Výsledky prijímacieho konania pre šk.rok 2018/19

Po kliknutí sa Vám zobrazí zoznam odborov s výslednou tabuľkou. Na otvorenie tabuliek potrebujete prehliadač PDF súborov. Tabuľka obsahuje kód žiaka (Kód ST), ktorý ste dostali v pozvánke na prijímacie konanie, kód odboru (Odbor), na ktorý sa uchádzač hlásil, body za prijímacie skúšky spolu (Bod PS), body za základnú školu (Bod ZŠ), súčet monitoru (T9), súčet bodov za PS+ZŠ (SPOLU) a nakoniec rozhodnutie ktoré hovorí o prijatí alebo neprijatí uchádzača (KÓD). Legenda rozhodnutí je uvedená nad výsledkovými listinami.

Žiadame uchádzačov, ktorí boli prijatí, aby prišli svoj záujem o štúdium potvrdiť zápisom (osobne v škole) v dňoch od 23.05.2018 do 28.05.2018 v čase od 08:00-15:00h.

Je nutné si priniesť zápisný lístok, ktorý vydáva ZŠ.

POZOR (pred tým ako budete čítať ďalej):  pri nezapísaných uchádzačoch alebo po zrušení zápisu zákonným zástupcom, je možné pokračovať v prijímaní na uvoľnené miesta v rámci autoremedúry, na odvolanie. Pre bližšie informácie kontaktujte tel. číslo 0918 661 459.

LEGENDA KÓDOV VO VÝSLEDKOVÝCH LISTINÁCH:

P1  – Prijatý bez skúšok  :-)
PP  – Prijatý, prijímacie skúšky  :-) 
N1 Neprítomný
N5  – Neprijatý, neprospel
NM Neprijatý na základe kritérií
NX Neprijatý, nebol na zápis

Výsledkové listiny

(klik na modrú linku príslušného odboru)

Učebné odbory – 3 ročné

Študijné odbory – 4 ročné