Voľné pracovné miesto: Účtovníčka

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina dáva do pozornosti voľné pracovné miesto na pozíciu účtovníčky

Záujemcovia sa môžu hlásiť na Strednej odbornej škole dopravnej osobne, prípadne telefonicky na čísle 0918 661 459 alebo emailom na adresu sekretariat@sosdza.sk . Termín uzatvorenia predkladania prihlášok je 18.02.2019.

Náplň práce: 

  • komplexné zabezpečovanie účtovnej agendy za školu,
  • samostatná odborná činnosť v oblasti finančného účtovníctva v zmysle platných zákonov, predpisov a aktuálnej metodiky zriaďovateľa,
  • spracovanie štvrťročnej a ročnej závierky,
  • fakturácia (úroveň – pokročilý),
  • podvojné účtovníctva (úroveň – pokročilý),

Vzdelanie:

  • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru.

Požiadavky:

  • prax vo verejnej alebo štátnej správe,
  • prax v účtovníctve v príspevkových a rozpočtových organizáciách,
  • ovládanie účtovného programu iSpin. je vítané

Osobnostné predpoklady:

  • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilnosť, aktívny prístup k práci a hlavne záujem o prácu účtovníčky.

Predpokladaný možný nástup od 01.03.2019.

Na uvedenú pracovnú pozíciu sa môžu prihlásiť všetci záujemcovia (externí aj interní ), ktorí spĺňajú uvedené požiadavky. Žiadame predložiť (zaslať) žiadosť o prijatie, štruktúrovaný životopis, kópiu maturitného vysvedčenia.