Pre šk. rok 2018/19

 • Predseda: 
  Jana  KUČEROVÁ
 • Hospodár:
  Erika DINGOVÁ               
 • Člen:
  Ing. Miriam BOBČÍKOVÁ
 •  Zapisovateľ:
  Mgr. Zuzana MIŠÍKOVÁ

Revízna komisia RRZ pre škol. rok 2017-18

 • Predseda:
  Romana ŠKOLOVÁ  
 • Členovia:
  Slávka MÄKKÁ
  Vladimíra MAKUKOVÁ                        

Zástupcovia RRZ za jednotlivé triedy pre školský rok 2017/2018

P. č. Trieda Meno a priezvisko zástupcu triedy
1. I.AP  Aneta Ihnátová
2. I.BP Lenka Šteinigerová
3. II.AP Petra Pavlíková
4. II.BP Radoslava Hvorečná
5. III.AP Jana Kučerová
6. III.BP Vladimíra Makuková
7. IV.AP Renáta Petríčková
8. IV.BP Jaroslava Augustínová
9. I.AM Adriáína Husáriková
10. I.BM Mariana Školnikovičová
11. II.AM Zuzana Mandíková
12. II.BM Ing. Ivana Paurová
13. III.AM Erika Dingová 
14. III.BM Ing. Miroslav Imrich
15. IV.AM Alena Majchráková
16. IV.BM Ing. Igor Kvasnica
17. I.AN Bc. Zita Poláčková
18. II.AN Tatiana Zemánková
19. I.AU Lucia Štefánková
20. I.BU Jana Cádríková
21. II.AU Zuzana Martináková
22. II.BU Alena Gécziová
23. III.AU Richard Jančík
24. III.BU Henrieta Papanová

Dokumenty: