Nas intranet, po 11 rokoch svojej prevadzky ukoncuje
svoju cinnost v podobe akej ste ho poznali.

Dalsie informacie, ked budu dostupne...