Voľné miesto: Učiteľ odborných predmetov

Riaditeľka Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina prijme do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca na pracovnú pozíciu: UČITEĽ ODBORNÝCH PREDMETOV 

Predpokladaný termín nástupu: od 01.09.2018

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Doba určitá: zástup počas materskej dovolenky

 Náplň práce:  vyučovanie odborných predmetov so zameraním na dopravu a prepravu, zasielateľstvo, logistiku v doprave.

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Štátnicové predmety: najmä zasielateľstvo, logistika

Schopnosti a zručnosti: organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť, flexibilita, počítačová zručnosť.

Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: bezúhonnosť,  dôslednosť, zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci, chuť sa vzdelávať.

Mzdové podmienky: minimálny mzdový nárok podľa zákona 553/2003 Z. z. – pedagogický zamestnanec.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom zasielajte na  adresu: Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina alebo na  emailovú adresu: sekretariat@doaza.edu.sk do 16.07.2018, tel. kontakt: 041/5253614, +421918661459.

Osobné údaje uchádzačov sú spracúvané na základe zákona v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje uchádzačov budú po ukončení výberového konania zlikvidované. Všetky informácie k ochrane osobných údajov nájdete na internetovej stránke školy www.doaza.edu.sk.