jána Nepomuckého 1282/1,
01301 Teplička nad Váhom
Poskytnutie peňažných prostriedkov zo strany nadácie na uskutočnenie projektu. 0,00 € 14.3.2022 15.3.2022
OD 01.04.2022 zverejňované aj v CR
5.4.2022 [PDF] Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.02/2021 Jakub Ilavský s.r.o. 36326615 Záblatská 471,
91106 Trenčín
Zmena cien. 0,00 € 1.4.2022 6.4.2022
5.4.2022 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve o bežnom účte Štátna pokladnica 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena čl. III, odsek 3 0,00 € 30.3.2022 28.3.2022
7.4.2022 [PDF] Dodatok č.1 k zmluve o nájme EMŽU, s.r.o. 54505585 P.M. Bohúňa 1153/1
013 01 Teplička nad Váhom
Prevod práv a povinnosti predoślého nájomcu na nový subjekt. 0,00 € 1.4.2022 8.4.2022
19.4.2022 [PDF] Rámcová dohoda č.1/2022 INMEDIA, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP č.1 Dodávka potravín do ŠJ 8295,62 19.4.2022 20.4.2022 19.4.2023
29.4.2022 [PDF] Zmluva o nájme tenisových dvorcov č. 2/2022 TJ Štátny skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky 37809130 Republiky 13 Predmetom nájmu sú tenisové kurty o rozlohe 581 m2, vybudované v areáli prenajímateľa 0,00 € 29.4.2022 1.5.2022 30.4.2023
6.5.2022 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve o bežnom účte Štátna pokladnica 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena čl. III, odsek 3 0,00 € 26.4.2022 27.4.2022
9.5.2022 [PDF] Rámcová dohoda č. 02/2022 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 Hviezdoslavova 8194/85, 010 01 Žilina Dodávka potravín do ŠJ 7 774,14 € 6.5.2022 10.5.2022 5.5.2023
17.5.2022 [PDF] Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu Envito ways, s.r.o. 50520075 Sidónie Sakalovej 190/30,
01401 Bytča
Odvážka biologického odpadu zo ŠJ. 0,00 € 10.5.2022 10.5.2022
25.5.2022 [PDF] Dodatok č.1 ku zmluve o spolupráci pre zaistenie výkonu odbornej praxe medzi vysielajúcou a prijímacou organizáciou zo dňa 21.01.2019 AGAMOS, s.r.o. 28349521 Zelená 1387/14,
73535 Horní Suchá
Úprava finančných podmienok odbornej praxe 0,00 € 25.5.2022 25.5.2022
1.6.2022 [PDF] Ramcová dohoda č.3/2022 Jakub Ilavský s.r.o. 36326615 Záblatská 471,
91106 Trenčín
Dodávka potravín do ŠJ 14 602,95 € 31.5.2022 2.6.2022 31.5.2023
13.6.2022 [PDF] Ramcová dohoda č.4/2022 INMEDIA, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP č.1 Dodávka potravín do ŠJ 8 843,72 € 10.6.2022 14.6.2022 9.6.2022
4.7.2022 [PDF] Ramcová dohoda č.5/2022 Lamron s.r.o., 51636077 Jána Goliana 37, 036 01 Martin Dodávka potravín do ŠJ 7 524,55 € 29.6.2022 5.7.2022 28.6.2023
7.7.2022 [PDF] ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+1
ČÍSLO ZMLUVY – 2022-1-SK01-KA122-VET-000077310
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
30778867 Križkova 9,
811 04 Bratislava
Poskytnutie grantu na projekt 53 930,00 € 6.7.2022 7.7.2022 31.5.2023
15.7.2022 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_070 Metodicko-pedagogické centrum 164348 Ševčenkova 11, P.O.BOX 58,
850 05 Bratislava
Zmena doby platnosti zmluvy a ďalšie body 0,00 € 24.5.2022 1.9.2022
26.8.2022 [PDF] Zmluva o ubytovaní a stravovaní v Školskom internáte Strednej odbornej školy dopravnej pre účastníkov programu Scania Mladí profesionáli Scania Slovakia s.r.o., 35826649 Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec, Slovenská republika
850 05 Bratislava
o ubytovaní a stravovaní v Školskom internáte Strednej odbornej školy dopravnej pre účastníkov programu Scania Mladí profesionáli 0,00 € 24.8.2022 25.8.2022
26.8.2022 [PDF] Zmluva o spracovaní osobných údajov Scania Slovakia s.r.o., 35826649 Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec, Slovenská republika
850 05 Bratislava
GDPR 0,00 € 24.8.2022 25.8.2022
6.9.2022 [PDF] Zmluva o vypracovaní projektu ERASMUS+SK01 KA122 a jeho realizácií Mgr. Jozefína Malecová
EUROAKADÉMIA
47082381 Chalúpková ulica 2
930 41 Hviezdoslavov
Predmetom je záväzok zhotoviteľa vypracovať projekt... + činnosti s tým spojené. 5 900,00 € 23.8.2022 7.9.2022
6.9.2022 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č.2/šk.r.2022/2023 Mládežnický basketbalový klub Žilina 31925430 Internátna 18, 01008 Žilina Prenájom šk, telocvične. 0,00 € 5.9.2022 7.9.2022 30.6.2023
6.9.2022 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č.3/šk.r.2022/2023 Mládežnický basketbalový klub Victoria Žilina 42054125 A.Rudnaya 21, 010 08 Žilina Prenájom šk, telocvične. 0,00 € 5.9.2022 7.9.2022 30.6.2023
14.9.2022 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č.4/šk.r.2022/2023 Vlčí Parkour, o.z. 52085571 Berlínska 6,
01008 Žilina
Prenájom šk, telocvične. 0,00 € 12.9.2022 15.9.2022 30.6.2023
14.9.2022 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č.6/šk.r.2022/2023 Gymnathlon Slovensko 54405181 Rajčianska 24/D,
831 02 Bratislava
Prenájom šk, telocvične. 0,00 € 13.9.2022 15.9.2022 30.6.2023
19.9.2022 [PDF] Darovacia zmluva č.27911/2022 Nadácia Pontis 31784828 Zelinárska 2,
82108 Bratislava 2

600,00 € 7.9.2022 7.9.2022
23.9.2022 [PDF] ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – telocvične
č.1/šk.r.2022/2023
Ing. Lukáš Chudoba
Gabajová 2594/26, Žilina Prenájom šk, telocvične. 0,00 € 12.9.2022 12.9.2022 30.6.2023
23.9.2022 [PDF] ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – telocvične
č.5/šk.r.2022/2023
Benet LTC - združenie 37906135 Štefánikova 219, 014 01 Bytča Prenájom šk, telocvične. 0,00 € 19.9.2022 17.10.2023 14.4.2023
11.10.2022 [PDF] Dodatok č.9 k zmluve
č. 20120806/21450
DSI Data, a.s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377,
029 01 Námestovo
Predĺženie viazanosti na poskytovanie internetu na odlúčenom pracovisku. 372,00 € 29.9.2022 1.10.2022 30.9.2024
14.10.2022 [PDF] Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 Vysokoškolákov 33/B
01008 Žilina

49€ bez DPH
mesačne
13.10.2022 15.10.2022
14.10.2022 [PDF] Dodatok č.10 k zmluve č.
20120806/21450
DSI Data, a.s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377,
029 01 Námestovo
Zmena poštovej adresy školy. 0,00 € 1.10.2022 1.10.2022
22.11.2022 [PDF] Výpoveď rámcovej dohody č.02/2022 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 P.O. Hviezdoslava 8194/85,
01001 Žilina
Výpoveď dohody. 0,00 € 27.10.2022 23.11.2022
23.11.2022 [PDF] Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.1/2022 INMEDIA, spol. s.r.o. 651117 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen Príloha č.1 sa dopĺňa o prílohu č.2, ktorá je súčasťou tohto dodatku 0,00 € 21.11.2022 24.11.2022
23.11.2022 [PDF] Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.4/2022 INMEDIA, spol. s.r.o. 651117 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen Príloha č.1 sa dopĺňa o prílohu č.2, ktorá je súčasťou tohto dodatku 0,00 € 21.11.2022 24.11.2022
5.12.2022 [PDF] Objednávka s akceptáciou na prenájom umývacieho zariadenia a poskytovanie servisných služieb NCH Slovakia s.r.o. 34096043 Drieňová 34,
82102 Bratislava
Prenájom umývacieho zariadenia a poskytovanie servisných služieb 529,00 € 30.11.2022 5.12.2022 29.11.2027
9.12.2022 [PDF] Zmluva o spolupráci
č.120/2022
Univerzita Mateja
Bela v BB
30232295 Národná č.12,
974 01 Banská Bystrica
Predmetom je spolupráca zmluvných
strán pri zabezpečení pedagogickej
praxe študentky a Cvičnej škole...
0,00 € 6.12.2022 10.12.2022 31.1.2024
13.12.2022 [PDF] Darovacia zmluva - Finančný dar WocaBee s.r.o. 51904641 Majerníkova 1/B
841 05 Bratislava
Predmetom sú finančné prostriedky vo výške 800€. Bezodplatný - dar. 800,00 € 12.12.2022 14.12.2022
15.12.2022 [PDF] Rámcová dohoda č.06/2022 INMEDIA, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP č,11 Dodávka potravín do ŠJ 10086.66 € 14.12.2022 16.12.2022 13.12.2023
15.12.2022 [PDF] Dodatok č.1
k Rámcovej dohode č.03/2022
Jakub Ilavsky s.r.o. 36326615 Záblatská 471,
91106 Trenčín
Úprava cien tovarov pre ŠJ 0,00 € 16.12.2022 1.1.2023
20.12.2022 [PDF] Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet Slovnaft a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1,
82412 Bratislava

0,00 € 16.12.2022 1.1.2023 31.1.2023
23.12.2022 [PDF] Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023
č. 470383
MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 83104 Bratislava
0,00 € 15.12.2022 24.12.2022
23.12.2022 [PDF] Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023
č. 470215
MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 83104 Bratislava
0,00 € 15.12.2022 24.12.2022
29.12.2022 [PDF] Zmluva o združenej dodávke elekriny č. 48 Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467 Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
Dodávka el. energie 0,00 € 29.12.2022 30.12.2022 31.12.2024

Sheet 4: Zmluvy za rok 2021

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2021
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
14.1.2021 [PDF] Zmluva č. OU-ZA-OS1-2021/000190-009 Ministerstvo vnútra SR,
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
151866 Vysokoškolákov 8556/33B
01008
Objednávka organizačného zabezpečenia a realizácií krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku.
MVSR objednávateľ, škola - organizátor.
1 000,00 € 7.1.2021 po dni zverejnenia v CRZ
29.1.2021 [PDF] Dodatok č.1/2021 pre rok 2021
k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/83/2020
Prvá zváračská, a.s., 35805609 Kopčianská 14
85101 Bratislava
Predĺženie platnosti Zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci. 0,00 € 7.1.2021 1.1.2021 31.12.2021
20.2.2021 [PDF] Zmluva na zabezpečenie testovania antigén. Testami Slovenský červený kríž územný spolok Žilina 416169 Moyzesová 959/38,
01001 Žilina
Zabezečenie odberu a diagnostikovania infekčného respiračného ochorenia Sars-CoV-2 prostredníctvom antigenového testovania 600,00 € 20.1.2021 20.1.2021
28.2.2021 [PDF] Zmluva o nájme pozemku 01/2021 Akzent BigBoard, a.s. 44540957 Ivánska cesta 2D,
82104 Bratislava
Prenájom bilboardu na pozemku SOŠDZA, Košická. 0,00 € 22.2.2021 1.3.2021
3.3.2021 [PDF] Zmluva o duálnom vzdelávaní Štipendijný program Scania Mladí profeionáli Scania Slovakia s.r.o., 35826649 Diaľničná cesta 4570/2A,
90301 Senec
Predmetom je záväzok spoločnosti poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť.... 0,00 € 25.2.2021 4.3.2021
14.3.2021 [PDF] Zmluva o nájme pozemku 02/2021 Ing. Dalibor Krupa
Bernoláková 6,
01001 Žilina
Nájomca preberá do nájmu pozemok pod garážou o výmere 18m2 0,00 € 14.3.2021 15.3.2021 14.3.2022
14.4.2021 [PDF] Darovacia zmluva Kia Motors Slovakia s.r.o. 35876832 Teplička nad Váhom Darovanie makety motora škole pre edukačné účely. 0,00 € 12.4.2021

21.4.2021 [PDF] Rámcová zmluva o servise
č. RZ12/21
Velcon spol. s.r.o., 36056677 Továrenská 368/40
97631 B. Bystrica
Vykonávanie (na základe písomnej objednávky) prehliadky a odborné skúšky, servis, záručnu a pozáručnú opravu zariadení dodávaných spo. Velcon - plošina. 0,00 € 19.4.2021 20.4.2021
28.4.2021 [PDF] Zmluva o nájme tenisových dvorcov č.2/2021 TJ Štátny skúšobný ústav dopravnej techniky a stavebnej techniky 37809130 Republiky 13
Prenechanie do dočasného odplatného užívania predmet nájmu - tenisové kurty. 0,00 € 23.4.2021 1.5.2021 30.4.2022
3.5.2021 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu č.
21059
Nadácia Kia Motors
Slovakia
42349826 Sv. Jána Nepomuckého 1282/1,
013 01 Teplička n. Váhom
Posktynutie finančnych prostriedkov (2072€) na projekt "Zručnosť nadovšetko". 0,00 € 28.4.2021 4.5.2021
1.6.2021 [PDF] Rámcová dohoda č. 01/2021 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 Hviezdoslavová 8194/85
01001 Žilina
Dodávka potravín do ŠJ, Mrazené ryby, hydina a zelenina. 0,00 € 1.6.2021 2.6.2021 1.6.2022
7.6.2021 [PDF] Rámcová dohoda č. 02/2021 Jakub Ilavsky, s.r.o. 36326615 Záblatská 471,
911 06 Trenčín
Čerstvé mäso a mäsové výrobky pre ŠJ 0,00 € 4.6.2021 8.6.2021 3.6.2022
15.6.2021 [PDF] Rámcová dohoda č. 03/2021 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37,
Žilina
Dodávka Zemiakov, zeleniny, ovocia a strukovín pre ŠJ. 0,00 € 15.6.2021 16.6.2021 15.6.2022
25.6.2021 [PDF] Rámcová dohoda č. 04/2021 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37,
Žilina
Dodávka mlieka a mliečných výrobkov pre ŠJ. 0,00 € 24.6.2021 26.6.2021 23.6.2022
29.6.2021 [PDF] Zmluva o spolupráciň Univerzita Mateja Bela v BB 30232295 Národná 12,
974 01 Banská Bystrica
Zabezpečovanie pedagogickej praxe. 0,00 € 29.6.2021 1.9.2021 31.8.2022
16.7.2021 [PDF] Zmluva
o dodávke vody z ver. Vodovodu
o odvádzaní odpadových vôd
SEVAK,
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,
2022238900 Bôrická cesta 1960,
žilina
Dodávka pitnej vody, odvádzanie odpadových vôd 681€/mesačne
spolu
pre 2 odberné
miesta
12.7.2021 17.7.2021
26.7.2021 [PDF] Zmluva o spolupráci Univerzita Mateja Bela v BB 30232295 Národná 12,
974 01 Banská Bystrica
Vykonávanie náčuvovej a výstupovej pedagogickej praxe študentstva doplňujúceho pedag. štúdia... 0,00 € 21.7.2021 27.7.2021 31.06.2022
31.8.2021 [PDF] ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
– telocvične č. 3 /šk.r.2021/2022
Mládežnícky basketbalový klub
Viktória Žilina
42054125 A.Rudnaya 21, 010 08 Žilina
974 01 Banská Bystrica
Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) 0,00 € 31.8.2021 2.9.2021 30.6.2022
31.8.2021 [PDF] ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
– telocvične č. 2 /šk.r.2021/2022
Mládežnícky basketbalový klub Žilina 31925430 Internátna 18, 010 08 Žilina Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) 0,00 € 31.8.2021 2.9.2021 30.6.2022
6.9.2021 [PDF] ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
– telocvične č.1 /šk.r.2021/2022
Ing. Lukáš Chudoba
Gabajova 2594/26, Žilina Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) 0,00 € 6.9.2021 6.9.2021 30.6.2022
6.9.2021 [PDF] ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
– telocvične č.4 /šk.r.2021/2022
Vlčí Parkour, o.z. 52085571 Berlínska 6, 010 08 Žilina Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory školského telovýchovného zariadenia (telocvične) 0,00 € 6.9.2021 2.9.2021 30.6.2022
13.9.2021 [PDF] Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb Verejná informačná služba, spol. s.r.o. 36006912 Janka Alexyho 12
031 01 Liptovský Mikuláš
Aktualizácia modulov pre SW v školskej jedálni, podpora, servisná činnosť. 449.10 €
bez DPH
31.8.2021 1.9.2021
24.9.2021 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní
Štipendijný program Scania Mladí profesionáli
Scania Slovakia s.r.o., 35826649 Diaľničná cesta 4570/2A,
90301 Senec
Sa mení a dopĺňa č.3 - "Hmotné zabezpečenie žiaka". Zmena vo finančnom príspevku. 0,00 € 24.9.2021 25.9.2021
4.10.2021 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične č.5/šk.r.2021/2022 Benet LTC 37906135 Štefánikova 219,
014 01 Bytča
Prenájom telocvične 0,00 € 1.10.2021 12.10.2021 14.4.2022
13.10.2021 [PDF] Dodatok č,1 k Rámcovej dohode č.01/2021 zo dňa 01.06.2021 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 P.O.Hviezdoslava 8194/85,
01001 Žilina
Dohoda zmluvných strán na zmene ceny vybraných tovarov 0,00 € 13.10.2021 14.10.2021
30.11.2021 [PDF] Dodatok č,1 k Rámcovej dohode č.04/2021 zo dňa 01.06.2021 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37,
01015 Žilina
Zmena cien, nová cenová ponuka 0,00 € 25.11.2021 1.12.2021
6.12.2021 [PDF] Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č.170/2021 Centrum vedecko-technických informácií SR 151882 Lamačská cesta 8A
840 05 Bratislava
CVTI SR sa zaväzuje poskytnúť škole finančné prostriedky na štipendiá... 0,00 € 1.12.2021 ďňom po zverejnení v CR zmlúv
7.12.2021 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve č. 265/ITA-SŠ/2017 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
a
Centrum vedecko-technických informácií
00151882
00397768

Mení a dopĺňa: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas platnosti zmluvy do 31.08.2022 pričom jej platnosť skončí najneskôr ukončením doby udržateľnosti dňa 31.08.2027 0,00 € 4.11.2021

10.12.2021 [PDF] Zmluva o spolupráci č.83/2021 Univerzita Mateja Bela v BB 30232295 Národná 12,
974 01 Banská Bystrica
Predmetom je vykonávanie náčuvovej a výstupovej pedagogickej praxe. Bezodplatné. 0,00 € 8.12.2021 9.12.2021 31.1.2023
15.12.2021 [PDF] Memorandum o spolupráci Mladiinfo Dolny Kubín 50252119 Radlinského 1725/55
02601 Dolný Kubín
Umožnenie študentom školy zapojenie sa do lokálnych, národných a medzinárodných vzdelávacich projektov 0,00 € 1.12.2021

16.12.2021 [PDF] Zmluva o predaji mot. Palív Slovnaft, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1
82412 Bratislava
Predmetom je záväzokj SLOVNAFT posktytnúť zákazníkovi palivové MOL karty (nákup mot. Palív a iných tovarov v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT) 16 000,00 € 15.12.2021 16.12.2021 31.12.2022
16.12.2021 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 01.10.2019 Mgr. Milan Sadloň
advokát
37846370 V. Paulínyho - Tótha 30
BOX 121
90501 Senica
Zmena článku IV. Bod 2.
"Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2021".
0,00 € 14.12.2021 16.12.2021
20.12.2021 [PDF] Dohoda o preddavkových platbách v roku 2022 Žilinská teplárenská a.s.,
Košická 11,
011 87 Žilina

33 750,00 € 16.12.2021 1.1.2022 31.12.2022
20.12.2021 [PDF] Dohoda o preddavkových platbách v roku 2022 Žilinská teplárenská a.s.,
Košická 11,
011 87 Žilina

10 030,00 € 16.12.2021 1.1.2022 31.12.2022

Sheet 5: Zmluvy za rok 2020

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2020
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
8.1.2020 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú - nevyfakturovanú elektrinu SSE Stredoslovenská energetika a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina
Rozpis platieb na r. 2020 879 €/m 22.12.2019 1.1.2020 31.12.2020
8.1.2020 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú - nevyfakturovanú elektrinu SSE Stredoslovenská energetika a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina
Rozpis platieb na r. 2020 1725 €/m 31.12.2019 1.1.2020 31.12.2020
8.1.2020 [PDF] Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci Prvá zváračská, a.s. 35805609 Kopčianska 14
851 01 Bratislava 5
Vykonávanie skúšobnej a kontrolnej činnosti, poskytovanie odbornej technickej pomoci. 0,00 € 7.1.2020 7.1.2020 31.12.2020
27.1.2020 [PDF] Dodatok č.2 k rámcovej dohode č.5/ŠJ/2019 Čička, s.r.o. 36763705 Antona Bernoláka 2203
01001 Žilina
Úprava ceny mäsa a mäsových výrobkov 0,00 € 27.1.2020 28.1.2020
31.1.2020 [PDF] Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, časti pozemku č.01/2017/DA Ing. Dalibor Krupa

Nájomca preberá do nájmu v areáli SOŠDZA pozemok pod garážou o výmere 18m2. 0,00 € 28.1.2020 1.2.2020 31.1.2021
2.2.2020 [PDF] Zmluva o vypracovaní projektu Erasmus+SK01 KA102 Mgr. Jozefína Malecová,
EUROAKADÉMIA
47082381 Kopecnica 46, 96701 Kremnica Predmetom je záväzok zhotoviteľa vypracovať projekt v rámci programu Erasmus+ KA102. popis v zmluve 27.1.2020 3.2.2020 30.6.2021
5.2.2020 [PDF] Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme stavby - AUTOCVIČISKA č.02/2017/DA Ing. Ján Samek - AUTOŠJKOLA SAMEK 41081111 T.Vansovej 1600/2,
01008 Žilina
Zmena doby nájmu 0,00 € 5.2.2020 1.3.2020 28.2.2021
7.2.2020 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 1390/2020 PT Gas spol s.r.o. 45626634 Karpatská 8388/14,
01008 Žilina
Dodávka plynov na základe čiatkových kúp. Zmlúv. 0,00 € 4.2.2020 5.2.2020
10.2.2020 [PDF] Zmluva č.2020_MPC_NP_PoP_SŠ_070
o vzájomnej spolupráci pri implementácií proj. aktivít
Metodicko-pedagogické centrum 164348 Ševčenkova 11
P.O.BOX 58,
850 05 Bratislava
Poskytnutie finančnej podpory pre SŠ z prostriedkov Európskecho sociálneho fondu pri implementácií proj. aktivít v rámci Projektu. 0,00 € 27.1.2020 dňom zverejnenia
v CR
31.8.2022
24.2.2020 [PDF] Dohoda o spolupráci Univrzita Mateja Bela v BB
Národná 12,
974 01 Banská Bystrica
Predmetom dohody je vykonávanie pedagogickej praxe Mgr. Márie Marunovej, študentky doplňujúceho pedagogického štúdia UMBB. Zabezpečovanie je bezodplatné. 0,00 € 21.2.2020 24.2.2020 zimný semester
2020/2021
9.3.2020 [PDF] Dodatok č.3 k Zmluve č.3/2018/DV o dueálnom vzdelávani do dňa 27.02.2018 Todos Žilina, s.r.o., 31575790 Ul. Kragujevská 1,
010 01 Žilina
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 9.3.2020 11.3.2020 30.6.2030
9.3.2020 [PDF] Dodatok č.3 k Zmluve č.4/2016/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 AUTOMAX PLUS, s.r.o. 465 6 902 2 Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 6.3.2020 10.3.2020 30.6.2030
9.3.2020 [PDF] Dodatok č.3 k Zmluve č.5/2016/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 30.03.2016 ContiTrade Slovakia, s.r.o. 363 3 655 6 Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 6.3.2020 10.3.2020 30.6.2030
9.3.2020 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2017/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 10.09.2019 Auto Becchi. s.r.o.. 44 624 948 Pri Celulózke 3631,
010 01 Žilina
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 6.3.2020 10.3.2020 30.6.2030
10.3.2020 [PDF] Dodatok č.3 k Zmluve č.4/2018/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a. s. 44855206 Sklabinská 20,
831 06 Bratislava
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 6.3.2020 10.3.2020 30.6.2030
10.3.2020 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve č.1/2018/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Auto - Hmira, s.r.o., 46518754 Rudinská 97,
023 31 Rudinská
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 9.3.2020 11.3.2020 30.6.2030
10.3.2020 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve č.02/DV/2019 o duálnom vzdelávaní zo dňa10.09.2018 T.A. autoopravovne, s.r.o. 50471171 Cesta k vodojemu 1166/48
01003 Budatín
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 9.3.2020 11.3.2020 30.6.2030
10.3.2020 [PDF] Dodatok č.3 k zmluve č.02/2018/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 SÚDST, s.r.o. 36392405 Kvačalova 782/11,
01001 Žilina
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 9.3.2020 11.3.2020 30.6.2030
13.3.2020 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve č.5/2018/DV o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Volvo Group Slovakia, s.r.o. 35729066 Diaľničná cesta 9,
903 01 Senec
Zmena čl. XII, bod 1, - doba určitá alebo do ukonceňia doby platnosti osvedčenia. Čo nastane skôr. 0,00 € 6.3.2020 10.3.2020 30.6.2030
5.5.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.2 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
Dodávky tovarov pre ŠJ, na predmet zákazky "Rastlinné a živočísne oleje a tuky pre ŠJ". 1 314,65 € 5.5.2020 6.5.2020 6.5.2021
07..05.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.1 SHP, a.s. 31585370 Červenej armády 1191
039 01 Turčianské Teplice
Dodávky tovarov pre ŠJ, na predmet zákazky "Slepačie vajcia". 1 080,00 € 6.5.2020 7.5.2020 7.5.2021
22.5.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.4 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 315 63 490 Športová 9
010 01 Žilina
Dodávky tovarov pre ŠJ, na predmet zákazky "Mrazené ryby, mrazená hydina a zelenina ". 5 629,98 € 21.5.2020 22.5.2020 22.5.2021
26.5.2020 [PDF] Dodatok č.2/2020
k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 1/2018
TJ ŠSDST,
37809130 ul. Republiky 13, 010 01 Žilina Zmena doby nájmu 0,00 € 25.5.2020 26.5.2020 24.4.2021
26.5.2020 [PDF] Zmluva o nájme TJ štátny skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky.
37809130 Republiky 13, Žilina? Predmetom nájmu sú dva tenisové dvorce o rozlohe 581 m2. 0,00 € 25.5.2020 26.5.2020 30.4.2021
28.5.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.3 Demifood, s.r.o. 36324124 Piešťanská 2053/43,
915 01 Nové Mesto n/Váhom
Dodávky tovarov pre ŠJ: Rôzne potravinásrske výrobky 0,00 € 28.5.2020 29.5.2020 29.5.2021
1.6.2020 [PDF] Zmluva o duálnom vzdelávaní pre praktické vyučovanie pre žiakov 1. ročníka v šk rok 2020/21 KIA Motors s.r.o., 35876832 Sv. Jána Nepomucké 1282/1
01301 Teplička nad Váhom
Poskytovanie praktické vyučovanie pre SOŠD. 0,00 € 31.5.2020 1.6.2020 31.8.2023
8.6.2020 [PDF] Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica 36065340 Radlinského 32,
81005 Bratislava 15
Zriadenie a vedenie bežného účtu ŠP 0,00 € 4.6.2020 8.6.2020
11.6.2020 [PDF] Kúpna zmluva COOP Jednota, Žilina 169048 Predmestská 71
01083 Žilina
Dodávky tovarov pre Školskú jedáleň 0,00 € 10.6.2020 12.6.2020
15.6.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.5 Čička, s.r.o. 36763705 Antona Bernoláka 2 203,
010 01 Žilina
Čerstvé mäso a čers tvé mäsové výrobky pre školskú jedáleň 0,00 € 15.6.2020 16.6.2020 15.6.2021
16.6.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.6 Rudolf Masár - HODMAR 10952080 Chalúpková 49,
010 09 Bytčica
Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky pre školskú jedáleň 0,00 € 15.6.2020 16.6.2020 15.6.2021
18.6.2020 [PDF] Zmluvné pracovisko GALIA Slovakia s.r.o.,
Vlachy 142
03213 Vlachy
Dodávka ťažných zariadení konkrétnej značky, zaškolovanie pracovníkov... 0,00 € 16.6.2020 17.6.2020
18.6.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.7 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37 Predmetom plnenia sú dodávky Zemiakov, zeleniny a ovocia, strukovín pre ŠJ 7 905,95 € 18.6.2020 19.6.2020 8.6.2021
29.6.2020 [PDF] Rámcová dohoda č.8 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37 Predmetom plnenia sú dodávky Mlieka a mliečných výrobkov 0,00 € 29.6.2020 30.6.2020 29.6.2021
17.7.2020 [PDF] Zmluva o poskytnutí nevratného finančného príspevku Ministerstvo školstva 164381 Stromova 1, 81330 Bratislava Projekt: Prepojenie s praxou - kvalitné vzdelávanie 0,00 € 17.7.2020 18.7.2020
24.8.2020 [PDF] Zmluva o nájme Eva Žuchová
50978420 P.M. Bohúňa 1153/1,
01301 Teplička n.Váhom
Prenechanie dočasného odlplatného užívania nebytového priestoru, "školský bufet". 0,00 € 24.8.2020 2.9.2020 30.6.2023
25.8.2020 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
Č.Z. 2020-1-SK01-KA102-077883
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 30778867 Križkova 9
811 04 Bratislava
Udelenie grantu na projekt "Podporujeme žioakov" v rámci programu ERASMUS+ 0,00 € 24.8.2020 1.9.2020 31.8.2021
25.8.2020 [PDF] Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí grantu,
č.z. 2020-1-SK01-KA102-077883
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 30778867 Križkova 9
811 04 Bratislava
Zmena a doplnenie článku I.2 a II.2 prílohy III. 0,00 € 24.8.2020 1.9.2020
28.8.2020 [PDF] Zmluva o dielo č.1/2020 VELCON spol. s.r.o., 36056677 Továrenská 368/40
97631 Vikanová
Dodávka a inštalácia zariadenia Aritco 7000 (plošina/vozík na schody?) 17 796,00 € 28.8.2020 29.8.2020
2.9.2020 [PDF] Dodatok č. 7 k smernici č. 1/2018 upravujúcej výkon cvičných prác a poskytovanie služieb0,00 € 28.8.2020 2.9.2020
11.9.2020 [PDF] Zmluva o ubytovaní a stravovaní v Školskom internáte SOŠDZA pre účastníkov programu Scania Mladí profesionáli Scania Slovakia, s.r.o., 35826649 Diaľničná cesta 4570/2A,
903 01 Senec
Poskytnutie ubytovania pre študentov programu Scania Mladí profesionáli 0,00 € 11.9.2020 12.9.2020 30.6.2021
16.9.2020 [PDF] Dodatok č.8 k zmluve č. 20120806/21450 podpísanej 06.09.2012 DSI DATA, a.s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377
02901 Námestovo
Predĺženie doby viazanosti na ďalších 24 mesiacov a z toho plynúca zľava na prístup k internetu. 335,76 € 10.9.2020 1.10.2020 30.9.2022
21.9.2020 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.4/šk.r.2020/21
Mládežnicky basketbalový klub Žilina 31925430 Internátna 18,
010 08 Žilina
Prenájom veľkej telocvične (haly) vrátane šatní a sociálnych priestorov. 0,00 € 21.9.2020 22.9.2020 30.6.2021
21.9.2020 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.5/šk.r.2020/21
Mládežnicky basketbalový klub, Viktória Žilina 42054125 A Rudnaya 21, 010 08 Žilina Prenájom veľkej telocvične (haly) vrátane šatní a sociálnych priestorov. 0,00 € 21.9.2020 22.9.2020 30.6.2021
23.9.2020 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.1/šk.r.2020/21
Ing. Lukáš Chudoba
Gabajova 2594/26,
Žilina
Prenájom veľkej telocvične (haly) vrátane šatní a sociálnych priestorov. 0,00 € 18.9.2020 24.9.2020 30.6.2021
28.9.2020 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.2/šk.r.2020/21
BOX SPORT Žilina 420674278 Dubová 6
010 07 Žilina
Prenájom veľkej telocvične (haly) vrátane šatní a sociálnych priestorov. 0,00 € 18.9.2020 29.9.2020 30.6.2021
1.10.2020 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.3/šk.r.2020/21
Benet LTC - združenie 37906135 Štefánikova 219,
014 01 Bytča
Prenájom veľkej telocvične (haly) vrátane šatní a sociálnych priestorov. 0,00 € 21.9.2020 2.10.2020 15.4.2021
1.10.2020 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.6/šk.r.2020/21
Vlčí Parkour, o.z. 52085571 Berlínska 6,
010 08 Žilina
Prenájom veľkej telocvične (haly) vrátane šatní a sociálnych priestorov. 0,00 € 21.9.2020 2.10.2020 30.6.2021
7.10.2020 [PDF] Kúpna zmluva č. 2020205126 BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o. 45270805 Mělnická 150,
277 06 Lužec n/Vlt.
Dodávka "Nářezový stroj s nerezovým nožem NS-301" 1 406,16 € 5.10.2020 6.10.2020
12.10.2020 [PDF] Dohoda o pristúpení Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48,
01109 Žilina
Telekomunikačné služby O2 Slovakia, 0,00 € 31.7.2020 13.10.2020
22.10.2020 [PDF] Zmluva č.648/2020/OŠaŠ Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48,
01109 Žilina
Zverenie zhodnotenia majetku súvisiaceho s nehnuteľnosťou - Projektová dokumentácia, nadstavba a stav. úpravy budovy internátu 0,00 € 21.10.2020 22.10.2020
22.10.2020 [PDF] Zmluva č.649/2020/OŠaŠ Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48,
01109 Žilina
Zverenie zhodnotenia majetku súvisiaceho s nehnuteľnosťou - Interiérové a tech. Vybavenie odb. učební 0,00 € 21.10.2020 22.10.2020
5.11.2020 [PDF] Dodatok č.8 k smernici č.1/2018 upravujúcej výkon cvičných prác a poskytovanie služieb


Týmto dodatkom sa mení príloha č. 1 – cenník základných sadzieb za práce v strednej škole 0,00 € 20.10.2020 6.11.2020
10.11.2020 [PDF] Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávky elektriny Stredoslovenská energetika a.s., 51865467
Predĺženie doby platnosti zmluvy + dohoda na nových cenách za dodávku elektriny 0,00 € 10.11.2020 11.11.2020
18.11.2020 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu č.258/20_MA Nadácia Volkswagen Slovakia 42137527 J. Jonáša 1,
84302 Bratislava 49
Poskytnutie grantu v hodnote 1000€ na projekt "Strojársky workshop 3D tlače". 0,00 € 16.11.2020 17.11.2020
4.12.2020 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve č.265/ITA-SŠ/2017 Centrum vedecko-technických informácií SR
a
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KE
00151882
00397768

Cieľom je npĺňaia cieľov národného projektu - IT akadémia - vzdelanie pre 21. storočie
Zmena doby na určitú do 31.08.2021 a 31.08.2026 (bližšie info v dodatku)
0,00 € 27.11.2020 deň po zverejnení v CR
11.12.2020 [PDF] Zmluva o dielo na servis kompresorov č.10122020 EKOMPRES, s.r.o.
45306192
Vykonávanie pravidelných servisov, opráv, revízií, údržby kompresorov. 0,00 €


31.12.2020 [PDF] Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom MOL Group GOLD kariet spoločnosti Slovnaft. SLOVNAFT, a.s.

31322832 Vlčie hrdlo 1, Poskytnutie palivových MOL Group GOLD kariet na nakúp paliva a iných tovarov a služieb v sieti čerpacích staníc Slovnaft. 15 000,00 € 31.12.2020 1.1.2021 31.12.2021
5.1.2021 [PDF] Dohoda o platbách za odobratú - nevyfakturovanú elektrinu Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina
Stanovenie nových preddavkových platieb za elektrinu. 0,00 €
1.1.2021 31.12.2021
12.1.2021 [PDF] Zmluva o dielo Cultura Humana, o.z.
42180112 Nezábudková 24,
821 01 Bratislava
Realizácia kultúrno-výchovného podujatia, akreditované MK SR, Streetdance workshop 2 057,00 € 21.12.2020 22.12.2020
19.1.2021 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu
č. STDG20_222
Nadácia Pontis
31784828 Zelinárska 2
82108 Bratislava
Poskytnutie grantu v hodnote 996€ na projekt Rozblikaj micro:bit 0,00 € 4.12.2020 1.12.2020 31.5.2021

Sheet 6: Zmluvy za rok 2019

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2019
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
1.1.2019 [PDF] Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina
Zmena obchodného produktu 0,00 € 7.12.2018 7.12.2018 31.12.2019
8.1.2019 [PDF] Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení teoretického a praktického výcviku, autoškoly SOŠD Viera Vlachová 35409037 Hlinská 2614/12
010 01 Žilina
Zmena článku IV - úhrada za služby 0,00 € 8.1.2019 8.1.2019
8.1.2019 [PDF] Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení teoretického a praktického výcviku, autoškoly SOŠD Ján Lukáč 45254966 T.Vansovej 1600/4
010 08 Žilina
Zmena článku IV - úhrada za služby 0,00 € 8.1.2019 8.1.2019
8.1.2019 [PDF] Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení teoretického a praktického výcviku, autoškoly SOŠD Jana Halabicová 33346453 Višňové 11,
013 23 Žilina
Zmena článku IV - úhrada za služby 0,00 € 8.1.2019 8.1.2019
8.1.2019 [PDF] Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení teoretického a praktického výcviku, autoškoly SOŠD Ján Olszár 22635971 Tatranská 3108/1,
010 01 Žilina
Zmena článku IV - úhrada za služby 0,00 € 8.1.2019 8.1.2019
8.1.2019 [PDF] Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení teoretického a praktického výcviku, autoškoly SOŠD Mgr. Ferdinand Papaj
Kempelenová3 413/15
010 15 Žilina
Zmena článku IV - úhrada za služby 0,00 € 8.1.2019 8.1.2019
16.1.2019 [PDF] Dodatok č.1/2019 pre rok 2019 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/83/2016 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. 35805609 Kopčianska 14, Bratislava 5 851 01 Predĺženie platnosti pôvodnej zmluvy č. ZŠ/83/2016 0,00 € 15.1.2019 1.1.2019 31.12.2019
21.1.2019 [PDF] Zmluva o spolupráci pre zaistenie výkonu odbornej praxe medzi organizáciami
(Erasmus +)
AGAMOS, s.r.o. 28349521 Zelená 1387/14
735 35 Horní Suchá
Predmetom je výkon odbornej praxe žiakov z vysielajúcej organizácie a podmienky realizácie. 0,00 € 21.1.2019 22.1.2019
30.1.2019 [PDF] Zmluva č. OU-ZA-OS1-2019/007846-001 Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
151866 Vysokoškolákov 8556/33B
01008 Žilina
Organizácia a zabezpečenie krajského kola "Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači". 0,00 € 21.1.2019 dňom zverejnenia v CRZ
30.1.2019 [PDF] Dodatok č.2/2019 k zmluve o nájme nebytového priestoru - časti pozemku (pod garážou) Ing. Dalibor Krupa
Bernoláková 6, 010 01 Žilina Zmena článku IV, doba nájmu. 0,00 € 18.1.2019 1.2.2019 31.1.2020
7.2.2019 [PDF] Rámcová dohoda o dodaní tovarov a poskytovaní služieb 01/2019 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398,
010 01 Žilina
Úprava podmienok prevodu vlastníckeho práva tovaru, jeho dodávka, dovoz na základe čiastkových objednávok 5 969,93 € 6.2.2019 6.2.2019 5.2.2020
12.2.2019 [PDF] Zmluva o poskytovaní odbonej činnosti KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398,
010 01 Žilina
Zabezpečenie odbornej činnosti, prehliadok a odborných skúšok na VTZ-trafostanici 0,00 € 4.2.2019 12.2.2019 31.12.2023
18.2.2019 [PDF] Zmluva č. 01 DV/2019 o duálnom vzdelávaní Automax Plus s.r.o., 46569022 Sládkovičová 127/632, 017 01 Považská Bystrica Predmetom zmluvy je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie a organizovať a koordinovať odborné vzdelávanie a prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania 0,00 € 15.2.2019 15.2.2019 31.8.2023
20.2.2019 [PDF] Rámcová dohoda OPTIMAL ŽILINA, s.r.o., 36398519 Tajovského 8525/27A,
010 01 Žilina
Dodávka tonerov a atramentových náplni do tlačiarní a kop. strojov. 5 760,00 € 20.2.2019 20.2.2019
28.2.2019 [PDF] Dodatok č.2/2019 k zmluve o nájme nebytového priestoru - AUTOCVIČISKA Ing. Ján Samek - Autoškola Samek 41081111 T. Vansovej 1 600/2
010 01
Doba nájmu 0,00 € 27.2.2019 27.2.2019 28.2.2020
5.3.2019 [PDF] Rámcová dohoda Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Vajanského 80,
984 01 Lúčenec
Dodávka kancelárskych potrieb 5 800,00 € 4.3.2019 4.3.2019 3.3.2020
6.3.2019 [PDF] Zmluva o reklame Profesionálny register s.r.o. 46938079 Michalská 9,
811 01 Bratislava
Záväzok poskytovateľa reklamy poskytovať obchodnému partnerovi reklamu 250,00 € 5.3.2019 5.3.2019 4.3.2020
10.4.2019 [PDF] Zmluva o spracovaní osobných údajov Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 Grosslingova 4
816 03 Bratislava
Poverenie na spracúvanie osobných údajov pre protokoly o vydaných osvedčeniach 0.00 € 9.4.2019 9.4.2019
11.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.5/ŠJ/2019 Čička, s.r.o. 36763705 Antona Bernoláka 2
01001 Žiina
Čerstvé mäso a čerstvé mäsové výrobky pre školskú jedáleň 0.00 € 11.4.2019 11.4.2019 10.4.2020
11.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.1/ŠJ/2019 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Dodávka tovaru pre školskú jedáleň. 0.00 € 11.4.2019 11.4.2019 10.4.2020
16.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.2/ŠJ/2019 Demifood, s.r.o. 36324124 Piešťanská 2503/43,
0915 01 Nové Mesto n/Váhom
Rastlinné a živočíšné oleje pre školskú jedáleň 0.00 € 15.4.2019 15.4.2019 14.4.2020
16.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.3/ŠJ/2019 Demifood, s.r.o. 36324124 Piešťanská 2503/43,
0915 01 Nové Mesto n/Váhom
Rôzne potravinárske výrobky pre školskú jedáleň 0.00 € 15.4.2019 15.4.2019 14.4.2020
16.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.6/ŠJ/2019 Rudolf Masár - HODMAR 10952080 Chalúpková 49,
010 09 Bytčica
Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky pre školskú jedáleň. 0.00 € 15.4.2019 15.4.2019 14.4.2020
16.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.7/ŠJ/2019 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37 Zemiaky, zelenina, ovocie a strukoviny pre školskú jedáleň. 0.00 € 15.4.2019 15.4.2019 14.4.2020
24.4.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.4/ŠJ/2019 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 Hviezdoslavová 5,
010 01 Žilina
Mrazené ryby, mrazená hydina a zelenina pre ŠJ. 0.00 € 17.4.2019 17.4.2019 16.4.2020
26.4.2019 [PDF] Dodatok č.1/2019 k zmluve o nájme nebytového priestoru č.1/2018 TJ ŠSDST, 37809130 ul. Republiky 13,
01001 Žilina
Doba nájmu sa mení na, "do 24.04.2020". 0.00 € 25.4.2019 25.4.2019 24.4.2020
13.5.2019 [PDF] Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. ZSK 185/2018/OVOIaNM STAVOSPOL, spol. s.r.o. 30223849 Jašíková 101,
02354 Turzovka
Dôvodom dodatku sú naviac práce, ktoré sú nevyhnutné a neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy. 118 884,36 € 25.4.2019 13.5.2019
20.5.2019 [PDF] Rámcova dohoda č. Z201914539_Z Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
01047 Žilina,
Slovenská republika
Dodávka zemného plynu 923,27 € 17.5.2019 1.6.2019 31.12.2019
20.5.2019 [PDF] Rámcová dohoda č.8/ŠJ/2019 Demifood, s.r.o. 36324124 Piešťanská 2503/43,
0915 01 Nové Mesto n/Váhom
Dodávka predmetu zákazky, t.j. "Mlieko a mliečné výrobky pre ŠJ" 0.00 € 14.5.2019 21.5.2019 20.5.2020
24.5.2019 [PDF] Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve združenej dodávke elektriny č. Z201914539_Z Stredoslovenská eneergetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
01047 Žilina,
Slovenská republika
Vzhľadom na matematickú chybu v cenovej ponuke dodávateľa sa celková cena zákazky mení. 1 068,34 € 22.5.2019 1.6.2019
7.6.2019 [PDF] Zmluva o dielo č.1/2019/ŠD Le Plan, s.r.o. 50455681 M.R. Štefánika 28, Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávateľ ako verejný obstarávateľ postupom podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „SOŠ dopravná, Žilina - Prístavba pracoviska praktického vyučovania Strednej odbornej školy dopravnej“. 55 870,00 € 7.6.2019 7.6.2019
13.6.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7....729/8180 ŠTÁTNA POKLADNICA 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena označenia klienta (meno DA->SOŠD), zmena názvu účtu, zmena skráteného názvu účtu 0,00 € 5.6.2019 6.6.2019
13.6.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7....737/8180 ŠTÁTNA POKLADNICA 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena označenia klienta (meno DA->SOŠD), zmena názvu účtu, zmena skráteného názvu účtu 0,00 € 5.6.2019 6.6.2019
13.6.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7....745/8180 ŠTÁTNA POKLADNICA 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena označenia klienta (meno DA->SOŠD), zmena názvu účtu, zmena skráteného názvu účtu 0,00 € 5.6.2019 6.6.2019
13.6.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7....753/8180 ŠTÁTNA POKLADNICA 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena označenia klienta (meno DA->SOŠD), zmena názvu účtu, zmena skráteného názvu účtu 0,00 € 5.6.2019 6.6.2019
13.6.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte 7....761/8180 ŠTÁTNA POKLADNICA 36065340 Radlinského 32,
810 05 Bratislava
Zmena označenia klienta (meno DA->SOŠD), zmena názvu účtu, zmena skráteného názvu účtu 0,00 € 5.6.2019 6.6.2019
2.7.2019 [PDF] Dodatok č.2/2019 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/83/2016 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. 35805609 Kopčianska 14, Bratislava 5 851 01 Strany sa dohodli na novom znení prílohy č.1. Zmena súvisí s novými výkonmi, ktoré zavádza norma STN 050705, 2019 do praxe. 0,00 € 21.6.2019 1.7.2019
2.7.2019 [PDF] Dodatok č.1/2019 Mgr. Zdenka Klecová 41727339 ul. Dopšinského 1599/17,
01008 Žilina
Doba nájmu sa mení na "do 30.06.2020", Cena nájmu sa dopĺňa a mení, školské prázdniny nebudu účtované. 0,00 € 28.6.2019 28.6.2019
4.7.2019 [PDF] Zmluva o dielo č.2/2019/ŠI Kalorim, s.r.o. 50625781 Nesluša 759 Odstránenie havarijného stavu a úprava elektroinštalácia internátu SOŠD, Rosinská 2, Žilina 50 996,89 € 3.7.2019 4.7.2019
2.9.2019 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.1/šk.r.2019/2020
Ing. Lukáš Chudoba
Slnečná 162/15,
02901 Námestovo
Prenájom priestorov šk. telocvične, veľká hala a šatne a sociálne priestory 0,00 € 30.8.2019 2.9.2019 30.6.2020
2.9.2019 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.2/šk.r.2019/2021
BOX SPORT Žilina 42067278 Dubová 6
010 07 Žilina
Prenájom priestorov šk. telocvične, malá hala a šatne a sociálne priestory 0,00 € 30.8.2019 2.9.2019 26.6.2020
2.9.2019 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.5/šk.r.2019/2022
MBK Viktória 42054125 Internátna 18
010 08 Žilina
Prenájom priestorov šk. telocvične, veľká hala a šatne a sociálne priestory 0,00 € 30.8.2019 2.9.2019 28.6.2020
2.9.2019 [PDF] Torrent servisná zmlúva NCH Slovakia s.r.o. 34096043 Drieňová 34,
821 02 Bratislava
Zápožička zariadenia na umývanie súčiastok od bežných olejov a tukov. Inštalácia + pravidelná kontrola a údržba.
227 € /mesačne
5 448,00 € 1.9.2019 1.9.2019 30.8.2021
2.9.2019 [PDF] Dodatok č. 2 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 15.03.2016 AUTOMAX PLUS s.r.o. 46569022 Sládkovičová 127/632, 017 01 Považská Bystrica Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 2.9.2019 3.9.2019
2.9.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 SÚDST s.r.o. 36392405 Kvačalová 782/11
01001 Žilina
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 2.9.2019 3.9.2019
2.9.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Todos Žilina s.r.o. 31575790 Ul. Kragujevská 1,
010 01 Žilina
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 2.9.2019 3.9.2019
2.9.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Automobilové opravovne MVSR, a.s. 44855206 Sklabinská 20,
83106 Bratislava
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 2.9.2019 3.9.2019
2.9.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 27.02.2018 Auto - Hmira, s.r.o. 465187504 Rudinská 97,
023 31 Rudinská
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 2.9.2019 3.9.2019
2.9.2019 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 12.03.2018 Volvo Group Slovakia s.r.o. 35729066 Diaľničná cesta 9,
90301 Senec
Zmena čl. IV, bod 1, zmena časového harmonogramu 0,00 € 30.8.2019 3.9.2019
4.9.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 12.03.2018 Volvo Group Slovakia s.r.o. 35729066 Diaľničná cesta 9,
90301 Senec
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 4.9.2019 5.9.2019
5.9.2019 [PDF] Dodatok č.2 k Zmluve o duálnom vzdelávaní zo dňa 30.03.2016 ContiTrade Slovekia s.r.o. 36336556 Terézie Vansovej 1054,
02001 Púchov
Zmena čl. III, bod 1, čl. VI, bod č.1, čl. VIII, bod č.4 0,00 € 5.9.2019 6.9.2019
9.9.2019 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov
telocvične č.3/šk.r.2019/2020
Benet LTC - združenie 37906135 Štefánikova 219,
01401 Bytča
Prenájom priestorov šk. telocvične, malá hala a šatne a sociálne priestory 0,00 € 5.9.2019 8.10.2019 14.4.2020
10.9.2019 [PDF] Zmluva č.02 DV/2019 o duálnom vzdelávaní T.A. autoopravovane, s.r.o. 50471171 Cesta k vodojemu 1166/48,
01003 Žilina
Poskytovanie praktického vyučovania pre žiakov školy na svoje náklady a zodpovednosť. 0,00 € 10.9.2019 11.9.2019 31.8.2023
17.9.2019 [PDF] Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o. 50139088 M.R. Štefánika 33
Žilina
Autor vytvoril software: TENDERnet (ďalej len „Dielo“), ktorý je umiestnený na webovej stránke: www.tendernet.sk. Autor udeľuje Nadobúdateľovi licenciu na použitie Diela spôsobom, v rozsahu, na čas a za odmenu, ktoré sú určené v tejto licenčnej zmluve. 250,00 € 16.9.2019 16.9.2019 15.9.2020
23.9.2019 [PDF] Zmluva o nájme nebytových priestorov telocvične
č. 4/šk.r.2019/2020
Svet pohybu Slovensko o.z. 52503691 Klincová 35
821 08 Bratislava
Prenájom priestorov šk. telocvične, malá hala a šatne a sociálne priestory 0,00 € 23.9.2019 25.9.2019 31.1.2020
1.10.2019 [PDF] Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č.:5/2019 MEDCENTRUM, s.r.o. 36418081 J.Milca 33,
01001 Žilina
Zabezpečenie výkonu zdravotnej služby pre objednávateľa (školu) v zmlysle vyhlášky MZ č.208/2014 Z.z. 151,20 € / štvrťrok 1.10.2019 1.10.2019
1.10.2019 [PDF] Zmluva o poskytovaní právnych služieb Mgr. Milan Sadloň - advokát 37846370 V. Paulínyho - Tótha 30,
BOX 121
Poskytovanie komplexnej právnej, poradenskej a konzultačnej činnosti (úkony). 700 € / mesiac 30.9.2019 1.10.2019
3.10.2019 [PDF] Dohoda o spolupráci pri organizácií a zabezpečení podujatia "Burza stredných škôl" Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 37976699 Námestie A. Bernoláka 378/2
02901 Námestovo
Predmetom je spolupráca pri realizácií podujatia, ktorá sa uskutoční dňa 02.10.2019. 0,00 € 1.10.2019 1.10.2019 2.10.2019
3.10.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.5/ŠJ/2019 Čička, s.r.o. 36763705 Antona Bernoláka 2203
01001 Žiina
Zmena prílohy (cenovej ponuky). Ostatné ustanovenia nezmené. 0,00 € 2.10.2019 4.10.2019
8.10.2019 [PDF] Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S190200652 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Bratislavská 18,
90051 Zohor
Predmetom je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie a ich zneškodnňovanie v súlade s platnými zákonmi o odpadoch. 0,00 € 4.10.2019 9.10.2019
6.11.2019 [PDF] Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 7/ŠJ/2019 Michaela Fruit 40131751 Kempelenová 37
010 01 Žilina
Zmena prílohy, "cenovej ponuky". 0,00 € 5.11.2019 7.11.2019
26.11.2019 [PDF] Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 3/2017/DA Akzent BigBoard, a.s. 44540957 Ivanská cesta 2D,
821 04 Bratislava
Zmena doby nájmu. Uzatvára sa na dobu určitú do 01.12.2020. 0,00 € 25.11.2019 27.11.2019 1.12.2020
11.12.2019 [PDF] Zmluva č.OU-ZA-OS1-2019/007846-013 Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
151866 Vysokoškolákov 8556/33B
01008 Žilina
Objednávka a reálizácia krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku pre r. 2020 2 000,00 € 4.12.2019 12.12.2019
5.12.2019 [PDF] Dohoda o vykonaní exkurzie č.16/2019 Slovnaft, a.s., 31 322 832 Vlčie hrdlo 1,
824 12 Bratislava
Predmetom je vzmedzenie práv a povinností účastníkov 0,00 € 5.12.2019 5.12.2019 5.12.2019
11.12.2019 [PDF] Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
Zmluva o dodávke plynu 0,00 € 10.12.2019 12.12.2019 31.12.2023
13.12.2019 [PDF] ZMLUVA o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi … Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48,
011 09 Žilina
Zverejnie majetku súvisiacého s nehnuteľnosťou: Dopravná akadémia, Žilina – stavebné a technologické úpravy výmenníkovej stanice 0,00 € 13.12.2019 14.12.2019


- Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku
18.12.2019 [PDF] Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb Slovnaft, a.s., 31322832 Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Predmetom je záväzok SLOVNAFTu vydať palivové karty zákazníkovy v zmysle článku zmluvy. limit
35 000 €
16.12.2019 1.1.2020 31.12.2020
18.12.2019 [PDF] Dodatok č.3 k uzavrenej zmluve o spolupráci International Education Society Ltd,., 26943948 Vídeňská 119,
Brno, 619 00,
Česká republika
Doplnky a úpravy článkov 0.00 € 18.12.2019 19.12.2019
18.12.2019 [PDF] Zmluva o poskytnutí grantu v rámci programu ERASMUS+ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,
Občianské združenie
30778867 Križkova 9,
811 04 Bratislava
Udelenie grantu 0,00 € 12.12.2019

19.12.2019 [PDF] Dohod o preddavkovkých platbách v roku 2020 Žilinská teplárenská, a.s.

Rozpis mesačných preddavkov na kalendárny rok 2020 0,00 € 19.12.2019 20.12.2019
19.12.2019 [PDF] Dohod o preddavkovkých platbách v roku 2020 Žilinská teplárenská, a.s.

Rozpis mesačných preddavkov na kalendárny rok 2020 0,00 € 19.12.2019 20.12.2019
23.12.2019 [PDF] Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchylku, uzatvorená na z. Rámc. Dohod. Č. Z-00046658/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B,
01047 Žilina,
Slovenská republika
Dodávka elektriny do odborného miesta 69,79€/MWh 23.12.2019 1.1.2020 31.12.2020

