Voľné pracovné miesto: VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Riaditeľka Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina prijme do pracovného pomeru pracovníčku na pracovnú pozíciu: VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Predpokladaný termín nástupu:
od 01.07.2018

Druh pracovného pomeru:
plný úväzok

Doba určitá: s možnosťou zmeny na dobu neurčitú

Náplň práce:
riadenie prevádzky školskej jedálne, zodpovedanie za dodržiavanie hygieny a
kultúry stravovania v priestoroch školskej jedálne, riadenie a
kontrolovanie práce podriadených zamestnancov, zabezpečovanie dodržiavania
stanovených výživových hodnôt v podávaných pokrmoch, zostavovanie
týždenných jedálnych lístkov, zabezpečovanie hospodárneho nakladania so
zverenými prostriedkami, spracovanie podkladov pre verejné obstarávanie.

Požiadavky na zamestnanca:

Platný zdravotný preukaz

Vzdelanie:
minimálne úplne stredné vzdelanie v okruhu stravovania

Schopnosti a zručnosti:
riadiace schopnosti, organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť,
flexibilita, počítačová zručnosť.

Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky:
bezúhonnosť, dôslednosť, zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k
práci.

Mzdové podmienky:
minimálny mzdový nárok podľa zákona 553/2003 Z. z. – nepedagogický
zamestnanec (595,- € + príplatky).

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom zasielajte na
adresu: Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina alebo na
emailovú adresu: sekretariat@doaza.edu.sk do
15.06.2018, tel. kontakt: 041/5253614, +421918661459.

Osobné údaje uchádzačov sú spracúvané v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie k ochrane osobných údajov nájdete na internetovej stránke školy doaza.edu.sk .