Voľné miesta v ŠI

Oznamujeme, že v školskom internáte SOŠ dopravnej, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, sú voľné   2   miesta.  Jedno voľné miesto je pre dievča a jedno pre chlapca od 16.12.2019.

V prípade záujmu je potrebné doručiť vypísanú Žiadosť o ubytovanie v ŠI na sekretariát školy, prípadne sa informovať telefonicky na č. +421 905 695 188.