Ponuka študijných a učebných odborov pre školský rok 2018/2019

 Študijné odbory s maturitou:

  • 3760 M           prevádzka a ekonomika dopravy
  • 3767 M           dopravná akadémia

[pdf, podrobnejší popis odborov]

 Študijné odbory s maturitou a výučným listom

  • 2697 K            mechanik elektrotechnik
  • 2495 K            autotronik

[pdf, podrobnejší popis odborov]

Učebné odbory s výučným listom

  • 2487 H 01 autoopravár – mechanik            
  • 2487 H 03  autoopravár – karosár                          
  • 2487 H 04  autoopravár – lakovník             

[pdf, podrobnejší popis odborov]

 Nadstavbové štúdium

  • 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby
  • 3757 L dopravná prevádzka

[pdf, podrobnejší popis odborov]

Kritéria pre prijatie, nájdete v „dôležitých dokumentoch školy“. 

Sledujte (alebo lajkujte) našu FB stránku a buďte včas informovaný.