Sheet 7: Zmluvy za rok 2018

Zoznam zmlúv za kalendárny rok 2018
pre zobrazenie predošlých rokov v Exceli prepnite "Hárok" (nižšie) (platí len pre Excel)
Dátum zverejnenia Zobrazenie zmluvy Názov a číslo zmluvy Identifikácia zmluvnej strany IČO zmluvnej strany Sídlo a miesto podnikania ZS Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti (platnosť od) Dátum trvania zmluvy (do)
8.12.2017 [ PDF ] Dodatok č. 3 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Uzatvorením tohto dodatku sa zml.strany dohodli: I.Doba platnosti, II. Cena za dodávku, III. Platnosť. 0,00 € 8.12.2017 1.1.2018 31.12.2018
2.1.2018 [ PDF ] Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 5/šk.r.2017/18 BOX SPORT Žilina 42067278 Dubová 6, Žilina Zmena Článku IV. predmetnej zmluvy. 0,00 € 2.1.2018 3.1.2018 30.6.2018
2.1.2018 [ PDF ] Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 14/šk.r.2017/18 Súkromné cestrum voľného času 42059992 Lombardiniho 26, Bytča Nájomca preberá do nájmu nebytové priestory škol.telovýchovného zariadenia (telocvične) v areáli Dopravnej akadémie a to: malú halu, šatne a sociálne priestory. Cena nájmu 4,10€/1hod.Služby spojené s nájmom 4,60€/1hod. 0.00 € 2.1.2018 3.1.2018 30.6.2018
8.1.2018 [ PDF ] Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení teoretického a praktického vycviku, Autoškoly DA Ing. Ján Lukáč 45254966 T. Vansovej 1600/4, Žilina Zmena článku IV. - Úhrada za služby 0.00 € 8.1.2018 8.1.2018
8.1.2018 [ PDF ] Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení teoretického a praktického vycviku, Autoškoly DA Jana Halabicová 33346453 Višňové 11,
01323 Žilina
Zmena článku IV. - Úhrada za služby 0.00 € 8.1.2018 8.1.2018
8.1.2018 [ PDF ] Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení teoretického a praktického vycviku, Autoškoly DA Mgr. Ferdinand Papaj
Kempelova 3 413/5
01015 Žiina
Zmena článku IV. - Úhrada za služby 0.00 € 8.1.2018 8.1.2018
8.1.2018 [ PDF ] Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení teoretického a praktického vycviku, Autoškoly DA Ing. Ján Olszar
Tatranská 3108/1,
010 01 Žilina
Zmena článku IV. - Úhrada za služby 0.00 € 8.1.2018 8.1.2018
18.1.2018 [ PDF ] Dodatok č.1/2018 pre rok 2018 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev.č.zmluvy ZŠ/83/2016 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. 35805609 Kopčianska 14, Bratislava 5 851 01 Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č.1/2018 dohodli na predĺžení platnosti Zmluvy o poskytovaní odbornej pomoci ev.č. zmluvy ZŠ/83/2016, resp. jej Dodatku č.1/2017 na dobu určitú, a to od 01.januára 2018 do 31 decembra 2018. 0.00 € 2.1.2018,18.1.2018 2.1.2018,18.1.2018 31.12.2018
31.1.2018 [ PDF ] Rámcova zmlúva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 01001 Žilina Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi služby a tovary špecifikované v prílohe tejto zmluvy, na základe Verejného súťaženia riadne, v dojednanom termíne ... 0.00 € 25.1.2018 25.1.2018 25.1.2019
31.1.2018 [ PDF ] Zmluva o predaji motorového vozidla GALIMEX s.r.o. 31559093 Rosinská cesta 17, 010 01 Žilina Predaj motorového vozidla značka Škoda Fabia Active 1,0 MPI 55 kW 5-stup. Mech.,farba vozidla: červená Corrida 10 990.00 € 23.1.2018 23.1.2018
1.2.2018 [ PDF ] Dodatok č. 1/2018 k zmluve o nájme nebytového priestoru- časti pozemku Ing. Dalibor Krupa
Bernoláková 6, 010 01 Žilina Zmluvné strany sa dohodli,že týmto dodatkom sa mení Zmluva č. 01/2017/DA nasledovne:1. Článok IV: Doba nájmu 2. Mení sa text:,, Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01.02.2018 do 31.01.2019 ´´. 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 01/2017/DA zostávajú nezmenené. 0.00 € 1.2.2018 1.2.2018 31.1.2019
15.2.2018 [ PDF ] Zmluva o zabezpečovaní teoretického a praktického výcviku účastníkov kurzu autoškoly DA. Viera Vlachová 35409037 Hlinská 12,
010 01 Žilina
Poskytovanie úplneho teoretického a praktického výcviku účastníkov autoškoly. 0.00 € 15.2.2018 1.3.2018
19.2.2018 [ PDF ] Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
č. 201801767
Disig, a.s. 35975946 Záhradnická 151
82108 Bratislava
Vydanie mandátneho cert. Pre Slovensko.sk 0.00 € 19.2.2018 20.2.2018
27.2.2018 [ PDF ] Zmluva č. 4/2018/DV o duálnom vzdelávaní Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. 44855206 Sklabinská 20, Bratislava 83106 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, organizovať a koordinovať odb.vzdelávanie a prípravu žiakov v DV. 0.00 € 27.2.2018 27.2.2018 30.6.2021
27.2.2018 [ PDF ] Zmluva č. 1/2018/DV o duálnom vzdelávaní Auto-Hmira, s.r.o. 46518754 Rudinská 97, 023 31 Rudinská Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, organizovať a koordinovať odb.vzdelávanie a prípravu žiakov v DV. 0.00 € 27.2.2018 27.2.2018 30.6.2021
27.2.2018 [ PDF ] Zmluva č. 2/2018/DV o duálnom vzdelávaní Todos Žilina s.r.o. 31575790 Ul. Kragujevská 1, 010 01 Žilina Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, organizovať a koordinovať odb.vzdelávanie a prípravu žiakov v DV. 0.00 € 27.2.2018 27.2.2018 30.6.2021
27.2.2018 [ PDF ] Zmluva č. 2/2018/DV o duálnom vzdelávaní SÚDST, s.r.o. 36392405 Kvačalova 782/11, Žilina 011 23 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, organizovať a koordinovať odb.vzdelávanie a prípravu žiakov v DV. 0.00 € 27.2.2018 27.2.2018 30.6.2021
1.3.2018 [ PDF ] Dodatok č. 2/2018 k zmluve o nájme nebytového priestoru- AUTOCVIĆISKA Ing. Ján Samek - Autoškola Samek 41081111 T. Vansovej 1600/2, Žilina 1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu: Časť stavby- AUTO CVIČISKO Rosinská cesta Žilina o výmere 790m2, Predmet dodatku : Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení Zmluva č. 02/2017/DA 0.00 € 1.3.2018 1.3.2018 28.2.2019
5.3.2018 [ PDF ] Rámcová zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Vajanského 80, 984 01 Lučenec Predmetom zmluvy je dodávka kancelárskych potrieb, podľa druhu a množstva uvedeného v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, ako aj ďalšieho tovaru na základe objednávky kupujúceho podľa katalógovej ponuky predavajúceho. 0.00 € 5.3.2018 6.3.2018
12.3.2018 [ PDF ] Zmluva č. 5/2018/DV o duálnom vzdelávaní Volvo Group Slovakia, s.r.o. 35729066 Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, organizovať a koordinovať odb.vzdelávanie a prípravu žiakov v DV. 0.00 € 12.3.2018 12.3.2018 30.6.2021
12.3.2018 [ PDF] Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle §269 Obchodného zákonníka VALIN s.r.o. 36440884 Pri Celulózke 1376
010 01 Žilina
Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude zabezpečovať pre potreby objednávateľa poskytovanie služieb - pranie bielizne, v rozsahu podľa jednotlivých potvrdených výmenných lístkov pri odvoze a dovoze bielizne, ktoré budú potvrdené oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 0,00 € 12.3.2018 12.3.2018
12.3.2018 [ PDF ] Rámcová kupná zmluva uzatvorená podľa §409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov VALIN s.r.o. 36440884 Pri Celulózke 1376
010 01 Žilina
Predmetom tejto rámcovej kúpnej zmluvy je určenie podmienok pre opakované dodanie predmetov osobnej starostlivosti ( ďalej len“ tovar“) uvedených s jednotkovými cenami v Prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy 0,00 € 12.3.2018 12.3.2018
19.3.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 1/2018/ŠJ SHP a.s. 31585370 Červenej armády 1191
03901 Turčianské Teplice
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, bližšie špecifikovaný v Prílohe č.1 k tejto rámcovej kúpnej zmluve, ktorú tvorí "súpis - slepačie vajcia" 1 728,00 € 19.3.2018 19.3.2018 18.3.2019
22.3.2018 [ PDF ] Zmluva o prevode správy majetku Žilinského samosprávneho kraja Odovzdávajúci:
Spojená škola
17050499 Československej armády 24,
036 01 Martin
Prevod hnuteľného majetku, ktorého vlastníkom je ŽSK pod správu DA.
Motocykel JAWA 350, ev.č. TR333AA
0,00 € 14.3.2018 14.3.2018
5.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 3/2018/ŠJ Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky - Rastlinné a živočíšne oleje a tuky 0,00 € 5.4.2018 5.4.2018 4.4.2019
5.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 4/2018/ŠJ Hamsal, s.r.o. 47201177 A. Hlinku 27,
022 01 Čadca
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „ Čerstvé mäso a mäsové výrobky" 0,00 € 5.4.2018 5.4.2018 4.4.2019
10.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 2/2018/ŠJ Demifood, s.r.o. 36324124 Piešťanská 2503/43,
915 01 Nové Mesto n/Váhom
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „ Múka, ryža a ostatné mlynské výrobky" 0,00 € 10.4.2018 10.4.2018 9.4.2019
11.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 8/2018/ŠJ Rudolf Masár - HODMAR 10952080 Lúčanská č.190/10
013 11Lietavská Lúčka
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „ Čerstvý chlieb a pečivo" 0,00 € 11.4.2018 11.4.2018 10.4.2019
12.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 5/2018/ŠJ PICADO, s.r.o. 36397164 Vysokoškolákov 6,
010 08 Žilina
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „Sterilizovaná zelenina ,kompóty, džemy, ovocné koncentráty, sirupy a ovocné šťavy" 0,00 € 12.4.2018 12.4.2018 11.4.2019
12.4.2018 [PDF] Rámcová kúpna zmluva č. 6/2018/ŠJ PICADO, s.r.o. 36397164 Vysokoškolákov 6,
010 08 Žilina
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok na predmet zákazky číslo „ Mrazené ryby, mrazená hydina a mrazená zelenina " 0,00 € 12.4.2018 12.4.2018 11.4.2019
13.4.2018 [PDF]