Výkonný výbor RRZ (Rady rodičovského združenia)

Pre šk. rok 2017/18

 • Predseda: 
  Jana  KUČEROVÁ
 • Hospodár:
  Erika DINGOVÁ               
 • Člen:
  Ing. Miriam BOBČÍKOVÁ
 •  Zapisovateľ:
  Mgr. Zuzana MIŠÍKOVÁ

Revízna komisia RRZ pre škol. rok 2017-18

 • Predseda:
  Romana ŠKOLOVÁ  
 • Členovia:
  Slávka MÄKKÁ
  Vladimíra MAKUKOVÁ                        

Zástupcovia RRZ za jednotlivé triedy pre školský rok 2017/2018

 •  I.AP                    Petra Pavlíková                     
 •  I.BP                    Zuzana Kubíková                  
 •  II.AP                   Jana Kučerová                       
 •  II.BP                   Vladimíra Makuková            
 •  III.AP                  Renáta Petríčková                           
 •  III.BP                  Jaroslava Augustínová          
 •  IV.AP                 Viera Molková                      
 •  IV.BP                 Mgr. Monika Führichová      
 •  IV.CP                 Bc. Jana Smolková                
 •  IV.DP                 Vladimír Rybár                   
 •  I.AM                   Zuzana Mandíková                
 •  I.BM                   Ing. Ivana Paurová                         
 •  II.AM                  Erika Dingová                       
 •  II.BM                  Miroslav Imrich                     
 •  III.AM                Alžbeta Ježová                      
 •  III.BM                 Igor Kvasnica                        
 •  IV.AM                 Ing. Dušan Šramek               
 •  I.AN                    Tatiana Zemánková               
 •  II.AN                  Jana Slezáčková                    
 •  I.AU                    Zuzana Martináková             
 •  I.BU                    Alena Gécziová                     
 •  II.AU                  Richard Janček                      
 •  II.BU                  Henrieta Papanová                         
 •  III.AU                 Mgr. Milan Pranda                
 •  III.BU                 Ing. Eva Mikušíková             
 •  III.CU                 Oľga Starovská

Dokumenty: