Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2020/21

Po otvorení sa Vám zobrazí zoznam odborov s výslednou tabuľkou po kliknutí na ich názov. Na otvorenie tabuliek potrebujete prehliadač PDF súborov.

 

Potrebné tlačivá

Žiadame uchádzačov, ktorí boli prijatí, aby svoj záujem o štúdium potvrdili tlačivom „záväzné potvrdenie o nástupe“ ktoré následne doručia na adresu SOŠ dopravnej, Rosinská cesta 2, Žilina do 04.06.2020.
(Poštou alebo nascanované emailom)

 

Uchádzači, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, môžu využiť tlačivo pre odvolanie sa, ktoré je nutné taktiež doručiť do 5 dní od prevzatia rozhodnutia o neprijatí do sídla SOŠ dopravnej, Rosinská cesta 2, Žilina.
(Poštou alebo nascanované emailom)

Postup krokov pri prijatí uchádzača

  1. 1. Vyplníte tlačivo s názvom Záväzné potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení na štúdium“. Ak ste prijatí súčasne na dva odbory, vypisujete toto tlačivo jedenkrát a to len pre odbor, do ktorého ste sa rozhodli nastúpiť na štúdium (najneskôr do 04.06.2020). Je možné nascanovať a zaslať aj elektronicky poštou na sekretariat@sosdza.sk .
  2. 2. V prípade, že na štúdium nastupujete – vyplňte taktiež tlačivo na stránke https://www.sosdza.sk/prijimaci-zapis/ taktiež najneskôr do 04.06.2020.
    (tlačivo sa vypĺňa vždy pri prijatí a informácie v ňom sú potrebné pre kompletnosť údajov v našich informačných systémoch)

LEGENDA KÓDOV A SKRATIEK VO VÝSLEDKOVÝCH LISTINÁCH:

P1  – Prijatý bez skúšok 
NM Neprijatý na základe kritérií

Pov. – Súčet bodov z povinných predmetov
Prof. – Súčet bodov z profilových predmetov
Dop. – Súčet bodov z doplnkových predmetov
– prídavné body za výborný prospech z posledných 3. ročníkov ZŠ
BONUSmínus body za zhoršené správane / plus body za súťaže a olympiády
SPOLU – Súčet všetkých bodov

 

Výsledky prijímacieho konania

Študijné odbory – 4 ročné

2495 K – autotronik

2697 K – mechanik elektrotechnik

3760 M – prevádzka a ekonomika dopravy

3767 M – dopravná akadémia


Učebné odbory – 3 ročné

2487 H 01 – autoopravár mechanik

2487 H 03 – autoopravár karosár

2487 H 04 – autoopravár lakovník

V prípade otázok môžete volať na t.č. +421 918 661 459.