Zváračská škola pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline

Zváračská škola
ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA 083 Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

Sídlo Zváračskej školy: Školské dielne, Košická 2, Žilina
Číslo osvedčenia: 10 41

Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.

Základné kurzy zvárania:

  • Z – E 1 ručné zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou
  • Z – G1 zváranie plameňom a rezanie kyslíkom
  • Z – M1 zváranie v ochrannej atmosfére CO2 taviacou elektródou
  • D – G2 zaškolenie na rezanie kyslíkom
  • periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630

 

ORIENTAČNÝ CENNÍK

Popis EUR
– základný kurz Z – G1, Z – E1 (žiaci) 150 €
– základný kurz Z – G1, Z – E1 (ostatní) 300 €
– opakovanie neúspešnej zvár. skúšky 40 €
Periodické preškolenie:
Z – G1 16,60 €
Z – E1 16,60 €
Z – M1 16,60 €
Z – G1 + Z – E1 (Z – M1) 23,25 €
Z – G1 + Z – E1 + Z – M1 28,20 €