OZNAM

Vzhľadom k súčasnej situácii a na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR k problematike týkajúcej sa respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 , ktorým ministerstvo dôrazne neodporúča v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu, termín 1. turnusu odbornej stáže našich žiakov v rámci projektu Erasmus+ (Olomouc, 15.03.2020 – 28. 03. 2020) sa presúva. Podľa vývoja situácie bude stanovený náhradný termín.


Organizácia 1. turnusu odbornej stáže v rámci programu Erasmus+ v plnom prúde

Pracovné stretnutie vo firme AGAMOS, s. r. o., Horní Suchá

Na základe zrealizovaného výberového konania prihlásených žiakov bolo vybraných 10 účastníkov, ktorí sa v dňoch 15. 03. 2020 – 28. 03. 2020  zúčastnia 1. turnusu odbornej stáže  v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, KA 102 Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, projekt  „Študent dopravy v praxi“.

Súčasťou organizačnej prípravy prvého turnusu odbornej stáže bolo aj pracovné stretnutie Ing. Kostolnej a Ing. Rezníčkovej v sprostredkovateľskej organizácii AGAMOS, s. r. o., Horní Suchá (CZ), ktoré sa uskutočnilo 17. 02. 2020. Zástupcami za firmu AGAMOS boli Bc. Marcela Niemczyková a Bc. Nikol Chomová. Účelom stretnutia bola konkretizácia podmienok času príchodu a odchodu účastníkov odbornej stáže, ich ubytovania, stravovania, zabezpečenia cestovných dokladov v mieste výkonu odbornej praxe,  administratíva súvisiaca s realizáciou aktivity a i. Pracovné stretnutie sa nieslo v príjemnej a konštruktívnej atmosfére.

Pozvánka na stretnutie so zákonnými zástupcami účastníkov 1. turnusu odbornej stáže v rámci programu Erasmus+ – „Študent dopravy v praxi“

Dňa 03. 03. 2020 o 16.00 h sa uskutoční v priestoroch SOŠD Žilina informačné stretnutie so zákonnými zástupcami vybraných účastníkov 1. turnusu odbornej stáže (v súlade s výsledkami výberového konania) v rámci programu Erasmus+ – projekt „Študent dopravy v praxi“. Zákonní zástupcovia boli informovaní o tejto akcii písomnou formou zaslaním nižšie uvedenej pozvánky prostredníctvom svojho syna/svojej dcéry 19. 02. 2020.


Pozvánka

Vážení rodičia,

pozývame Vás na informačné stretnutie, týkajúce sa odbornej stáže Vášho syna/Vašej dcéry

…………………………………………………………………..,

ktorej sa zúčastní v dňoch 15. 03. 2020 – 28. 03. 2020 v rámci programu Erasmus+ – projekt „Študent dopravy v praxi“ v Olomouci.

Termín stretnutia: 03. 03. 2020 o 16.00 h

Miesto: Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina, miestnosť A 114.

Žiadame Vás o účasť, ktorá je nutná z dôvodu podpísania:

  • Súhlasu rodiča (iného ZZ) s účasťou žiaka na mobilitnej aktivite,
  • Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave.

Tešíme sa na spoluprácu, s pozdravom

   …………………………………………………..                  ………………………………………………….

             Ing. Eva Rezníčková                                               Ing. Jana Kostolná

ZRŠ pre teoretické vzdelávanie technických                koordinátorka projektu


Súbory k stiahnutiu: