Voľné miesta pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2020/2021

Oznamuje, že Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina

má voľné miesta pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2020/2021 v nasledujúcich odboroch:

Učebné odbory (trojročné s výučným listom)

2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník

Informovať sa môžete na t. č. 0918 661 459